LEX logo

Stejně jako před minulými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i nyní přinášíme souhrn odpovědí na otázky, které jsme položili všem kandidujícím stranám a které se dotýkají nás, střelců. Průvodní dopis, otázky a odpovědi kandidujících stran obdržené do data zveřejnění článku přikládáme níže. Bohužel, ne všechny strany odpověděly na naše dotazy. Odpovědi jsou řazeny dle vylosovaného čísla strany.

 Otázky

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Zelení - 1

Zatím bez reakce.

Švýcarská demokracie  - 2

Zatím bez reakce.

Volný blok  - 3

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Český zákon je jeden z nejlepších na světě. Pokud by se otevřela cesta k jeho změně, tak maximálně ho očistit od administrativní hlouposti, které jsme do něj museli implementovat pro klid EU.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Vzhledm k tomu, že naším programem je “Czexit”, tak nepřipustit implementaci této směrnice do českého právního řádu.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Jsme kategoricky proti zákazu. Nepřipustit jeho implementaci do našeho právního řádu, je to jen zástěrka pro bruselské snahy vedoucí k zákazu soukromého držení zbraní.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Soukromé držení zbraní je jedním z atributů svobody, proto jakékoli snahy o jeho omezování nad rámec současné české právní úpravy, jsou pro nás nepřijatelné. Jsme zastánci ústavního práva i doktríny „můj dům, můj hrad“.

 

Radek Nováček
místopředseda Volného bloku

SPD  - 4

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Ještě před implementací směrnice EU o nakládání se zbraněmi jsme měli velmi dobrý zákon o zbraních. V rámci možností a se specifickým pohledem na implementaci směrnice tak, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“, se zatím podařilo minimalizovat dopady na české držitele zbraní. Optimální ale je vždy řešení na národní úrovni bez zásahů nevolených byrokratů z Bruselu.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Jakákoliv další evropská směrnice bude více ohrožovat práva legálních držitelů zbrani a bude ukrajovat salámovou metodou to, co se nepovedlo zakázat minule. Jedinou možností, jak vyřešit dlouhodobý problém se směrnicemi je opuštění EU, jako totalitní instituce. Samozřejmě na základě referenda.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Zákaz olova ve střelivu z pera EU je další nesmyslnou směrnicí, kdy účelově sestavená data ze studií manipulované zelenými aktivisty, kteří ovládají tyto úřady, jsou vydávány za jedinou pravdu. Před dvěma lety jsem byl pořadatelem semináře na toto téma, kde vystoupili různí odborníci v oboru, ale bez možnosti rozhodovat a jakkoliv ovlivnit finální výsledek. Směrnici bohužel nemusí ratifikovat jednotlivé národní parlamentu, ale navzdory tomu bude směrnice platit. Kromě europoslanců za SPD bohužel nikdo další aktivně nevystupuje v EU na toto téma. Je zřejmé, že jedinou možností ukončit diktát Bruselu v mnoha oblastech je CZ EXIT.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Suverenita ČR je plně v rukou voličů. V nadcházejících volbách si mohou vybrat, zda jim vyhovuje podřízenost k Bruselu, kde se nesmysly stávají vymahatelnou normou, nebo zda jsme si po vzoru Velké Británie, nebo Maďarska schopni vládnout sami a používat starý, léty osvědčený selský rozum. SPD je momentálně jedinou silou, která brání práva občanů české republiky a jejich národní zájmy. Citát George Orwella „Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala,“ asi nejlépe vystihuje období, kterým procházíme.

 

Radek Koten
poslanec  a předseda výboru pro bezpečnost

ČSSD - 5

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Je snad již obecně známo, že naše zbraňová legislativa patří k nejlepším na světě, aktuálně nepovažujeme za vhodné provádět další změny.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Evropská směrnice o zbraních by měla řešit především znehodnocování zbraní a další parametry, které mohou zabránit zneužití zbraní – a ne se pokoušet nepřípustně zasahovat do vnitřních záležitostí členských zemí v rámci jejich vnitřní bezpečnosti. V případě implementace těchto směrnic do našeho práva chceme udržet vyváženost práv a povinností našich držitelů legálních zbraní a nedovolit nepřípustné zasahování do věcí naší vnitřní bezpečnosti.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Zákaz olověných broků a střel, odůvodňovaný nevěrohodnými studiemi, považujeme za formálně i věcně nesmyslný.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Čeští držitelé zbrojních průkazů, ať už jsou to příslušníci bezpečnostních sborů, sportovní střelci, myslivci, sběratelé či prostě jen lidé, myslící na obranu svou či své země, jsou už z logiky zákona lidé spolehliví, bezúhonní. Sociální demokracie si je toho vědoma a bude podporovat zachování naší velmi vyvážené a kvalitní zbraňové legislativy, i zapojení těchto lidí do vnitřní bezpečnosti naší země, budou-li o to stát.

