LEX logo

Protože došlých odpovědí již je hodně, rozhodli jsme se členit kandidáty dle stran.

Jako první drží pomyslnou vítěznou stužku Strana Svobodných občanů, konkrétně pánové František Matějka, Milan Makový a David Hanák (přidali jsme i zbývající odpovědi).

Rekapitulace otázek:

První otázka:

Dokážete každému občanovi zaručit 100% bezpečnost např. pomocí Policie?

Otázka druhá:

Jste pro to, aby řádný a zákonadbalý občan měl právo účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně?

Otázka třetí:

Jste pro, aby práva oběti byla nadřazena právům zločince a oběť se nemusela bránit se strachem, že pokud se ubrání a přežije, tak že bude léta vláčena po soudech a tím jí bude zlikvidován slušný život a úcta okolí?

Otázka čtvrtá:

Budete se aktivně podílet na obraně práva svobodných občanů vlastnit zbraně před případnými snahami z EU o restrikci?

Otázka pátá:

Jste pro zpřísněni podmínek pro získáváni zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za celou stranu svobodných odpověděl pan Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů:

Petr Mach - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otázka první:

Zajišťování bezpečnosti je prvořadým úkolem státu prostřednictvím policie. Stoprocentní zajištění bezpečnosti je ale nedosažitelné a občan by měl mít právo bránit sebe a své blízké v případě ohrožení.

Otázka druhá:

Ano, jinak totiž budou mít zločinci převahu. Zejména majitelé obchodů, benzínových pump apod. jsou často vystaveni útokům zločinců a musí mít možnost účinně se bránit. To ale neznamená, že by se právo držet střelnou zbraň mělo omezit jen na některé profesní či zájmové skupiny. Každý člověk se může stát obětí zločinu a tomu při nejlepší vůli státní orgány nemohou zabránit.

Otázka třetí:

Práva žádného člověka nemohou být nadřazena. Obrana za pomoci střelné zbraně musí být přiměřená a přiměřenost nemůže posuzovat nikdo jiný než soud. Příkladem je střelba pana Ďuričky na pana Kočku mladšího: Zastřelení útočníka za ránu pěstí a urážky není přiměřené.

Otázka čtvrtá:

Jsme proti jakýmkoliv snahám o harmonizaci regulací držení zbraní. Současný právní stav v ČR je vyhovující a vychází ze znalosti specifického českého prostředí. Tuto znalost žádný úředník z Bruselu mít nemůže.

Otázka pátá:

Zdravý a bezúhonný člověk, který projde základním školením na způsob řidičáku by měl bez problémů získat zbrojní průkaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědi kandidátů: 

František Matějka - Svobodní (Strana svobodných občanů)

 

Otázka první:

František Matějka: S ohledem na skutečnost, že Policie České republiky zcela logicky v mnoha případech běžného života řeší až následky incidentů v oblasti ochrany života, zdraví a majetku občanů, není možné takovou 100% bezpečnost prostřednictvím PČR nikdy zajistit. Každý občan by měl být z podstaty svobody primárně připraven, samozřejmě vždy v souladu s platnou legislativou a v jejích mezích, na takovou ochranu sám.

Otázka druhá:

František Matějka: V každém případě. Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a zbraně za tímto účelem. Jsem přesvědčen, že pachatelé násilné trestné činnosti si zbraň opatří vždy, bez rozdílu tvrdosti či omezení zákona o střelných zbraních. Proto jakékoli omezení na straně těch, kteří mají přirozenou potřebu se bránit, jsou nesmyslná.

Otázka třetí:

František Matějka: Jednoznačně. Každý útočník musí bez jakýchkoli pochyb převzít vždy plnou odpovědnost za to, co se stane od okamžiku jeho útoku. Pranýřování toho, co bránil všemi dostupnými prostředky, způsobí jen posílení vědomí útočníků.

Otázka čtvrtá:

František Matějka: Na základě výše uvedených odpovědí a mého přesvědčení odpovídám, že budu. A velmi rád a se vším, co znám a umím.

Otázka pátá:

František Matějka: V žádném případě. Snahu některých politiků o zpřísnění podmínek vnímám jen jako jejich neschopnost obhajovat práva občanů naší země. Vždy, když se objeví nějaký případ, kdy byla zneužita legálně držená zbraň, vyrojí se tyto pseudoaktivity díky médiím, které mají o čem psát. O obětech nelegálně držených zbraní, kterých je nepoměrně více, se zdaleka tolik nepíše.

