LEX logo

První se ozvala tradičně Strana svobodných občanů.

Odpověděl Petr Mach, předseda strany

Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Pro Svobodné představují bezpečnost a spravedlnost základní role státu. V případě policie Svobodní požadují skutečnou reformu, která oddělí administrativní práci policie od skutečné policejní práce. Svobodní jsou pro zrušení městské a obecní policie. Zajišťovat bezpečnost a pořádek je úkolem Policie ČR. Bývalí obecní strážníci, kteří by sloužili v rámci Policie ČR, by tak získali běžné policejní pravomoci a účinněji by mohli zajišťovat bezpečnost a pořádek.

2) Budete podporovat možnost  účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Zdravý a bezúhonný člověk, který projde základním školením na způsob řidičáku, by měl bez problémů získat zbrojní průkaz.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Ne.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Svobodní jsou přesvědčeni, že soudy soudí pomalu a laxně, často volí cestu nejmenšího odporu. Svobodní jsou proti nekontrolovatelné moci soudů a navrhují přímou volbu soudců v rámci jejich jurisdikce a omezení imunity soudců. To by mělo vést soudce k aplikování principů zdravého rozumu.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Za bezpečnost státu je odpovědná Armáda České republiky. Soukromí držitelé zbraní se mohou postavit na odpor proti nepříteli v případě války, to je ale mimořádná situace. Soukromí držitelé zbraní vlastní zbraně k osobní ochraně nebo pro zábavu, nikoliv k zajišťování bezpečnosti státu.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Doporučuji, aby zájmové či profesní sdružení legislativu sledovala. Nemohou formálně vstupovat do přípravy legislativy na úrovni ministerstva, ale mohou se zapojit skrze zvolené zákonodárce do úprav případného návrhu zákona v rámci jeho projednávání v poslanecké sněmovně.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Policista se musí chovat vždy v souladu se zákonem, pokud někdy jedná na hraně v zájmu stíhání zjevného pachatele, potřebuje morální podporu nadřízených i veřejnosti. Morální podporu ale nelze nařídit, policie si ji musí vysloužit dlouhodobou prací.

4) Jste pro zvýšení pravomocí policie a pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Ne.