 

Roman Váňa

Pravý blok - 6

Zatím bez reakce.

Aliance národních sil - 7

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Český zákon o zbraních je v mnoha aspektech dostačující. Rozhodně je však třeba lépe prověřovat (např. pomocí validních psychotestů a pravidelného přezkušování), komu a na základě jakých kritérií bude udělen zbrojní průkaz.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Směrnice by měla více chránit oběti útoků před agresory (musí jednoznačně a konkrétně vymezit, za jakých okolností má oběť násilného činu právo použít zbraň pro svou vlastní sebeobranu).

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Snahy EU o dodatečnou regulaci v této oblasti odmítáme! Jedná se o problém spočívající v náhradě olověných materiálů bezolovnatými, které mají jiné fyzikální vlastnosti. Podle odborné veřejnosti by to mohlo mít dopad nejen na běžné uživatele střelných zbraní z řad civilního obyvatelstva (myslivci atd.), ale i na policii a tím na bezpečnost státu. Obáváme se, že ekologické aspekty představují pro Evropskou komisi pouze falešnou záminku!

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Evropská unie by měla okamžitě začít chránit své původní obyvatelstvo, neboť s plánovanou migrací se evropské obyvatelstvo ocitá ve stále větším bezpečnostním ohrožení. "Odzbrojováním" Evropy páchá naše evropská civilizace svou vlastní sebevraždu.

 

Mgr. Marek Adam
1. místopředseda Aliance národních sil

Trikolora + Svobodní + Soukromníci - 8

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Jsem lékař a mám na starost jinou problematiku, ale rád si přečtu vaši analýzu stavu. Myslím si, že není nejhorší. Mohu se ale mýlit.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Nechci, aby lidé, kteří splní daná pravidla (psychotesty a další dovednosti), byly v rámci pomýleného rozhodnutí Bruselu odzbrojováni.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Nevidím důvod cokoliv zakazovat. Podobně je to s olůvky na ryby, amalgámem v zubech a také hrozí, že budou vybíjeny krávy, které produkují metan….

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Myslím si, že každý svéprávný, zodpovědný a slušný občan, by měl mít právo vlastnit zbraň, aby mohl chránit svůj stát, majetek, život svůj a své rodiny.

 

MUDr. Miroslav Havrda, místopředseda strany Svobodní

volební lídr Královéhradeckého kraje Trikolora Svobodní Soukromnici

 

 

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Současný zákon o zbraních je naprosto dostačující a podle nám dostupných informací patří mezi nejlépe zpracované zákony o legálním držení zbraní na světě.  TSS nehodlá měnit na současném zákonu o zbraních nic.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

TSS nepodporuje současnou evropskou směrnici o zbraních. Pokud to bude možné, zasadíme se o její zrušení. Sdílíme názor, že držení zbraní je v kompetenci jednotlivých členských států unie a EK nemá v této oblasti členským státům cokoli nařizovat.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Tento zákaz TSS považuje za naprosto absurdní, stejně jako v případě evropské směrnice o zbraních. Uděláme vše proto, abychom se zasadili o její nepřijetí. TSS využije všech dostupných prostředků, včetně žalob, petic i podpory občanského odporu, aby zabránila implementaci takovéto směrnice do právního řádu ČR

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

TSS bude vždy hájit legální držitele zbraní, před všemi vnitřními i vnějšími vlivy, považujeme právo na držení zbraně bezúhonnými občany, za jedno z nejzákladnějších práv, které máme a hodláme ho bránit jak na poli poslanecké sněmovny, tak kdekoliv jinde.  Zde přikládáme odkaz na náš volební program: https://pravozit.cz/program/

 Ing. Vojtěch Kaprál

stínový ministr obrany
Trikolora Svobodní Soukromníci - Olomoucký kraj
 

 

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Myslím si, že tuzemská legislativa je, co se týká zbraňové problematiky, velmi kvalitní. Sama jsem držitelkou zbrojního průkazu (jsem členkou střeleckého klubu v Byšicích), takže z vlastní zkušenosti vím, jak náročné jsou podmínky pro získání ZP. Dobrým prvkem v české zbraňové legislativě je tzv. nárokové právo – pokud občan splní příslušné zákonné požadavky pro vydání ZP, úřady nemohou blokovat vydání licence. Ráda bych připomněla, že součástí Listiny základních práv a svobod se na základě rozsáhlé petice stane právo bránit sebe i jiné se zbraní v ruce. Osobně jsem se zúčastnila podpory petice při veřejném slyšení petičního výboru, který toto téma projednával.


Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Odzbrojovací tlak Evropské unie je patrný a velmi intenzivní. Výše uvedená právní úprava – zakotvení práva na obranu se zbraní do Listiny základních práv a svobod – byla přitom reakcí právě na tyto tendence EU. Odmítám jakoukoli nadnárodní zbraňovou legislativu. Tato kompetence patří jednoznačně do národní agendy. V případě, že budu zvolena poslankyní, budu tento názor nekompromisně hájit a prosazovat.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Podle mého názoru jde v tomto případě o osvědčenou metodu – za zdánlivě „vznešené“ téma se schová skutečný úmysl. Tímto úmyslem je pokračující tažení proti legálnímu držení zbraní občany, přičemž oním zástupným argumentem je ochrana přírody. Návrh Evropské agentury pro chemické látky je však naprosto nekoncepční, bez jakékoli hlubší analýzy skutečných dopadů na životní prostředí. Ve spolupráci s kolegy ze Svobodných jsem připravená vznést připomínky k uvedenému návrhu, a to s příslušnými odbornými posudky jak od přírodovědců, tak praktiků, například od myslivců.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Osobně se mně velmi zamlouvá praxe v Izraeli, kde je dokonce doporučováno nošení legálně držené zbraně. Samozřejmě, poměry v České republice a Izraeli jsou odlišné, nicméně nemám pocit, že bych v médiích zaznamenávala zprávy o střeleckých excesech Izraelců. Jak již bylo řečeno, „šiřitelé dobra“ v orgánech a institucích Evropské unie se přitom evidentně domnívají, že legální držení zbraní se má stále více omezovat. I to je pro mě důvodem pro prosazení hlasování o setrvání ČR v EU.

MgA. Veronika Blažková, MBA

kandidátka TSS v Praze, členka strany Svobodní
 
 

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Česká zbraňová legislativa je dlouhodobě považována za jednu z nejlepších na světě. Dokonce i změny, které musely být provedeny kvůli "odzbrojující" eurounijní směrnici, jsou přijatelným kompromisem. Ostatně, kromě regulací, přinesla i některé pozitivní záležitosti, jako je např. možnost legálně využívat tlumiče hluku. Pokud bychom chtěli něco měnit, pak by to byly právě negativní dopady oné eurounijní směrnice. Těmto dopadům dnes již nemůžeme zabránit, neboť směrnici nelze změnit, ale můžeme se snažit je co nejvíce zmírňovat formou vnitrostátní úpravy.


Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Eurounijní směrnice o zbraních by v ideálním případě neměla vůbec existovat. Za zbraňovou legislativu mají jednoznačně zodpovídat národní vlády a parlamenty. V případě zvolení budou naši poslanci vždy hlasovat ve prospěch českých držitelů zbraní. Ostatně i dosavadní senátor za Svobodné se v této věci již angažuje a např. pomohl k prosazení ukotvení práva na obranu se zbraní v ruce do české ústavy.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Návrh zákazu olověných broků a střel považujeme za nesmyslný. Pro zastavení tohoto legislativního šílenství bychom chtěli ke spolupráci přizvat dotčené organizace (např. ČMMJ, LEX, ČRS apod.) a společně na odborné úrovni připomínkovat návrhy Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), která je za tyto návrhy zodpovědná. V dalším eventuálním případě se pokusit vyjednat takový kompromis, který bude akceptovatelný pro všechny dotčené strany.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Dokud budeme členy EU musíme se připravit, že omezení a regulace střelecké komunity budou jen přibývat. Cheme aktivně bránit tomu, aby nám touto "salámovou metodou" bylo omezováno nejen střelectví, ale také s ním úzce spojené právo k prostředům na účinnou a efektivní sebeobranu. Nutno podtknout, že alternativa k členství v EU však existuje. Svobodní od roku 2009 prosazují vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU.

 

Mgr. Libor Vondráček

předseda Svobodných

Aliance pro budoucnost  - 9

Zatím bez reakce.

Hnutí Prameny - 10

Email nebyl odeslán. Mají pouze facebook. Pokud nám své odpovědi pošlou samostatně, dodatečně zveřejníme.

Levice - 11

Zatím bez reakce.

