LEX logo

Českou střeleckou veřejnost čeká v budoucnosti problém. Je jím nedostatek zkušebních komisařů, který se v některých místech projevuje již nyní.

V současnosti je situace takováto:

Jihočeský kraj: Prachatice - dlouhodobě neobsazeno, dojíždí komisař z Tábora

Liberecký kraj: Liberec - dojíždí komisař z Děčína

Liberecký kraj: Jablonec nad Nisou - dojíždí komisař z Děčína

Ústecký kraj: Most - zde působí komisař, který je jako policista je zařazen v Mostě

Královéhradecký kraj: Jičín - dlouhodobě neobsazeno, dojíždí komisař ze Semil nebo z Hradce Králové

Zlínský kraj: Vsetín - dlouhodobě neobsazeno, dojíždí z Nového Jičína

Moravskoslezský kraj: Frýdek - Místek - dlouhodobě neobsazeno, dojíždí komisař z Ostravy, zkoušky 1x do měsíce

Olomoucký kraj: Jeseník - dojíždí komisař ze Šumperka, zkoušek málo, ale je to všude daleko, jak pro komisaře, tak pro žadatele

Mimoto v roce 2011 končí oprávnění 66 komisařů (ze 127). Pokud by se rozhodli v činnosti nepokračovat, mohly by nastat problémy se zajištěním zkoušek v menších krajích, například karlovarském a libereckém.

Tento problém se netýká Prahy, kde je zkušebních komisařů dost - cca. 20.

Myslím, že by bylo dobré začít tento problém řešit dřív, než k němu opravdu dojde; koneckonců, děláme to pro sebe.

Kromě kvalifikace požadované zákonem č.119/2002 a vyhláškou č.384/2002 má činnost zkušebního komisaře i jiné nároky:

Čas - V některých místech dostávají komisaři vše potřebné ke zkoušce (testové soubory, vyhodnocení, osvědčení) tak, že jim toto policie doručí na místo zkoušky (komisař tak nemusí jet extra pro tyto materiály před zkouškou na oddělení služby pro zbraně a bezp. materiál; tato praxe se ale dost liší), proto to až tak časově náročné není. Pokud jde o samotnou zkoušku, resp. její zabezpečení ze strany komisaře, je potřeba počítat čas odvislý od dostupnosti střelnice (resp. místa nebo míst, kde bude zkouška probíhat) a od počtu přítomných na zkoušce (kterých se může dostavit menší počet než pozvaných na daný termín), je potřeba počítat cca s půldnem na jednu zkoušku; počítat i s tím, že komisař vydává "potvrzení" o úhradě 300,- Kč jako jemu náležející odměně (§ 6 vyhlášky) každému žadateli.

Vyrozumění o místu a termínu konání zkoušky dělá policie - služba pro zbraně a bezpečnostní materiál, určuje i termíny "oprav" praktické části zkoušky. Do vytíženosti komisařů se musí promítnout i jejich "rotace", včetně střelnic; kromě Prahy jsou zkoušky organizovány i v sobotu (byť výjimečně), takže věnovat čas i ve svém "volnu".

Administrativa - ze strany komisaře je jen potud, pokud jde o vydávání osvědčení a o kontakt s policií; pokud si někteří komisaři sami pro sebe vedou údaje (evidenci) o jimi vykonaných zkouškách (počet lidí, jaký soubor měli, jejich úspěšnost, apod.); není to po nich zákonem požadováno.

Možnost dojíždění - není vyloučeno, zkušební komisař má de facto oprávnění k vykonávání činnosti na celém území republiky (zákonem není dána úprava o určení místa výkonu činnosti komisaře); Většinou jsou využíváni komisaři na území celého kraje. U dojíždění je potřeba počítat s problémem úhrady nákladů vzniklých dopravou zkušebnímu komisaři.

Další - je potřeba počítat s tím, že:

- příjmy z této činnosti musí komisař - podle finančních předpisů pro zdaňování příjmů fyzických osob - jednou za rok"vyřešit" s finančním úřadem

- že žádné příspěvky pro svou činnost komisař od státu nedostává

- že musí si zajistit "předváděcí" zbraně pro praktickou část zkoušky

- že si na své náklady musí nechat vyhotovit razítko (jehož vzor není vyhláškou dán), které by mělo obsahovat číslo jeho průkazu (pokud tedy po 5 letech v činnosti pokračuje, musí si nechat vyhotovit razítko nové)

- dále musí počítat s vykonáváním kontrol ze strany policie.

Máte-li zájem stát se zkušebním komisařem, kontaktujte příslušné okresní oddělení policie, odbor zbraní a střeliva. Také bych ocenil, kdybyste se mi ozvali na email sgt.navazka*seznam.cz. , abych měl přehled o situaci. Pro zájemce popřípadě můžeme uspořádat i školení.

A ještě jedna věc. Občas na různých střeleckých fórech čtu hlášky typu "kdybych já byl zkušebním komisařem, tak ..." Komisař u zkoušek není proto, aby žadatelé plnili jeho nároky. Je tam proto, aby dohlédl, že žadatelé splňují nároky zákona. Kdo ten rozdíl nechápe, ať se raději ani nehlásí.