LEX logo

21. prosince 2012

Čtyři miliony matek, otců, synů a dcer sdružených v National Rifle Association (Národní střelecké asociaci - NRA) se připojili ke zděšení, rozhořčení, smutku a upřímným modlitbám za rodiny v Newtownu ve státě Connecticut... rodiny, které nevýslovným zločinem utrpěly těžko pochopitelnou ztrátu.

Z úcty k těmto truchlícím rodinám a do té doby, než budou známa fakta, se NRA zdržela všech komentářů. Zatímco se někteří pokoušeli získat z tragédie politický potenciál, my jsme zůstávali pietně mlčet.

Nyní ale mluvit musíme... pro bezpečí dětí našeho národa. Pro všechen ten křik a hněv, který na nás byl během posledního týdne namířen. Nikdo - opravdu nikdo - se nezabýval tou nejdůležitější, nejpalčivější a nejnutnější otázkou, před kterou stojíme: jak ochránit naše děti hned teď, s okamžitou účinnosti, způsobem o kterém víme, že funguje.

Jediný způsob, jak tuto otázku zodpovědět, je postavit se tváří v tvář pravdě. Politici vytvářejí zákony pro školy beze zbraní. Vydávají tisková prohlášení, kde se tím chlubí. Staví cedule, které to ohlašují.

A tím říkají každému šílenému vrahovi v Americe, že školy jsou nejlepším místem, kde mohou rozpoutat co největší peklo s co nejmenším rizikem.

Jak je možné, že naše národní priority skončili takto pokřiveny? Zamyslete se nad tím. Staráme se o peníze, necháváme banky hlídat ozbrojenou ostrahou. Americká letiště, úřady, elektrárny, soudní budovy, dokonce i sportovní stadiony - to vše je chráněno ozbrojenými strážemi.

Máme starost o svého prezidenta, proto ho necháváme chránit ozbrojenými agenty Tajné služby. Členové Kongresu pracují v úřadech, které jsou obklopeny ozbrojenými důstojníky Kapitolní policie.

Přesto jakmile dojde na naše nejmilovanější, nevinné a zranitelné členy amerických rodin – naše děti – necháváme je, jako společnost, zcela bez možnosti obrany. A stvůry a predátoři tohoto světa to dobře vědí a dokáží toho využít. To se musí okamžitě změnit!

Je faktem, že naše společnost je obývána blíže neznámým počtem skutečných monster – lidí tak vyšinutých, tak zlých, natolik ovládaných vnitřními hlasy a démony, že je nikdo příčetný nedokáže pochopit. Den co den chodí mezi námi. Myslí si snad někdo, že nějaký příští Adam Lanza si už teď nevybírá školu, na které by mohl uskutečnit svůj vlastní útok?

Kolik napodobitelů čeká v ústraní na svůj moment slávy – ten, který jim poskytne celostátní mediální mašinérie, když je odmění bezvýhradnou pozorností a poskytne jim tu identitu, kterou hledají – a zároveň tím vyzývá další, aby se je ještě pokusili překonat.

Možná tucet dalších zabijáků? Možná sto? Nebo ještě více? Jak bychom to mohli vědět, když uvážíme odpor, který v našem národě panuje proti zavedení národní databáze psychicky nemocných?

Tím se ale dostáváme jenom na počátek mnohem větší a ještě více smrtící třídy zločinců: vrazi, lupiči, násilníci a drogové gangy, to vše se rozlezlo jako rakovina po všech místech v této zemi. Počet uskutečněných trestních stíhání souvisejících se zbraňovým násilím ale mezitím klesl o 40 procent – na nejnižší úroveň za celé desetiletí.

Je to právě tato neochota stíhat nebezpečné zločince, která je zodpovědná za to, že úroveň násilné trestné činnosti poprvé za posledních 19 let začíná stoupat! Přidejte k tomu další hurikán, teroristický útok nebo jinou přírodní či lidmi způsobenou katastrofu, a máte recept na celonárodní noční můru exploze násilí s řadou obětí.

