LEX logo

Vážení přátelé a kolegové střelci,

5. a 6. června 2009 se uskuteční volby do parlamentu Evropské unie.

Ze 756 poslanců vybere Česká republika svých 24 zákonodárců.

Protože otázka zbraní a práva je vlastnit začíná být v celé EU stále ožehavějším tématem, rozhodli jsme se v LEXu, že každému kandidátovi každého politického uskupení v České republice, který se uchází o nominaci, zašleme 5 jednoduchých otázek.

Chceme zjistit názory kandidátů, abychom si nezvolili někoho, kdo nám v rámci politických handlů či "vyššího dobra" nezatne tipec.

Odpovědi kandidátů budeme průběžně zveřejňovat.

Sdružení LEX podpoří v rámci demokratické soutěže podpoří takové kandidáty (bez ohledu na jejich příslušnost), jejichž názor je nejbližší nám střelcům.

A nyní samotné otázky:

Otázka první:

Dokážete každému občanovi zaručit 100% bezpečnost napr. pomocí Policie?

Otázka druhá:

Jste pro to, aby řádný a zákonadbalý občan měl právo účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně?

Otázka třetí:

Jste pro, aby práva oběti byla nadřazena právům zločince a oběť se nemusela bránit se strachem, že pokud se ubrání a přežije, tak že bude léta vláčena po soudech a tím jí bude zlikvidován slušný život a úcta okolí?

Otázka čtvrtá:

Budete se aktivně podílet na obraně práva svobodných občanů vlastnit zbraně před případnými snahami z EU o restrikci?

Otázka pátá:

Jste pro zpřísněni podmínek pro získáváni zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Tyto otázky nejsou zvoleny náhodou. Sdružení LEX se připojilo ke vznikající celoevropské alianci sdružení na obranu práv majitelů zbraní a otázky mají společnou podobu (až na otázku č. 5, která je národně specifická), aby kandidáti do EUP před svými voliči nemohli utéci.

Zároveň prosíme všechny zdejší čtenáře, aby tento článek co nejvíce rozšířili mezi střeleckou obec.

Také vám nebudeme bránit ptát se svých eurokandidátů přímo na volebních mítincích.