Děkuji Vám za zvážení možné podpory. Náš cíl je cílem bez rozdílu politické či náboženské příslušnosti.

Bylo mi potěším vyjádřit svůj názor. Držím Vašemu sdružení palce a pokud bych mohl něčemu prospět, neváhejte se na mě obrátit.

S úctou

František Matějka, člen Republikového výboru Strany svobodných občanů

a kandidát do EP

www.frantisekmatejka.cz

P.S. A ještě drobnost, prosím. To pro případ, že by někteří z Vašich členů souznili s obsahem. V takovém případě naléhavě prosím o podporu, protože média o této mezinárodní aktivitě zarytě mlčí... Přitom za pouhých 10 dnů podepsalo již přes 3.800 signatářů z 15 zemí...

www.petice.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Makový - Svobodní (Strana svobodných občanů)

Osobní stránky - www.milanmakovy.cz

Otázka první: Ne.

Otázka druhá: Samozřejmě.

Otázka třetí: Ano.

Otázka čtvrtá: Ano.

Otázka pátá: Ne.

PS: Právě se připravuji na zkoušky na získání zbrojního průkazu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. David Hanák DipMgmt - Svobodní (Strana svobodných občanů)

Osobní stránky - www.okk.cz

Otázka první: Určitě nemůžeme - každý občan má proto právo se bránit i sám v případě útoku

a ohrožení majetku a života.

Otázka druhá: ANO, každý má právo vlastnit zbraň na osobní obranu, samozřejmě vždy zde

musí docházet k nějaké rozumné regulaci - slovo rozumné zdůrazňuji.

Otázka třetí: Práva oběti musí být vždy větší než práva viníka. Oběť má právo na ochranu

policie, zákona, soudu, pokud tak není činěno pak takový stát neplní svoji

základní funkci, jakou je udržovat spravedlnost skrze soudní moc a moc

výkonnou.

Otázka čtvrtá: ANO, zásadně ano, jsem konzervativec a euroskeptik!

Otázka pátá: NE, naopak jsem přesvědčen, že má dojít k přezkoumání zákona o střelných

zbraních a k jeho případné liberalizaci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Libor Novák - Svobodní (Strana svobodných občanů)

 

Otázka první:

Samozřejmě nedokáži. Jak možná víte, strana Svobodných prosazuje principy svobody, spravedlnosti a odpovědnosti. Proto se domnívám, že občané ČR by měli přistupovat s větší odpovědností i k ochraně vlastní osoby a majetku. Stát jim však k tomu musí vytvořit zákonné podmínky a odstranit současnou diskriminaci ve vztahu oběť – útočník.

Otázka druhá:

V rámci těchto svobod já osobně souhlasím s tím, aby každý občan měl právo na účinnou sebeobranu, i za pomoci palné zbraně. Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a mám i osobní zbraň na ochranu své osoby, rodiny a majetku.

Otázka třetí:

Jste pro, aby práva oběti byla nadřazena právům zločince a oběť se nemusela bránit se strachem, že pokud se ubrání a přežije, tak že bude léta vláčena po soudech a tím jí bude zlikvidován slušný život a úcta okolí?

S nelibostí sleduji, jak k osobní sebeobraně a právu na ochranu majetku přistupuje náš stát. I když se v poslední době situace zlepšuje, stále mám pocit, že oběť trestného činu je ve velké nevýhodě proti zločincům. Určitě podporuji, aby práva oběti byla jednoznačně nadřazena právům zločinců, kteří musejí při páchání tresrtných činů proti jedinci počítat s jeho nutnou aktivní obranou.

Otázka čtvrtá:

Ano, určitě budu prosazovat své názory, které jsem zmínil výše.

Otázka pátá:

Ano, jsem pro zpřísnění, ale i zjednodušení podmínek. Vím sám, jak snadno jsem zbrojní průkaz získal. Domnívám se, že k získání zbrojního průkazu by měl žadatel projít přísnějšími psychotesty. Na druhou stranu, pokud splní všechny zákonné podmínky a projde psychotesty, měl by mít právo na osobní zbraň a osobní ochranu bez dalších zbytečných průtahů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUDr. Filip Černoch - Svobodní (Strana svobodných občanů)

Jako kadidát za Stranu svobodných občanů do EP jsem připraven na jakoukoliv komunikaci a jsem potěšen zájmem Vašeho sdružení. Jako pravicově liberální politik je můj cíl SVOBODA a za jednu z primárních svobod považuji pravo na nošení zbraně. Již od starověku je výsadou každého svodného člověka nosit zbraň, ať to byl oštěp, luk, meč. K dnešní době patří zbraně střelné.  Pro držitele zbrojního průkazu je tato SVOBODA zachována i v ČR. Přestože se ve svém občanském životě těžko dostanu do situace, kdy bych zbraň potřebova jsem držitel zbrojního průkazu s právem nosit zbraň sk. B. Toto odvěké právo nosit zbraň budu za každé situace  prosazovat také  v rovině politické a zákonodárné.