A pak je tady ještě další špinavá pravda, kterou se média pokouší zastřít: V této zemi existuje bezcitný, zkorumpovaný a korumpující ve stínu stojící průmysl, který prodává a rozšiřuje násilí na vlastních lidech. Děje se tak prostřednictvím násilných videoher, které se honosí názvy jako Bulletstorm, Grand Theft Auto, Mortal Kombat nebo Splatterhouse. Jeden příklad za všechny: hra, která se jmenuje Kindergarten Killers (Vrazi ve školce) a je k dispozici už více než 10 let. Jak je možné, že moji lidé na ni přišli a vaši nikoliv? Nebo snad nechtěli, aby se o tom vědělo?

Pak jsou tu krví přetékající akční filmy jako „Americké psycho“ nebo „Takoví normální zabijáci“, které se vysílají jako nějaká propagandistická smyčka v rámci pravidelných programů každý den. Tisíce hudebních videoklipů zobrazuje cenu života jako vtip a vraždu jako životní styl. A tohle všechno mají někteří lidé žaludek nazývat „zábavou“.

Ale je to skutečně zábava? Není fascinace zabíjením lidí coby způsob navozování vzrušení ve skutečnosti tou nejodpornější formou pornografie?

Mediální koncerny se předbíhají v tom, kdo ještě více šokuje, naruší a urazí standardy civilizované společnosti a přinese do našich domovů ještě toxičtější koktejl bezohledného jednání a násilné kriminality - každou minutu, každý den, každý měsíc v roce.

Dítě vyrůstající v Americe uvidí v průměru 16.000 vražd a 200.000 násilných aktů ještě než dosáhne dospělosti ve věku 18 let.

Ale přes to všechno jednají naše národní média... a jejich korporátní vlastníci... a jejich akcionáři... jako tiší podporovatelé, ne-li přímo jako spoluviníci a spoluspiklenci. Místo toho, aby čelili vlastním morálním pochybením, se pokouší démonizovat legální držitele zbraní, posilují volání po větších zákonných omezeních a zaplňují celonárodní debatu dezinformacemi a neupřímnými úvahami, které pouze zdržují jakoukoliv smysluplnou reakci a zajišťují, že příští zrůdnost, která se stane, bude zase včas ve zprávách.

Média nazívají poloautomatické zbraně „kulomety“ - tvrdí, že tyto civilní zbraně jsou užívány armádou, a snaží se nám podsouvat, že ráže .223 je „jedním z nejvýkonnějších puškových nábojů vůbec“... a přitom všechna tato tvrzení jsou holou nepravdou. Vůbec netuší o čem mluví!

A navíc neustále opakují nebezpečnou myšlenku že to chce jenom jeden další zákaz zbraní – jeden další zákon, který bude omezovat mírumilovné a zákona dbalé občany – jen ten nás ochrání tam, kde už 20.000 podobných selhalo.

Jakkoliv stateční, hrdinští a obětaví byli učitelé v oněch třídách, jakkoliv rychlí, profesionální a dobře vycvičení byli policisté, kteří zasahovali na místě - nikdo z nich nebyl (ač to není jejich vina) schopen tomu všemu zabránit.

Jako rodiče se snažíme dělat všechno, co by udrželo naše děti v bezpečí. Nyní nastal moment, abychom starost o jejich bezpečí ve škole vzali skutečně vážně. Jediný způsob, jak zabránit monstrům v zabíjení našich dětí je osobně se angažovat a vytvořit plán absolutní ochrany. Jediná věc, která zastaví zlého člověka se zbraní je dobrý člověk se zbraní. A byli byste raději, kdyby volání na tísňovou linku znamenalo, že dobrý člověk se zbraní přijíždí ze vzdálenosti několika kilometrů ... nebo byste byli raději, kdyby byl jen minutu daleko?