Přísaha - 12

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Český zákon o zbraních patří k tomu nejlepšímu, co se ve světě dá v oblasti zbraňové legislativy nalézt. O kvalitě tohoto zákona svědčí i to, že se v tomto zákoně hodlá inspirovat i Brazílie ve své snaze obnovit práva držitelů legálních zbraní. Podařilo se tento zákon ochránit i před destruktivními snahami evropských úředníků, které ale bohužel nadále budou trvat. Jsme ale pro určitou změnu v doplňujících předpisech, ve Vyhlášce 335/2004 Sb., kde je nešťastně řešena problematika tlumičů hluku. Je nutno zrušit jejich kusové ověřování, protože to nedává smysl a jejich pořízení se zdražuje a byrokraticky komplikuje.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Evropská směrnice o zbraních by vůbec neměla existovat. Bohužel již spatřila světlo světa. Nyní je nutné udržet ji ve stávajícím znění a za každou cenu zabránit její novele. Protože je jisté, že při současném trendu Bruselu půjde jakákoliv další změna proti držitelům legálních zbraní. Uchování práv slušných a bezúhonných občanů k držení legálních zbraní je pro nás jednou z priorit a uděláme vše, abychom je zachovali.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Dlouhodobě připravovaný zákaz olověných broků a střel nemá žádnou souvislost s ochranou životního prostředí. Je to jen zástěrka, jak pokračovat v salámové metodě postupného odzbrojování občanů, které bruselské úřady zahájily evropskou zbraňovou směrnicí. Kdybychom tento zákaz přijali, došlo by k výraznému zdražení střeliva a mnohem méně lidí by si mohlo střeleckého koníčka dovolit. Dosavadní zkušenosti s ocelovými broky ukazují, jak hloupý a vůči zvěři necitlivý nápad to je. Je spousta dalších logických argumentů v neprospěch tohoto kroku, ale diskuse s evropským úředníkem je téměř nemožná. Budeme bojovat proti přijetí tohoto zákazu všemi dostupnými prostředky.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

V řadách našich členů, ale i příznivců, je dosti bývalých příslušníků bezpečnostních a odzbrojených složek. Nejen mezi nimi je hodně držitelů zbrojního průkazů, sportovních střelců či myslivců. U všech této problematice panuje jednotný názor, který by se dal shrnout do výroku Benjamina Franklina: „Demokracie je, když dva vlci a jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“

 

Jiří Hynek

pražský lídr a programový garant v oblasti bezpečnosti

ODS + KDU-ČSL + TOP 09 - 13

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Jsem hrdá, že se podařilo i přes nesmyslnou zákazovou směrnici o zbraních udržet naši zbraňovou legislativu na úrovni jedné z nejlépe propracovaných v Evropě, ale troufnu si říct i na světe. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby tato směrnice nebyla vůbec přijata. Varovala jsem před ní jako první už od roku 2015. Tehdejší vláda ani parlament v tom ale bohužel nic nepodnikli, ačkoliv jsem opakovaně navrhovala se tímto návrhem urychleně zabývat na plénu Poslanecké sněmovny.

Jako zpravodajka poslední novely zákona o zbraních jsem proto usilovala o to, aby tato směrnice neměla na naše střelce zásadní negativní dopady. A to se podařilo. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří mi v tom pomohli, ať již formou pozměňovacích návrhů nebo při hlasování.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Nejlépe neměla poslední revize zmíněné směrnice existovat vůbec. Tak diletantsky zpatlaná norma neměla nic společného s původním cílem, a tou měl být boj s terorismem a nelegálním držením zbraní. Nakonec, skoro jako vždy, dopadla jen na zákona dbalé a prověřené občany. Předpokládám, že každý kdo trochu sledoval dění okolo přijímání směrnice o zbraních jak v orgánech EU, tak následně v našem parlamentu zaznamenal můj silný odpor a zároveň návrhy na konstruktivní řešení situace ze strany ODS. V tom budeme samozřejmě pokračovat. Přesně jako když se podařil prosadit můj návrh a Sněmovna se usnesla, že by vláda měla vystupovat v tomto tématu v orgánech EU proaktivně a iniciovat nová jednání o další změně směrnice o zbraních. Jsem si jistá, že nové úpravy bez našeho zásahu, tedy bez zásahu zástupců České republiky, opět povedou k zbytečným restrikcím. Nejlepší cestou by bylo přesvědčit členské země a ukázat jim pozitivní příklad České republiky, jak to lze dělat a efektivně bojovat proti nelegálnímu držení zbraní a kriminalitě. Vždyť jsme to právě my – Česká republika, která se dlouhodobě drží v první desítce nejbezpečnějších zemí světa.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

