LEX logo

Za ODS to (na poslední chvíli) stihl pouze pan poslanec Ing. Oldřich Vlasák.

Nikdo další (z oslovených kandidátů všech proudů) se do stanoveného termínu 22.5.2009 neozval.

Tímto považujeme naší anketu za ukončenou.

Samozžejmě ozve-li se ještě někdo, jeho reakci zveřejníme rovněž.

Ing. Oldřich Vlasák

 vlasak-oldrich-1.jpg

osobní stránky - www.vlasak.eu

Otázka první:

Dokážete každému občanovi zaručit 100% bezpečnost např. pomocí Policie?

Tato otázka je do značné míry řečnická. Absolutní, stoprocentní bezpečnost zajistit možné není, stejně tak jako není možné zaručit absolutní rovnost apod. Je však potřeba dále modernizovat naši policii tak, aby se míry naaeho bezpečí zvyšovala.

Otázka druhá:

Jste pro to, aby řádný a zákona dbalý občan měl právo účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně?

Pokud to situace vyžaduje a jsme například ohroženi na životě, měli bychom mít možnost se bránit jakýmikoliv nástroji včetně palných zbraní. Použitá intenzita sebeobrany však musí odpovídat hrozící škodě. Reakci, kdy zastřelím někoho jenom proto, že je na mém pozemku, tak však považuji za zcela neadekvátní a v naší kultuře nepřijatelnou.

Otázka třetí:

Jste pro, aby práva oběti byla nadřazena právům zločince a oběť se nemusela bránit se strachem, že pokud se ubrání a přežije, tak že bude léta vláčena po soudech a tím jí bude zlikvidován slušný život a úcta okolí?

Vím na co narážíte. Znám samozřejmě mnoho případů, které jsou politováníhodné. Jsem přesvědčen, že v tomto ohledu má stávající legislativa a její vymáhání včetně soudnického aparátu poměrně značné rezervy. Velký prostor v tomto ohledu také nabízí institut Probační a mediační služby.

Otázka tvrtá:

Budete se aktivně podílet na obraně práva svobodných ob ano vlastnit zbraně pYed pYípadnými snahami z EU o restrikci?

Velmi rád budu s Vašim sdružením spolupracovat při projednávání legislativních i nelegislativních předpisů, týkajících se problematiky držení zbraní. Uvítám, pokud mi již v rané fázi, zašlete Vaše pozice k připravovaným návrhům Evropské komise, abychom mohli hledat vyvážený kompromis na evropské scéně.

Otázka pátá:

Jste pro zpřísněni podmínek pro získáváni zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Vzhledem k tomu, že proběhla novela zákona o zbraních a k počátku února 2009 platí nová pravidla, nepovažuji za aktuální realizovat další změny.