Teď si dokáži představit ty šokující titulky zítra v novinách. „Více zbraní“, budete tvrdit, „je odpověď NRA na všechno!“ Vy budete tvrdit, že zbraně jsou zlo a nemají místo ve společnosti, tím méně v našich školách. Ale odkdy se slovo „zbraň“ stalo sprostým slovem?

Zbraň v rukou agenta Tajné služby, který chrání našeho prezidenta není sprosté slovo. Zbraň v rukou vojáka, který chrání Spojené státy také není sprosté slovo. A až ve tři ráno uslyšíte zvuk rozbíjeného skla a budete volat na tísňovou linku, tak se budete modlit jak jen dokážete, aby zbraň v rukou dobrého člověka dorazila dostatečně brzy, aby vás stihla ochránit.

Proč je tedy idea zbraně v pořádku, pokud tato zbraň chrání našeho prezidenta, naši zemi nebo patří naší policii, a špatná, pokud by měla sloužit k tomu, aby chránila naše děti ve školách?

Jsou to naše děti. Je to naše zodpovědnost. A není jen naší povinností je chránit – je to i naším právem.

Víte, když jsem před pěti lety po masakru na virginské Technice prohlásil, že by v každé škole měl být ozbrojený strážce, média mě nazvala šílencem. Ale co by se stalo, kdyby byl Adam Lanza, když začal se svým ozbrojeným útokem na základní školy Sandy Hookové, konfrontován s kvalifikovaným a ozbrojeným pracovníkem bezpečnosti?

Dokážete alespoň připustit, že by to mohlo znamenat, že by bylo ušetřeno 26 nevinných životů? Nebo je vám ta představa tak odporná, že budete raději riskovat opak?

Je tisk a politická třída zde ve Washingtonu natolik pohroužena do strachu a nenávisti k NRA a americkým držitelům zbraní, že by byla ochotna přijmout svět, kde jediný odpor proti podobným zlým monstrům bude představovat osamělá a bezbranná ředitelka, která bude muset dát svůj život jako záštitu pro děti, které jsou jí svěřeny do péče? Nikdo – bez ohledu na své politické názory – nemá právo takovou oběť požadovat.

Dámy a pánové, neexistuje žádné univerzální, celonárodní řešení, které by ochránilo naše děti. Ale měli byste vědět, že náš současný prezident škrtl z loňského rozpočtu prostředky na krizové plánování ve školách a zdecimoval granty pro zajištění bezpečnosti na školách v roce nadcházejícím.

Vzhledem k vší mezinárodní pomoci, vzhledem k všem těm penězům, které jsou ve federálním rozpočtu – to si opravdu nemůžeme dovolit jednoho policistu v každé škole? I pokud by tomu tak bylo, tak politici nemají právo ani autoritu nám brát naše právo, možnost a morální imperativ chránit sami sebe a ty, které milujeme, před možným nebezpečím.

National Rifle Association si je vědoma faktu, že máme miliony kvalifikovaných policistů, aktivních, i ve výslužbě, aktivních vojáků a rezervistů, bezpečnostních pracovníků, certifikovaných hasičů a záchranářů a mimořádně schopné vlastenecké a dobře vycvičené občany – ti všichni mohou ve spolupráci s místním školním vedením a policií navrhnout bezpečnostní plán pro každou jednotlivou školu. Můžeme je nasadit, aby chránili naše děti, a to hned. Můžeme okamžitě učinit americké školy bezpečnější – tím, že se spolehneme na statečné muže a ženy v amerických policejních jednotkách.

Rozpočet místních policejních útvarů je jistě omezený a stejně tak omezené jsou i jejich zdroje, ale jejich odhodlání a odvaha jsou výjimečné a mohou být využity okamžitě.

Vyzývám Kongres, aby okamžitě jednal. Aby přijal jakékoliv kroky, které jsou nutné k tomu, aby byl v každé škole umístěn jeden ozbrojený policista. A aby tak učinili teď hned, abychom si mohli být jisti, že místo, kam se naše děti vrátí v lednu, bude bezpečné.

