LEX logo

Pravděpodobně Vám neuniklo, že před dvěma týdny došlo v Bratislavě k tragédii. Člen klubu vojáků v záloze tam vzal zbraň a zabil šest svých sousedů a jednu náhodnou oběť.

Reakce veřejnosti a úřadů byla okamžitá - a předvídatelná: zákaz toho typu zbraně, který pachatel použil, a nařízení povinného klinickopsychologického vyšetření pro žadatele o zbrojní průkaz.

Ozvaly se ale i jiné hlasy. Začalo se poukazovat na to, že v povražděné rodině byli Romové, že byla problémová, že si okolí stěžovalo a úřady tyto stížnosti ignorovaly a situaci nijak neřešily. Že to, co pachatel udělal, je vlastně celkem pochopitelné a oběti si za to můžou samy.

Tyto názory samozřejmě vyvolaly rozhořčenou odezvu. Poukazovalo se na to, že zavraždění byli lidé, bez ohledu na rasu, že sousedské spory, jakkoli problematické, přece v civilizované společnosti nelze řešit vražděním.

Já s tím zcela souhlasím. Žijeme přece ve společnosti, která má být založena na rovnosti lidí, presumpci neviny a dalších základních právních principech. Nemělo by být přípustné škatulkovat oběti zločinu podle rasy nebo omlouvat pachatele tím, že oběti "si to zasloužily". Hledání příčin a jejich řešení je samozřejmě důležité, už proto, že asi málokdo touží po opakování takovéto tragédie. Ale hledání příčin nesmí přerůst ve svalování viny na oběti a omlouvání pachatele. Oběť vraždy je vždycky člověk, a vina za spáchaný čin může být ve svobodné společnosti přisuzována pouze tomu, kdo tento čin spáchal a jehož vina se prokáže.

Jen je škoda, že tyhle vznešené principy nejsou aplikovány skutečně na všechny.

Představte si, že by v parlamentu vystoupil některý politik a navrhl zákon o plošné represi vůči Romům, s odůvodněním, že je to "rozumné opatření", protože kriminalita romské menšiny je několikanásobně vyšší než průměrná. Okamžitě by se ozval křik, že to je princip kolektivní viny, že je to nedemokratické a odporuje to základním lidským právům. A to si pište, že já bych křičel taky, protože úvahy typu "jsi Rom, a Romové kradou, tak si na tebe raději došlápneme, protože bys mohl být zloděj" je logika hodná primitiva a zákony tohoto typu jsou znakem fašistické totality, ne svobodné republiky. Vzpomeňme jen norimberské zákony Třetí říše, také vydané kvůli "ochraně společnosti před Židy".

Souhlasíte? Tak si představte situaci, kdy držitel legální zbraně spáchá masovou vraždu. Ministr vnitra poté navrhne zákon, zavádějící plošnou represi vůči všem držitelům zbraní. Ozvaly by se také rozhořčené hlasy o nepřípustnosti kolektivní viny? Sotva. Společnost by spíš nadšeně tleskala a blahořečila ministrovi za to, jak se stará o její bezpečí. Primitivní logika "máš zbraň, a tamten se zbraní zabíjel, takže si na tebe došlápneme, protože bys mohl být vrah" by byla - JE - mediálně zmasírovanou společností přijímána jako samozřejmost, přestože násilná kriminalita legálních držitelů zbraní je oproti průměru mnohonásobně NIŽŠÍ. A aby se to nějak vyrovnalo, tak samozřejmě samopal do každého policejního auta, protože v rukou státu se i "zlé" zbraně najednou stávají "hodnými".

Mimochodem, i tento druh zákonů je typický pro fašistické systémy. Vzpomeňme prohlášení Heinricha Himmlera: "Němci, kteří chtějí používat střelné zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS - obyčejní lidé zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou."

A co třeba presumpce neviny? I na tu mohou držitelé zbraní zapomenout. U každé jiné menšiny by represe odůvodňovaná stylem "sice nic neprovedl, ale MOHL by" byla považována za donebevolající perzekuci. Ale u držitelů zbraní je tato perzekuce samozřejmostí, protože mozek většiny lidí je mediální masáží vycvičen vnímat držitele zbraně ne jako člověka, ale jako "potenciálního vraha".

To ovšem neznamená, že by pro držitele zbraní platila presumpce viny; i to je pro "potenciální vrahy" příliš férové. Presumpce viny je koneckonců povinnost obviněného se očistit z nařčení ze zločinu JIŽ SPÁCHANÉHO. Tedy obviněný není úplně bez šance; totiž, nevinu občas LZE prokázat. Ale jak se má člověk hájit při obvinění ze zločinu, jehož spáchání žalobce klade teprve někam do budoucnosti - a navíc pouze MOŽNÉ budoucnosti?