V této otázce jsme v ODS stejně aktivní jako v boji proti zákazové směrnici o zbraních. Nepodléhala jsem v minulosti planým řečem, že se prakticky nic nepřipravuje, že se jedná jen o studii a kdo vystupuje opačně, podporuje hoaxy. Už v roce 2018 jsem varovala ministry české vlády před zákazem olova ve střelivu a rybářském olůvku a podivovala se nad jejich nečinností, když se o tom bezmála dva roky tu a tam mluví. Absurdní úprava terminologie mokřadů, nově snad skoro každá louže, a částečného zákazu olova, která byla následně schválená je jen předpověď kam asi bude směřovat další restrikce a jsem si jistá, že pokud nic nepodnikneme, tak samozřejmě k zákazu plošnému. To je pro mě nepřijatelné. Jsem si jistá, že určitá řešení jsou a naše legislativa je na to částečně připravená, i díky přijetí nového zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, ale stále platí, že nejefektivnější je hledat cesty na půdě EU a zde je aktivní role exekutivy, tedy vlády, klíčová. Pokud na této úrovni dojde k selhání, následné mantinely pro zákonodárce jsou dané a ti je jen těžko upravují.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Pro mě osobně i pro řadu členů a voličů ODS, je obhajoba legální držby zbraní v rozumném právním rámci principiální záležitostí ochrany svobody a zdravého rozumu. ODS je v této otázce dlouhodobě konzistentní, zásadovou a zároveň je jednou z nejaktivnějších obránkyň těchto principů a na tom se nic nezmění i v budoucnosti. V programu koalice SPOLU je navíc jasně napsáno, že zachováme práva legálních držitelů zbraní.

Mgr. Jana Černochová

poslankyně a předsedkyně výboru pro obranu

 

 

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Český zákon o zbraních považuji za jeden z nejlepších na světě. Oceňuji nedávnou spolupráci LEXu s ministerstvem vnitra na zákonu č. 14/2021 Sb. Díky němu se občané mohou účastnit střelecké přípravy (v kurzech na téma nutné obrany, bezpečnosti měkkých cílů, atd.), podílet se na obraně ČR jako stanovená záloha státu a dostane se jim materiální podpory od ministerstva vnitra. Podporuji nový zákon  o zbraních, popřípadě novelu stávajícího, který pokračuje v elektronizaci a eliminuje nevýhody klasických papírových dokladů. A podobně jako v případě řidičských průkazů, umožňuje navštěvovat jakýkoliv odbor Policie ČR  pro zbraně a střelivo, nejenom ten v místě trvalého bydliště. Rád bych se podílel na digitalizaci státní správy a součástí toho je drobnost, která ale předchází nepříjemnostem. Ve chvíli, kdy se bude blížit konec platnosti jakéhokoliv průkazu včetně zbrojního přijde občanovi upozornění na blížící se konec platnosti emailem a zároveň SMS. A to vždy s vhodným předstihem. 

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Evropská směrnice o zbraních by měla a má sloužit svému původnímu účelu (obchodní směrnice), tedy odstraňovat překážky na vnitřním trhu EU. Nemá být používána jako nástroj k omezování suverenity členských státu. Zajišťování vnitřní bezpečnosti je, a má stále být, v kompetenci členských státu - viz Lisabonská smlouva. Jakékoliv další novely této směrnice, které by měly vést k omezení střelců, odmítám. Chci naslouchat odborné společnosti, aby bylo možné, pokud by se objevily signály o nějaké další novele. efektivně a rychle zasáhnout.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Naše národní legislativa řešila problematiku použití olova na mokřadech dostatečně. Oproti tomu již schválený zákaz olověného střeliva na mokřadech z pera EU je legislativní zmetek (definice mokřadu, nerespektování presumpce neviny). Poslední návrh na úplný zákaz olova považuji za snahu o odzbrojení Evropanů. Pokud se nedaří lidem vzít zbraně, tak se jim vezme střelivo. Ano hodlám se aktivně angažovat proti této snaze, podobně jako naši straničtí a koaliční kolegové v Evropském parlamentu. Postavit se proti úplnému zákazu olova je nutné i skrze naše ministerstvo životního prostředí na půdě evropských institucí.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Držet zbraň pro osobní obranu považuji za jednu z klíčových práv a svobod. Musíme se poučit z dějin. Krátce po odzbrojení občanů odchází svoboda a přichází totalita.


Ing. Stanislav Šec
předseda OV KDU-ČSL Plzeň

Senioři - 14

Zatím bez reakce.

Nevolte Urza - 15

Zatím bez reakce.

Monarchisté - 16

Zatím bez reakce.