Níže odpovím na Vaše otázky a prosím také o informace o Vašem sdružení a pokud splní mé očekávání, jsem připraven spolupracovat i blíže.

Otázka první:

Absolutní bezpečnost nemůže zajistit ani nejpřísnější policejní stát. Svobodný člověk musí být  samostatný a rozhodný. Dostatečně silný jedinec, myslím hlavně psychicky, se dokáže úspěšně postavit i přesile.

Otázka druhá:

Je to jeho přirozené právo.

Otázka třetí:

Tyto ústavní práva musí respektovat každý soud v České republice. Já a věřím že každý opravdu Svobodný člověk, si musí dokázat prosadit své právo jak proti zločincům, tak proti soudům.

Druhý případ je prostor pro Vaše združení, aby formou rychlé právní rady byla zajištěna práva obětí.

Otázka čtvrtá:

Ano, považuji to za svoji povinnost.

Otázka pátá:

Jsem proti zpřísnění podmínek. Pokud bych si přál něco změnit, tak pouze  proceduru, kdy by každý třeba v pětileté periodě prokázal svoji schopnost ovládnout svoji zbraň, formou semináře byl seznámen se svými povinnostmi a právy.

Jako lékař a plastický chirurg bych doplnil i fotografie následků střelných poranění, které by zvýšilo osobní rozvahu a zodpovědnost.

Za Váš zájem děkuji, myslím že Strana svobodných občanů ve svém programu jasně deklaruje myšlenky podporující Vaši věc a pokud ji členové GUNLEX podpoří, tak nebudou zklamáni.

MUDr. Filip Černoch

----------------------------------------------------------------------------------------

RNDr. Jiří Payne - Svobodní (Strana svobodných občanů)

Otázka první: Česká Policie NE!!!

Otázka druhá:

Sám to nepotřebuji, bylo by lepší, kdyby takové ‚služby‘ poskytoval stát, ale domnívám se, že na ochranu základních práv a svobod (nedotknutelnost obydlí, majetku, osobní bezpečnost atd.) považuji použití legálně držené zbraně za oprávněné.

Otázka třetí:

Ano, je třeba změnit právní filosofii ve prospěch napadeného/oběti. Ten, kdo vědomě porušuje práva druhých, by měl v té chvíli ztrácet do značné míry právní ochranu.

Otázka čtvrtá:

V EU prosazuji co nejrozsáhlejší deregulaci včetně této oblasti.

Otázka pátá:

Nedomnívám se, že by stávající úprava nějakým způsobem zjevně nefungovala, nemyslím, že je nutné cokoli zpřísňovat. Je to národní úroveň legislativy a ne evropská, ale podobný názor budeme prosazovat i podzimních volbách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prof. PhDr. Miloslav Bednář - Svobodní (Strana svobodných občanů)

 

Otázka první:  Ne.

Otázka druhá: Ano.

Otázka třetí: Ano.

Otázka čtvrtá: Ano.

Otázka pátá: Ano. Pokládám za nezbytné psychotesty, aby se předešlo použití zbraně v nepřiměřené situaci.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bc. Luděk Konopáč - Svobodní (Strana svobodných občanů)

 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otázka první: 

Nikdo z občanů si nemůže myslet, že ho policie ochrání. Naše policie řeší jen to co dostane vyřešené už při podání oznámení a to jen někdy.

Otázka druhá:

Ano, jsem pro větší možnost se chránit. Já osobně jsem měl zbrojní průkaz i zbraň. Dobrovolně jsem se však této možnosti vzdal. Během základní vojenské služby jsem nesměl do stráže, ani dostat zbraň do ruky. Legální držení zbraně však podporuji.

Otázka třetí:

Oběť má mít za všech okolností nadřazená práva nad pachatelem. Pachatel musí mít vždy na mysli, že i za drobnost může zaplatit životem.

Otázka čtvrtá:

Jak jsem uvedl výše. Každá legální a registrovaná zbraň má své opodstatnění.

Otázka pátá:

Podle mého názoru stávající podmínky k získání zbrojního průkazu není potřeba měnit.