LEX logo

Dne 14.3.2017 Evropský parlament potvrdil souhlas s verzí směrnice, která vznikla v tzv. trialogu. LEX dlouhodobě kritizoval už samotný způsob toho, jak se evropské zákonodárné instituce k cíli dostávaly. A výsledek procesu, který sám o sobě byl na hraně až za hranou demokratičnosti samozřejmě nemohl přinést nic dobrého.

Zároveň jsme se po celou dobu aktivně podíleli na spolupráci českých europoslanců, kterým jsme trvale dodávali podklady a odborné argumenty a českých zástupců v Radě EU.

Ačkoliv se nám dodáváním relevantních podkladů podařilo přesvědčit řadu europoslanců za ČR, aby hlasovali proti směrnici a přesvědčili o tomto i europoslance z jiných zemí, bohužel se stejná věc ne zcela povedla našim spolupracujícím organizacím v zahraničí.

Právní dopad směrnice je následující:

  • Zbraněmi kategorie A se stanou: samonabíjecí zbraně vzniklé ze samočinných, samonabíjecí zbraně na 21+/11+ (krátké/dlouhé) ran, samonabíjecí zbraně se sklopnou pažbou, pokud jsou po sklopení pažby menší než 60 cm, zásobníky nad 20 ran (pro krátké), nad 10 ran (pro dlouhé)
  • Povinnost registrovat: znehodnocené, reprodukce historických zbraní (jedno a dvouranové předovky)

Reálný předpokládaný dopad směrnice je následující:

  • Snížení obranyschopnosti země
  • Přechod plně funkčních zbraní v dobrém stavu do ilegality
  • Budou diskriminováni noví držitelé zbrojních průkazů
  • Kriminalizace stávajících držitelů zbraní a doplňků, které změní kategorizaci
  • Velká právní nejistota samotného výkladu směrnice
  • Mimořádný nárůst počtu registrovaných zbraní – tzn. zvýšení počtu policistů a občanských zaměstnanců Policie z důvodu násobné byrokracie

Odhady Ministerstva vnitra mluví až o milionu možných zbraní a milionu zásobníků, kterých se směrnice dotkne, přičemž díky právnímu a technickému diletantismu navrhovatelů vlastně není zatím jisté, jak některé specifikace vůbec uchopit.

LEX, ač chápe, že některé body ve směrnici přináší alespoň nějaký obhajitelný užitek a respektuje, že se povedlo vyjednat spoustu změn v náš prospěch, tak zcela zásadně se směrnicí jako s celkem nesouhlasí. A to jak kvůli výše zmíněným dopadům, tak i kvůli způsobu, jakým byla směrnice nelítostně protlačena legislativním procesem. Evropská unie dala zcela jasně najevo, že politický nátlak velkých zemí je pro tvorbu směrnice mnohem podstatnější argument, než odborné posudky a dopadové studie.

LEX se stále věnuje spolupráci i s domácími politiky a bude je nadále podporovat odbornými konzultacemi, pořádáním seminářů a předáváním kontaktů na odborníky z oboru, aby naši politici měli dostatek podkladů pro správně rozhodování o novém zákonu o zbraních a o dalších zákonech, které budou muset na základě směrnice vzniknout tak, aby byl dopad směrnice minimalizován.

Věříme, že zdravý rozum zůstane zachován alespoň v České republice a boj o práva legálních držitelů zbraní není zpolitizovaným rozhodnutím na půdě Evropského parlamentu ještě zcela prohrán.