Než se Kongres znovu sejde a než se pustíme do vleklé debaty o legislativě, regulaci nebo čemkoliv dalším, ať je ve všech školách po celé Americe, do kterých se naše děti po prázdninách vrátí, aplikován ochranný program, který funguje – a tím myslím ozbrojenou ostrahu.

Každá škola ve Spojených státech by měla okamžitě zahájit jednání s rodiči, školskou správou, učiteli a místními úřady, aby za využití všech dostupných zdrojů ihned vytvořila ochranný kordon kolem našich dětí. Každá škola bude mít jiné řešení, které bude vyplývat z její vlastní unikátní situace.

Každá škola v Americe musí okamžitě identifikovat, vyčlenit a využít zdroje, které jsou zapotřebí k tomu, aby tyto bezpečnostní složky byly okamžitě rozmístěny. NRA, jakožto přední americký poskytovatel výcviku pro ozbrojené síly a bezpečnostní personál s padesátiletou zkušeností, je v tomto ohledu připravena poskytnout unikátně kvalifikovanou pomoc.

Naše výcvikové programy jsou nejpokrokovější na světě. A tato odbornost se musí dostat do škol a musí začít chránit naše děti. Dělali jsme to pro náš národní odbor obrany a pro vojenská zařízení během II. světové války, uděláme to i pro naše školy dnes.

NRA má v úmyslu poskytnout veškeré své znalosti, své odhodlání a své zdroje k tomu, aby vyvinula Národní školní ochranný krizový program pro každou školu, která v něm bude chtít participovat. Od ozbrojené ostrahy, přes design budov a kontrolu přístupu do nich, až po informační materiály pro studenty a výcvik pro učitele – tento mnohostranný program bude vyvinut těmi nejlepšími experty v oboru.

Bývalý kongresman Asa Hutchinson povede tento projekt jako celostátní ředitel Národního školního ochranného programu a rozpočet na tento program bude poskytnut z prostředků NRA, ať už bude jeho rozsah jakýkoliv. Asovy zkušenosti jako amerického prokurátora, ředitele Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami a náměstka Úřadu pro vnitřní bezpečnost mu poskytnou znalosti a odbornost, aby mohl najmout nejlepší a nejrespektovanější odborníky, ať už budou kdekoliv, aby tento program mohl začít naplno fungovat od prvního dne.

Pakliže si ceníme svých dětí víc než peněz nebo celebrit, pak jim musíme poskytnout nejvyšší možnou míru bezpečnosti. Bezpečnosti, kterou může zajistit pouze náležitě vycvičený – a ozbrojený – dobrý člověk.

Pod Asovým vedením vytvoří náš tým bezpečnostních expertů ten nejlepší program na světě, který bude zaměřen na ochranu dětí ve školách, a dá ho zdarma k dispozici kterékoliv škole ve Spojených státech.

To je plán, který může znamenat (a bude znamenat) skutečný a neoddiskutovatelný přínos k bezpečí našich dětí – a to okamžitě.

Čas na rozhovory a debaty bude později. Nyní je čas pro rozhodnou akci.

Nemůžeme se svým jednáním čekat na to, až se stane příští nevýslovný zločin. Nemůžeme ztrácet cenný čas debatováním o legislativě, která nebude fungovat. Nemůžeme nechat osobní předsudky jednotlivců nebo politiků, aby nás ovládaly. Musíme jednat teď hned.

Pro bezpečí každého dítěte v Americe vyzývám všechny rodiče, všechny učitele a všechny pracovníky vedení škol, jakož i všechny pracovníky ozbrojených složek v této zemi, aby se s námi spojili v tomto Národním školním ochranném programu a zajistili tak jedinou aktivní ochranu našich dětí, která je vyzkoušená a funguje.

přeložil ThDr. Petr Jan Vinš - člen LEX o.s.

původní zdroj: NRA PRESS CONFERENCE 12/21/2012