LEX logo

Vážení čtenáři, vážení členové,

blíží se volby prezidenta republiky. Proto jsme pro kandidáty připravili sadu otázek. V dnešním článku si můžete přečíst došlé odpovědi.

Všichni kandidáti, kteří na základě rozhodnutí MVČR (a následně NSS) splnili podmínky, byli osloveni prostřednictvím emailů. Na většinu kandidátu (nebo členů jejich PR týmů) se podařilo najít několik emailových adres.

  

 Foto: neufal54 z Pixabay

 

Došlé odpovědi doporučujeme číst v kontextu s článkem kolegy Gawrona ze zbrojnice.com, který kandidáty též oslovil a kterému se sešla další sada odpovědí:

Postoje prezidentských kandidátů k civilnímu držení zbraní (zbrojnice.com)

 

Otázky LEX z.s.:

1/ Jaká je podle vás současná zákonná úprava civilního držení zbraní v ČR? Jaké má podle vás klady či zápory?

2/ V ČR je v souladu s ustanoveními o nutné obraně a krajní nouzi možné bránit život, zdraví či majetek, a to i se zbraní. Je dle Vás současná právní úprava rozumná a dostatečná? Změnil byste něco na znění dotčených ustanovení? Pokud ano co, a jakým způsobem?

3/ V loňském roce vstoupil v platnost zákon, který umožňuje civilistům trénovat bezpečnostní dovednosti (v současné době především nakládání s palnými zbraněmi) dle státem schválených osnov. Vzniká tak na dobrovolné bázi kapacita (stanovená záloha státu), kterou v případě krize může stát oslovit. Co o tomto systému soudíte? Jaké by podle vás měl mít obdobný systém „civilních rezerv“ vlastnosti?

4/ V současné době je v ČR připravována celková změna zákona o zbraních. Je v současném návrhu něco, co by pro Vás představovalo důvod pro vrácení zákona Poslanecké sněmovně?

5/ Evropská chemická agentura chystá i přes současnou bezpečnostní situaci na evropských hranicích další zákaz olova ve střelivu pro civilní použití mimo prostory vnitřních střelnic. Jak se k této agendě stavíte?

Odpovědi, které dorazily v termínu do 23. 12. 2022 (uveřejňujeme v došlém pořadí):

Tomáš Zima

Vážený pane redaktore,

Zde jsou moje odpovědi

Otázky:

1/ Jaká je podle vás současná zákonná úprava civilního držení zbraní v ČR? Jaké má podle vás klady či zápory?

Jsem přesvědčen, že vzhledem k okolnostem a vývoji v posledních letech (i Evropská zbraňová směrnice a navazující) je naše zbraňová legislativa, tedy zákonná úprava relativně vyvážená a neomezuje nadbytečně držitele (zájemce). Česká implementace je dle mého názoru nejen zdařilá, ale i funkční, dokládá to setrvalý, byť nižší nárůst jak držitelů zbraní, tak zbraní samotných. Ten započal v roce 2018 a pokračoval i přes další "Covidové" roky - to považuji za důležitý signál a "vzkaz" pro politiky a dovolím si tento trend nazvat i stabilizačním. V Českých zemích je tradice u palných zbraní více než 600letá, od dob Jana Žižky. Větší restrikce by byly, dle mého mínění, již na úkor záležitostí spojených nejen s ochranou svobody jednotlivců, ale také i státu - pro mě principiální záležitost. Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a mám dvě pistole.

 

2/ V ČR je v souladu s ustanoveními o nutné obraně a krajní nouzi možné bránit život, zdraví či majetek, a to i se zbraní. Je dle Vás současná právní úprava rozumná a dostatečná? Změnil byste něco na znění dotčených ustanovení? Pokud ano co, a jakým způsobem?

Okolnosti vylučující protiprávnost a jejich úprava v našem právu jsou, dle mého názoru a zkušeností (i zkušeností mých přátel) upraveny rozumně a dostatečně. Pro jednání v krajní nouzi jsou, správně a logicky, obecně stanoveny podmínky přísnější než u jednání v nutné obraně. Nutná obrana je ve vztahu ke krajní nouzi speciálním, privilegovaným případem. Nutně, není nutné, dle mého mínění měnit stávající právní úpravu v této oblasti. Za důležitou považuji "soudní praxi" a to, aby držitelé zbraní měli a udržovali si aktuální znalost právní úpravy, pro případ, že budou muset zbraň použít, byť i jen teoreticky.