To je také důvod, proč mohou být psychotesty povinné (jak je navrhováno), nebo svévolně nařizované (jak je tomu nyní), ale nikdy neprojde, že by byly odůvodňované. Představte si, že by kterýkoli držitel zbraně měl právo se dovolávat presumpce neviny a říci: "Jsem dospělý a svéprávný člověk a mohu doložit svou dosavadní bezúhonnost. Pokud mne někdo považuje za tak nebezpečného, že mi chce nařídit psychologické vyšetření, co kdyby vystoupil a předložil důkazy o mé nebezpečnosti? Nebo alespoň předložil konkrétní důvod, proč mne považuje za nebezpečného?" Dovedete si představit, jak by populistům sklaplo?

Tohle všechno ale není odpověď na otázku PROČ. Proč má veřejnost a vláda zájem na dupání po bezúhonných lidech?

V případě Slovenska je odpověď celkem zřejmá. Na začátku jsem psal o tom, že je důležité hledat a řešit příčiny; a to je právě to, čemu se slovenská vláda snaží vyhnout. Příčinou masakru v Bratislavě nebylo to, že pachatel měl střelnou zbraň. Masakr se dá spáchat i bez střelné zbraně, ale nikdy se nestane bez důvodu. V tomto případě byly důvodem sousedské spory, které občas přesahovaly i hranice zákona. Úřady, které měly tyto problémy řešit, neudělaly nic. Nakonec situace vyeskalovala až do sedminásobné vraždy. Veřejnost je pobouřena a žádá, "ať s tím vláda něco udělá" a dožaduje se něčí hlavy. Který politik nebo státní zaměstnanec by v takové situaci vystoupil a řekl "Je to i moje chyba, kdybych dělal svou práci pořádně, nemuselo k tomu dojít"? Ne, v takové situaci mají všichni napilno ukazovat obviňujícím prstem na někoho jiného. A kdo je pro tento účel vhodnější, než malá skupina, na jejíž nepopularitě média již dlouhá léta pracují? Koho zajímá, že ti lidé s celou událostí prokazatelně nemají VŮBEC NIC SPOLEČNÉHO?

Stačí se podívat na text novely zákona, k jejímuž vymyšlení a předložení parlamentu stačily slovenskému ministrovi pouhé dva dny. Do kategorie A - "zakázané zbraně" byla přidána "samonabíjacia palná zbraň, ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane".

Už samotná myšlenka zakazovat zbraň podle toho, jak vypadá, o něčem vypovídá. Od ministra, který si ve svém projevu neustále plete automatické zbraně s poloautomatickými, asi nelze dost dobře očekávat, že by si uvědomoval, že jeho novela zakazuje i tradiční služební, sportovní a obranné pistole CZ 75 a Glock 17 (mají totožný vzhled se samočinnými pistolemi CZ 75 FULL AUTO a GLOCK 18), zato ponechává v kategorii B například samonabíjecí pušky Beretta Cx4 Storm, M1 Garand, Saiga, SKS Simonov či FN-49, které fungují úplně stejně jako CZ 858, pouze nebyly nikdy vyráběny v samočinné verzi a nemají patřičně "zlý" vzhled.

To jsou ale vcelku detaily, důležitější je tvrzení z důvodové zprávy: "Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že tieto zbrane v prípade ich neoprávneného použitia, najmä použitia na páchanie trestnej činnosti môžu spôsobiť závažné, až tragické následky, čo sa ukázalo aj v prípade tragédie v Bratislave v Devínskej Novej Vsi."

Každému, kdo není mentálně retardovaný nebo neprožil celý život v zatemněné místnosti, musí být zřejmá jedna věc. Že zoufalý člověk na prahu příčetnosti, který je ROZHODNUTÝ A ODHODLANÝ "spôsobiť závažné, až tragické následky", je schopen je způsobit téměř čímkoli, včetně lovecké brokovnice, sekery, nože, hnojiva a paliva nebo auta. Právě v tomto bodě je zřetelně vidět úmysl slovenského ministra předhodit držitele poloautomatických zbraní rozhořčené veřejnosti jako obětního beránka, aby odvedl pozornost od skutečných příčin masakru.

Naštěstí se už na Slovensku začínají ozývat hlasy, že novela je pěkná pitomost, a dokonce v jedné televizi zazněla i věta "proč mají všichni trpět za čin jednoho", což je v médiích přístup dosud nevídaný. Snad tedy nakonec zvítězí zdravý rozum a spravedlnost. Protože pokud ne, a slovenská veřejnost se spokojí s obětním beránkem, bude se tato událost velmi pravděpodobně opakovat.

http://karasek.blog.idnes.cz/c/155071/O-zbranich-psychotestech-a-lidskych-pravech.html#t2