LEX logo

Roman Váňa, předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jednal se zástupci Sdružení LEX, jež hájí práva vlastníků legálně držených zbraní. Cílem informativní schůzky bylo prodiskutovat současnou legislativu upravující práva a povinnosti držitelů zbraní, budoucí vývoj v této oblasti a s ním souvisejících právních norem.

„Shodli jsme se na tom, že nynější zbrojní zákon platný v České republice je vyvážený a mohl by být případnou inspirací i pro ostatní státy. Na druhou stranu uvažované změny ze strany Evropské unie se nejeví jako přínosné, pokud by některá restriktivní opatření byla zavedena v praxi, mohla by znamenat velké problémy například pro sportovní střelnice,“ uvedl Roman Váňa.

Občanské sdružení LEX vyslovilo zásadní námitky proti návrhům změny evropské legislativy, které zasahují do legálního držení zbraní. „Uznáváme nutnost určitých základních požadavků pro držení zbraní, zejména bezúhonnosti a spolehlivosti, jakož i potřebu přehledu o pohybu zbraní. Každý slušný a bezúhonný občan má právo si pořídit zbraň, na druhou stranu rozhodně neprosazujeme bezhlavé uvolnění pravidel v této oblasti,“ uvedl Tomáš Trávníček, prezident sdružení, které zastupuje majitele zbraní.

Na přetřes přišla i záležitost tzv. "castle doctrine" (můj dům, můj hrad - právní koncepce nedotknutelnosti obydlí, zvýšená právní ochrana obránce, který použije důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka). „Takový zákon, jak ho známe zejména z USA, platí již v některých evropských státech, například i na Slovensku,“ podotkl Roman Váňa, který se domnívá, že přijetí podobné úpravy u nás musí předcházet široká společenská diskuze.

Se zástupci Sdružení LEX se shodl v tom, že v České republice je třeba zabývat se otázkou, co je přiměřená obrana. „Každý občan má právo se účinně bránit proti agresorovi,“ uvedl Roman Váňa ke zvýšení právního postavení obránce.

Snímek z jednání Romana Váni se zástupci Sdružení LEX
dne 10.04.2014 (zleva David Karásek, Jakub Smetánka,
Tomáš Trávníček, Roman Váňa a František Mikyna).