 

3/ V loňském roce vstoupil v platnost zákon, který umožňuje civilistům trénovat bezpečnostní dovednosti (v současné době především nakládání s palnými zbraněmi) dle státem schválených osnov. Vzniká tak na dobrovolné bázi kapacita (stanovená záloha státu), kterou v případě krize může stát oslovit. Co o tomto systému soudíte? Jaké by podle vás měl mít obdobný systém „civilních rezerv“ vlastnosti?

Úloha profesionální armády je u nás nezastupitelná, o tom myslím, vzhledem k událostem a vývoji bezpečnostní situace v Evropě v poslední době, není pochyb. Svoje místo ale v systému obrany, ochrany a vnitřní bezpečnosti České republiky má a já pevně doufám, bude mít (možná i ve větší míře) Aktivní záloha. Osobně mám zato, že krok správným směrem, u státu naší velikosti, tradic a historie i Stanovená záloha státu. Tento systém má a bude mít moji podporu. O "vlastnostech" se určitě bude diskutovat na politické úrovni a budou se tímto zabývat i odborníci, profesionálové. Určitě nebude na škodu se zajímat o obdobné projekty v dalších, zejména Evropských zemích. Nemám aktuálně tolik relevantních informací z takto citlivé oblasti, s dovolením bych tedy uzavřel výše zmíněným.

 

4/ V současné době je v ČR připravována celková změna zákona o zbraních. Je v současném návrhu něco, co by pro Vás představovalo důvod pro vrácení zákona Poslanecké sněmovně?

Pokud mám správné informace, dlouho očekávaný zákon má za sebou připomínkové řízení, některé instituce v rámci připomínek ministerstvu vytkli řadu problémů, včetně chybějící provázanosti s dalšími zákony. Zaujaly mě, mimo jiné, právě třeba tři zásadní připomínky Svazu měst a obcí. Jde o legislativní proces, kde je řada legislativou upravených možností do předmětného procesu vstupovat a reagovat na nedostatky, ať už zjevné, nebo "k další odborné diskusi". Věřím, že návrh připravovali odborníci a odborníci se budou podílet i na jeho precizování. Další bych ponechal bez komentáře.

 

5/ Evropská chemická agentura chystá i přes současnou bezpečnostní situaci na evropských hranicích další zákaz olova ve střelivu pro civilní použití mimo prostory vnitřních střelnic. Jak se k této agendě stavíte?

Pokud se nemýlím, výbory SEAC a RAC podpořily navrhované omezení olověných střel, s argumentací, že by toto omezení mohlo zabránit úniku více než 600 tisíc tun olova do životního prostředí. Zásahy člověka, civilizace do přírody, do životního prostředí je obecně bezesporu důležité Evropské téma a bude nabývat ještě více na důležitosti v dalších letech. Je a bude to jistě i významné politické téma v České republice a pokud budu součástí politického života republiky, jsem připraven se aktivně zúčastnit a podílet na diskusích a hledání optimálního řešení, a to i s ohledem na specifika našeho státu. Před nedávnem jsem odpověděl na otázku "V případě Vašeho zvolení, angažovala by se prezidentská kancelář v procesu zákazu olova? ...."   Rozhodně ano. Na mém stanovisku se nic nezměnilo.

 

S pozdravem

Tomáš Zima

 

Jaroslav Bašta

Vážený pane viceprezidente,

jsem přesvědčen, že otázky kolem zbraní máte plně a podrobně prostudované. Já osobně jsem již v mládí tíhnul ke sportovní střelbě a za mlada závodně střílel. Jako junior jsem vystřílel 1. výkonnostní třídu. Vzhledem k mé vytíženosti v současném období mi promiňte, že budu velmi stručný. Osobně se domnívám, že normy týkající se zbraní jsou v českém právním řádu dostačující a plně odpovídají podmínkám a způsobu života v České republice. V současném období bych nic neměnil. Za úvahu by stálo obnovit takovou organizaci (jako byl např. Svazarm), která by měla možnost a možná i povinnost připravovat obyvatelstvo, kromě jiného na umění používat zbraně. Co se týče použití olova ve střelivu se domnívám, že pokud nebude k dispozici jiný, odpovídající materiál, zejména pro využití v myslivosti, je třeba ponechat stávající normy v platnosti.   

