LEX logo

Za Libertas.CZ odpověděl PhDr. Vladimír Železný.

PhDr. Vladimír Železný

osobní stránky - www.vladimirzelezny.com

Otázka první: 

Dokážete každému občanovi zaručit 100% bezpečnost např. pomocí Policie?

Odpověď dr. Železného: Nikoli. Myslím, že individuální odpovědnost je nezbytnou součástí pro vytváření pocitu bezpečnosti.

Otázka druhá:

Jste pro to, aby řádný a zákonadbalý občan měl právo účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně?

Odpověď dr. Železného: Samozřejmě.

Otázka třetí:

Jste pro, aby práva oběti byla nadřazena právům zločince a oběť se nemusela bránit se strachem, že pokud se ubrání a přežije, tak že bude léta vláčena po soudech a tím jí bude zlikvidován slušný život a úcta okolí?

Odpověď dr. Železného: Budu prosazovat absolutní prioritu práva na sebeobranu nad právem osoby, která vnikla do soukromémo prostoru nebo zásadním způsobem ohrozila jinou osobu.

Otázka čtvrtá:

Budete se aktivně podílet na obraně práva svobodných občanů vlastnit zbraně před případnými snahami z EU o restrikci?

Odpověď dr. Železného: Ano. Již tak činím.

Otázka pátá:

Jste pro zpřísněni podmínek pro získáváni zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou? 

Odpověď dr. Železného: Nevidím pro to důvod. Většina trestných činů je spáchána ilegálně drženými zbraněmi.