LEX logo

V poslední době se v médiích prezentují určité názory a aktivity týkající se civilního držení zbraní, které zajímají držitele zbraní i širokou veřejnost. LEX, jakožto organizace hájící právo na držení zbraní, proto považuje za vhodné zaujmout k tomuto tématu veřejné stanovisko.

V současné době padají zmínky i o tom, že by občané (jako jednotlivci či organizované skupiny) mohli k řešení současné politické a společenské situace využít zbraní. Takovéto provokace LEX rozhodně odmítá. Každá civilizovaná společnost stojí na tom, že její členové jsou schopni a ochotni řešit své politické neshody a společenské problémy civilizovanými prostředky. Kde tato ochota a schopnost není, tam civilizace končí. Proto se policie při své činnosti musí bezvýhradně řídit zákonem, proto musí být armáda pod civilní kontrolou, a proto je také použití zbraně soukromou osobou proti člověku omezeno zákonem výlučně na obranu před bezprostředním násilím.

Souvisejícím tématem jsou stále častěji diskutované občanské branné aktivity a organizace, zejména nedávno založená Národní domobrana. Tak, jak je tato organizace v současnosti prezentována, neporušuje žádný zákon České republiky, proto její založení a činnost LEX respektuje jako legitimní využití ústavního práva občanů se sdružovat a shromažďovat a ústavního práva jednotlivce činit cokoli, co není zákonem zakázáno.

Sdružení LEX chápe závažnost současné bezpečnostní situace a chce také přispět k obranyschopnosti České republiky, rozhodli jsme se však, že naše branné aktivity budeme prioritně realizovat ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou České republiky, a to ze dvou důvodů.

Za prvé vítáme snahu občanů České republiky, včetně mnoha našich členů, přispět k obranyschopnosti a bezpečnosti naší země. Tato dobrá vůle by však právě vzhledem k vážné bezpečnostní situaci měla být využita co nejefektivněji. Nezpochybňujeme to, že každý občan má právo se připravovat na obranu vlasti i samostatně nebo spolu s jinými. Výcvik a případné nasazení dobrovolníků ve spolupráci s Armádou České republiky však považujeme za efektivnější využití tohoto dobrovolného potenciálu, než budování paralelních branných struktur.

Za druhé, branné struktury paralelní ke státním, ač legální a obvykle dobře míněné, jsou poměrně zranitelné vůči infiltraci a zneužití skutečnými extremisty. Armáda České republiky má dlouhou a důvěryhodnou tradici apolitičnosti, nestrannosti a podřízení zákonu, která skýtá dostatečnou záruku, že k takovéto radikalizaci nedojde.

Představenstvo LEX, z.s.