LEX logo

Online hlasování na serveru Daily Telegraph ukázalo, že více než 80 % Britů by upřednostnilo zrušení zákazu krátkých palných zbraní před jinými návrhy zákonů.

Daily Telegraph, nejčtenější britský deník, minulý pátek spustil online hlasováni, v němž se ptal veřejnosti, který z návrhů zákonů by rádi viděli jako “Private Members' Bill” v britském parlamentu.

Private Members' Bills jsou návrhy předkládané členy horní komory parlamentu, kteří zároveň nejsou ministry.

Na výběr bylo např. limit počtu fukčních období premiéra, rovná daň, zákon pro podporu veřejné zeleně a zrušení zákazu krátkých palných zbraní. Po masakru v Dunblane v roce 1996, při němž bylo zabito 16 dětí, parlament schválil tzv. “The Firearms Act of 1997”, který kvůli této tragédii krátké palné zbraně prakticky zakázal.

Ale Brity zdá se zákon nepřesvědčil. Navrhovatel, známý jako "Colliemum" se ptá: "...proč by pouze zločinci měli mít ‘dovoleno’ vlastnit zbraně a střílet s nimi neozbrojené a bezbranné občany a policisty?"

V hlasování doposud přes 80 procent z více než 11 000 respondentů zvolilo zrušení zákazu krátkých palných zbraní. Tato informace se objevuje v době, kdy USA zvažuje nový zbraňový zákon a britský moderátor Piers Morgan, který žije v USA, deklaruje podporu zavedení zákazu v britském stylu i pro USA.

Zatímco zbraňová kriminalita stoupla po zákazu v roce 1997, násilí se zbraněmi kleslo, a to zejména ve městech poté, co policie začala do potírání zbraňové kriminality investovat více prostředků. Policie v Anglii a Walesu zaznamenala 5 911 deliktů s palnou zbraní v letech 2011/12, což podle Národního statistického úřadu (Office for National Statistics) znamená pokles o 42 procent oproti době před 9 lety.

Naproti tomu statistiky ze Spojených států ukazují, že palné zbraně jsou občany použity cca 80x častěji k sebeobraně než k zabíjení. Nedávná studie publikovaná v Harvard Journal of Law & Public Policy uvádí, že existuje (dokonce mezinárodně) záporná korelace mezi počtem zbraní a násilných zločinů, to znamená že, “kde je největší hustota zbraní, tam je podíl násilných zločinů nejnižší a naopak."

Rozdíl mezi britskými a americkými statistikami zřejmě neukazuje nic jiného, než že jedna země investuje do vládní reakce na kriminalitu, zatímco druhá naopak podporuje tu občanskou.

Dalšími dvěma možnostmi uvedenými v hlasování je uzavření zadních vrátek v zákonu o péči o dítě a zákaz plivání na veřejnosti.. Výsledky hlasování k 29. květnu, 1:36 můžete vidět po pravé straně..

Pro aktuální výsledky hlasování na webu Telegraph klikněte zde.

původní zdroj: http://www.thecommentator.com/article/3644/britain_wants_its_guns_back

Publikováno s laskavým svolením vlastníka serveru thecommentator.com

Britain wants its guns back

A Daily Telegraph online poll has revealed that over 80 percent of Brits would rather a repeal on the hand gun ban over various other "new law" choices

Last Friday the Daily Telegraph, Britain's most widely read broadsheet newspaper, issued an online poll asking members of the public which proposal they would like to see introduced as a Private Members' Bill in the UK's Parliament.

Private Members' Bills are introduced by Members of Parliament or Peers who are not government ministers.

The choices include term limits for Prime Ministers, a flat tax, a law to encourage the 'greening' of public spaces and the repealing of Britain's hand gun ban. Following the Dunblane massacre in 1996, in which 16 schoolchildren were killed, Parliament passed The Firearms Act of 1997, which essentially banned handguns for the atrocity.

But Britons seem unconvinced by the law. The proposer, known as "Colliemum" asked, "...why should only criminals be 'allowed' to possess guns and shoot unarmed, defenceless citizens and police officers?"

While the poll continues, so far over 80 percent of the 11,000+ respondents have told the Telegraph that they want to see the handgun ban repealed. The news comes as America contemplates its own new laws on gun ownership, with British talk show host Piers Morgan claiming to back a UK-style ban for the United States.

While gun crime soared after the British ban in 1997, rates of gun violence have fallen, especially in British cities, following more spending by police forces into tackling gun crime. Police in England and Wales recorded 5,911 firearms offences in 2011/12, a reduction of 42 percent compared with nine years earlier, according to the Office for National Statistics.

But statistics from the United States show that guns are used by citizens to defend themselves around eighty times more often than they are used to take a life. A recent study published in the Harvard Journal of Law & Public Policy concluded that there is a negative correlation between gun ownership and violent crime in countries internationally, that is, “where firearms are most dense violent crime rates are lowest, and where guns are least dense violent crime rates are highest."

British versus American statistics perhaps displays nothing more than one country investing more in the government response to criminality, while the other maintains a citizen-based response.

Two other options were presented in the Telegraph poll, which were the closing of the child maintenance loophole and a banning of spitting in public. The full results as of 01:36am on Wednesday 29th May, can be seen on the right.

For an up to date look at the poll, click through to the Telegraph's website, here.

This article was first published on The Commentator: http://www.thecommentator.com/article/3644/britain_wants_its_guns_back

Published with permission of the owner of thecommentator.com.