Piráti + STAN - 17

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Naši právní úpravu považujeme za jednu z nejlepších, ne-li nejlepší na světě. Velmi dobře vyvažuje práva občanů i vysokou míru odpovědnosti držitelů zbraní. V blízké budoucnosti nás čeká tzv "maxinovela" a Piráti budou usilovat o to, aby tento stav zůstal zachován. Budeme samozřejmě podporovat maximální možnou digitalizaci běžných úkonů (žádost o vydání ZP, nákupní povolení, dokládání požadovaných dokumentů k žádostem apod.), zjednodušení či úplnou digitalizaci dokumentů prokazujících oprávnění držet a nosit konkrétní zbraně.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Evropská směrnice o zbraních vůbec nerespektuje individuální situaci v jednotlivých státech a vlastně nepřináší zamýšlený benefit. Směrnice tohoto druhu by měla upravovat primárně standardy a pravidla pro výrobu, dovoz a znehodnocování zbraní takovým způsobem, aby nemohla nedokonalá legislativa v jedné zemi vést k tomu, že v ní budou vyrobeny a případně se skrze otevřené hranice dostanou do jiné země nelegální zbraně. Zároveň by měla chránit soukromí držitelů zbraní a zajistit, že data o držitelích zbraní budou mezi státy vyměňována pouze v odůvodněných případech a tato výměna bude řádně dokumentována.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Negativní vliv olova ve volné přírodě na zdraví zvířat a přeneseně i lidí je nezpochybnitelný. Preferujeme takovou formu regulace, která nebude mít byrokratický charakter a bude funkční - nabízí se tedy aktualizace legislativy ochrany mokřadů, kde riziko otravy zvěře olověnými broky hrozí nejvíce. Další formy adresování tohoto problému nyní vnitrostranicky diskutujeme a ještě nedokážeme předjímat výsledek. Nebudeme ale podporovat žádnou legislativu, která by měla pouze zdánlivý účinek. Každá forma regulace je zásahem do práv a do svobody jednotlivce, proto musí být zcela nezpochybnitelně a doložitelně vyvážena přínosem pro společnost jako celek. Klíčovou osobou pro jednání o této problematice bude ministr/ministryně vnitra a předseda/předsedkyně vlády. Právě tyto dvě osoby jsou v nejlepším postavení, aby vyjednali přiměřený kompromis a na půdě EU vysvětlili odlišnosti české právní úpravy.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Již v minulém období se Piráti zavázali k tomu, že budou usilovat i zachování stávajícího rozsahu práv a povinností držitelů zbraní, celé 4 roky jsme se tím s kolegy ve sněmovně řídili a nic se na tom nezmění ani v příštím volebním období, kdy budeme podporovat další zákony tzv. "maxinovely". Naše práce ale byla často překryta napadáním našich názorových odpůrců, kteří neváhali ohýbat pravdu nebo přímo lhát, aby nás vykreslili jako nepřátele legálního držení zbraní a získali tak laciné politické body, vyrobili zdání nepřítele, proti kterému se mohou vymezit. To je dnes bohužel součástí politického boje a nebyli jsme zdaleka jediní, kdo byli cílem takovýchto podpásových útoků. Velmi mě ale mrzí, že se to týká i problematiky civilního držení zbraní a moc bych si přál, aby toto téma nebylo tématem zpolitizovaným, ale ryze odborným, kde politici prosazují takové řešení, na kterém existuje široká shoda odborníků. V posledních letech už tomu tak není a velmi často dochází ke zjednodušování a pokřivení těchto témat, k hledání nějakého nepřítele na kterého je možné ukázat a útokem na něj získat politické body - a samotný obsah navrhované legislativy pak hraje druhé housle. Rád bych touto cestou požádal všechny držitele legálních zbraní i příznivce držení legálních zbraní, aby si všechny informace vždy ověřovali zachovávali klid, chladnou hlavu a nepodléhali mediálním zkratkám a snahám o manipulaci jejich názoru skrze emoce. Věřím že pokud tak bude činit většina, problematika držení civilních zbraní se opět stane tématem odborným, na kterém si žádný politik netroufne lovit laciné PR body.

 

Lukáš Kolářík

poslanec a místopředseda výboru pro bezpečnost

KSČM   - 18

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Dlouhodobě tvrdíme, že česká zbraňová legislativa je jednou z nejlepších na světě a že ostatní členské země EU by se u nás měly inspirovat.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Neměla by být žádná. Jakoukoli další zbraňovou směrnici odmítáme a budeme bránit implementaci těchto bruselských nesmyslů. I proto jsme schválili právo na obranu života a zdraví do Listiny, která je nedílnou součástí Ústavy ČR.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Je to další evropský nesmysl. Olovo vždy bylo a doufám, že i zůstane součástí střeliva. V této oblasti je velmi aktivní naše europoslankyně Kateřina Konečná, která hlasovala proti této směrnici. I já tam kde mohu říkám, že KSČM bude proti této směrnici.

 

Zdeněk Ondráček

místopředseda výboru pro bezpečnost,
předseda podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a SBS.

