LEX logo

Za KDU-ČSL odpověděl Ing. Jan Březina.

Dne 22.5. 2009 odpověděla ještě paní MUDr. Zuzana Roithová.

Ing. Jan Březina

osobní stránky - www.janbrezina.cz

Otázka první: 

Dokážete každému občanovi zaručit 100% bezpečnost např. pomocí Policie?

Ne

Otázka druhá:

Jste pro to, aby řádný a zákonadbalý občan měl právo účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně?

Ano

Otázka třetí:

Jste pro, aby práva oběti byla nadřazena právům zločince a oběť se nemusela bránit se strachem, že pokud se ubrání a přežije, tak že bude léta vláčena po soudech a tím jí bude zlikvidován slušný život a úcta okolí?

Zločinec musí počítat se všemi riziky

Otázka čtvrtá:

Budete se aktivně podílet na obraně práva svobodných občanů vlastnit zbraně před případnými snahami z EU o restrikci?

Budu

Otázka pátá:

Jste pro zpřísněni podmínek pro získáváni zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Soudobé podmínky jsou dostačující.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

 

osobní stránky - www.roithova.cz

Otázka první:

To asi nedokáže nikdo. Nejsme policejní stát, aby policie monitorovala pohyb každého člověka 24 hodin denně a odhalovala jeho případné zločinné úmysly již v raném stadiu, než dojde k samotnému útoku. Kvalitní prací policie se však i v podmínkách demokracie dá nebezpečí trestné činnosti podstatně snížit.

Otázka druhá:

Ano, za splnění zákonných podmínek.

Otázka třetí:

Jsme pro to, aby oběť útoku měla právo použít veškeré prostředky k odvrácení útoku. Zákon musí chránit oběť, ne útočníka.

Otázka čtvrtá:

Vzhledem k tomu, že v roce 2008 byla schválena revidovaná směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní, nedomníváme se, že by v dohledné době toto téma přišlo v EU na pořad dne. Každopádně jsme přesvědčeni, že legislativa EU by v souladu s principem subsidiarity neměla vést k omezení práva držet zbraň, pokud se nejedná o tak evidentní a nesporné omezení jako je např. stanovení věkové hranice 18 let.

Otázka pátá:

Domníváme se, že současná právní úprava v ČR je v tomto směru vyhovující a není třeba ji zásadním způsobem měnit.