S pozdravem

Jaroslav Bašta

 

Pavel Fischer

Dobrý den vážený pane Smetánko, odpovědi prezidentského kandidáta Pavla Fischera vám v požadovaném termínu nemůžu poskytnout. Děkuji za pochopení. Mária Pfe.

 

Pozdější odpovědi (uveřejňujeme v došlém pořadí):

Josef Středula (dorazilo 02. 01. 2023)

1/ Jaká je podle vás současná zákonná úprava civilního držení zbraní v ČR? Jaké má podle vás klady či zápory?
Vnímám ji jako dostačující. Nějaké debaty nad otázkami zjišťování, do jaké míry držitel zbrojního průkazu jej stále ještě může držet, vznikly poté, kdy legální držitel zbraně, bohužel, zastřelil několik lidí. Z mého pohledu je ale zákonná úprava dostačující.

2/ V ČR je v souladu s ustanoveními o nutné obraně a krajní nouzi možné bránit život, zdraví či majetek, a to i se zbraní. Je dle Vás současná právní úprava rozumná a dostatečná? Změnil byste něco na znění dotčených ustanovení? Pokud ano co, a jakým způsobem?
Nemám v této chvíli žádnou představu o nutnosti nějaké změny. Sám, přestože se zbraní nakládat umím, bych se ji obával použít, byť v nějaké nouzi.

3/ V loňském roce vstoupil v platnost zákon, který umožňuje civilistům trénovat bezpečnostní dovednosti (v současné době především nakládání s palnými zbraněmi) dle státem schválených osnov. Vzniká tak na dobrovolné bázi kapacita (stanovená záloha státu), kterou v případě krize může stát oslovit. Co o tomto systému soudíte? Jaké by podle vás měl mít obdobný systém „civilních rezerv“ vlastnosti?
Myslím si, že bychom měli mít všeobecnou přípravu na situace, které člověk zažít nechce, ale je vždy lépe být připraven. Umím si představit, že ve školách budou o něco více využívat i ty znalosti, které jsme získali například v době povodní či koronaviru. Aby mladí lidé věděli, jak se v nějaké takové situaci zachovat, zareagovat, jak se orientovat, jak se chránit nebo jak se chovat třeba ve chvíli, kdy vedle něj zkolabuje, jak si zavolat pomoc a podobně. To jsou dovednosti, které by se měly trénovat na různých stupních vzdělávacího procesu. Pokud ale mluvíme o systém „civilních rezerv“, tak to by mělo být na bázi dobrovolnosti a pod poměrně přísným dohledem státu. Nechci, aby u nás vznikly jakékoliv polovojenské organizace, které by v důsledku mohly ohrožovat bezpečnost České republiky.

4/ V současné době je v ČR připravována celková změna zákona o zbraních. Je v současném návrhu něco, co by pro Vás představovalo důvod pro vrácení zákona Poslanecké sněmovně?
Nejsem s tímto návrhem podrobněji seznámen, ale samozřejmě je lepší vést debatu ještě ve fázi jeho přípravy, než jej schválí Poslanecká sněmovna. Prezident by se do toho legislativního procesu měl zapojit a nečekat až na schválenou verzi a případné veto, které může mít ve finále nikoliv účinek nápravy zákona, ale jen přetlačovaní se Sněmovnou.

5/ Evropská chemická agentura chystá i přes současnou bezpečnostní situaci na evropských hranicích další zákaz olova ve střelivu pro civilní použití mimo prostory vnitřních střelnic. Jak se k této agendě stavíte?
Nejsem si jist, jestli je v tomto případě je nějaká adekvátní náhrada olova.

S pozdravem

Jan Exner (manažer mediální komunikace)

 

 

Ostatní kandidáti do dnešního dne své odpovědi neposlali. Pokud nějaké další odpovědi obdržíme, uveřejníme je zde s dodatkem, kdy dorazily.

 

Jakub Smetánka - viceprezident LEX z.s.