Moravské zemské hnutí - 19

Zatím bez reakce.

ANO - 20

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Nejsem pro zbytečné zásahy do české zbraňové legislativy, která patří dnes k nejlepším na světě. V tomto volebním období byl však ve spolupráci s odbornou veřejností, LEX nevyjímaje, připraven komplexní návrh nové zbraňové legislativy (zákon o zbraních, zákon o munici, změnový zákon a  zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (tak zvaný "nadstavbový" zákon řešící dobrovolný střelecký výcvik).  Když bylo jasné, že komplexní návrh do konce volebního období nebude projednán, připravili jsme poslanecké pozměňovací návrhy ke stávajícímu zákonu.

Byl jsem jedním z poslanců, kteří formou pozměňovacích návrhů přenesli pozitivní změny z nového zákona o zbraních do toho současného a předložili jsme formou poslaneckého návrhu  návrh  "nadstavbového" zákona (nyní zák. č. 14/2021 Sb.).

Již připravený  nový zákon o zbraních  je modernější a jednodušší než ten současný.Pokusit se o jeho projednání v budoucím volebním období bude možné  pouze s ohledem na složení nové sněmovny tak, aby v žádném případě nedošlo ke krácení či ohrožení práv občanů.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Evropská směrnice o zbraních by neměla v podobě v jaké je vůbec existovat, neboť s odkazem na regulaci "vnitřního trhu" zasahuje do bezpečnosti členských zemí a to je jejich výlučný zájem. To budu připomínat. Pochopitelně trvá úkol bránit zájmy našich držitelů zbraní, to , že jsme toho schopni, jsme v tomto volebním období myslím prokázali

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Nejen já, ale celé Hnutí ANO tento zákaz odmítá. To jsme koneckonců prokázali svým postojem k již vydanému nařízení (EU) 2021/57 k zákazu olova na mokřadech, kdy jsme konstatovali, že Česká republika nařízení již 10 let plní a nebudeme k tomu přijímat nic nového. Jsem si jist, že europoslanci zvolení za Hnutí ANO se nepřipojí k těm, kteří hlasují proti své zemi a naším úkolem jako poslanců je eliminovat dopad na naše občany v případě našeho přehlasování.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Zdravím členy a příznivce sdružení LEX, i ostatní držitele zbraní, za vaše oprávněné zájmy se budu zasazovat jako tomu bylo dosud.

 

MUDr. Jiří Mašek

poslanec a místopředseda výboru pro bezpečnost

 

 

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Ne je skvěle zpracován.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Důležitá je národní legislativa a zde jsem jasně předvedli na čí straně stojíme.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Zatím neznám podrobnosti a vše se bude diskutovat. Ve Sněmovně jsem měl k této problematice několik vystoupení. Jasný, že se hodlám angažovat, obdobně jako při implementaci zbraňové směrnice. Neznám materiál, který by zatím vhodně nahradil olovo, ale je to uřčitě téma na vědeckou činnost a výzkum.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Pokud chcete mít garantované právo na držení zbraně, přijďte volit naše hnutí, to je jediná záruka.

 

Ing. Pavel RŮŽIČKA
poslanec a předseda podvýboru pro Hasičský záchranný sbor České republiky Výboru bezpečnosti

Otevřeme Česko normálnímu životu - 21

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

České zákon patří z mého hlediska k nejlepším v Evropě a neměly by se měnit na základě požadavků EU.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

Evropská směrnice by neměla vůbec vzniknout, protože to je významný zásah do občanských prav lidí v jednotlivých evropských zemích. Každá evropská země má své zákony o zbraních a to by mělo stačit. Různé zákazy poloautomatických zbraní a jiných regulačních prvků nikam nevedou a argumenty, že se zvýší bezpečnost jsou falešné.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Sám jsem myslivec a rybář. Návrhy na zákaz používání olova vychází z nesmyslných studií, které neodpovídají realitě . Není prokázána škodlivost jak na zdraví člověka tak z hlediska ochrany životního prostředí.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Každý občan v České republice musí mít právo na ochranu svého života a majetku a nesmí o toto právo nikdy přijít. 

 

Jiří Janeček

1. místopředseda Otevřeme Česko normálnímu životu s podporou Chcípl PES

Moravané - 22

Otázka první: Jaký je váš názor na český zákon o zbraních? Změnil byste na něm něco?

Vzhledem k zásadnímu rozhodnutí ústavních činitelů ČR implementovat směrnici EU č. 2017/853 o kontrole nabývání a držení zbraní, pokládáme aktuální zákon č. 13/2021, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), za to nejlepší, co mohlo vzniknout. Zde oceňujeme práci všech, kteří se na legislativní změně podíleli včetně statisíců občanů, kteří svým tlakem v podobě petice pomohli tuto otázku dostat do povědomí širší veřejnosti a jistě tak napomohli vzniku zákona, který legální držitele zbraní omezuje co nejméně, ale i dalších úprav, které při příležitosti změny legislativy byly do zákona zahrnuty. Tím myslíme například otázku dříve zakázaných doplňků zbraní, střeliva s vyšším ranivým účinkem apod. Je naprosto výjimečné, aby občanskou petici svým podpisem podpořili prakticky všichni nejvyšší ústavní činitelé a na státní úrovni vládne vzácná shoda, která se jistě promítla i do finální podoby zákona. Přesto jsme přesvědčeni, že implementace směrnice EU, která svým vznikem zavádí celoevropský dozor nad vnitřní bezpečností členských států a popírá tím vlastní zásady na kterých EU vznikla, není dobrým rozhodnutím a Česká republika, krom snahy zvrátit její zavedení u Evropského soudu, měla implementaci jednoznačně odmítnout, a to přes riziko sankcí ze strany EU, které bychom měli také jednoznačně odmítnout uhradit. Ústup byl sice Českou republikou proveden vcelku kvalitně a důstojně, ale za naši stranu vidíme tento krok k novému zákonu jako vůbec poslední možný a další snahy EU v této oblasti budeme vždy odmítat jako celek.

Otázka druhá: Jak by podle vás měla vypadat evropská směrnice o zbraních? Pokud budete zvolen/i, co pro to z pozice poslance/strany hodláte udělat?

S ohledem na již řečené, nevidíme vůbec důvod existence evropské směrnice o zbraních. Krom samotného faktu, že evropská unie zbytečně zasahuje do mnoha věcí, které již zcela uspokojivě řeší legislativy členských států se navíc zbraňová legislativa velmi úzce dotýká zajištění vnitřní, potenciálně též i vnější bezpečnosti členských státu a z tohoto důvodu jí žádná celoevropská úprava nepřísluší.

Otázka třetí: Jaký je váš názor na zákaz olověných broků a střel, připravovaný Evropským úřadem pro chemii? Hodláte se v této věci nějakým způsobem angažovat? Pokud ano, jakým?

Za zákazem olověných broků a střel, pod záminkou ochrany životního prostředí, vidíme skrytou snahu o další, tentokrát o něco méně nápadné kolo v odzbrojení legálních držitelů zbraní. Ve stylu, když nevíte kudy kam, zkuste ekologii. Je totiž aspoň mezi střeleckou veřejností dostatečně známým faktem, že z technického hlediska nemá olovo finančně dostupný ekvivalent. Navíc argumentace ochranou ptactva je v případě broků neprůkazná a v případě olověných střel pak již dokonale absurdní, každý si jistě dokáže představit jaké druhy ptactva a v jakém počtu mohou u nás zobat např. jedenáctigramové střely z kulovnic, které se navíc EU nebude rozpakovat zakázat ani na uzavřených střelnicích, kde se to orly a čápy už z podstaty jen hemží. Pro dotvoření názoru o škodlivosti olova doporučujeme sběr a podrobnou prohlídku střel v okolí bitvy u Slavkova či Hradce Králové, nejen že se za dvě stě, resp. sto padesát let nijak tvarově nezměnily, olovo se prostě jen zapouzdří a vrací do země ze které vzešlo, ale už samotný nijak vzácný nález svědčí o tom, že jsou pro ptactvo zřejmě dosti vzácnou potravou. Za situace, kdy EU nijak neřeší tradiční lov tažných, a nejen u nás přísně chráněných ptáků v jižních zemích Evropy, je více než patrné oč tu jde především. Česká republika přijala zákaz olověných broků v okolí mokřadů již před lety, rozšíření zákazu prakticky na každou louži po dešti, natož všeobecný zákaz olověných střel s ekologií nijak nesouvisí a strana Moravané bude vždy vystupovat jednoznačně proti snahám maskovat touhu EU po odzbrojení občanů jakýmikoliv zástupnými důvody.

Otázka čtvrtá: Jakékoli jiné informace, které byste chtěl sdělit.

Obecně vzhledem k vývoji EU směrem k centralistické byrokratické organizaci, za což ostatně dlouhodobě kritizujeme i český stát ve vztahu k Moravě, jsme k členství v EU skeptičtí a referendum o vystoupení z EU je součástí našeho dlouhodobého programu.

 

Ing. Mgr. Ondřej Hetmánek

ve spolupráci s externím spolupracovníkem v otázkách zbraní a střeliva Mgr. Martinem Krausem.