LEX logo

Druhou odpovědí v pořadí je nová strana TOP 09.

Za stranu odpověděl Ing. Oldřich Lomecký, kandidát za Prahu a rovněž ředitel kabinetu kanceláře České obce sokolské.

lomecky.JPG

Ing. Oldřich Lomecký, kandidát za Prahu a rovněž ředitel kabinetu kanceláře České obce sokolské.

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

 

1)      Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Zvýšit bezpečnost občanů před běžnou kriminalitou (drobné krádeže apod.) by například šlo pokud by se opakované přestupky zejména v oblasti drobné majetkové kriminality skutečně řešili důsledně a ne laxně, jak tomu v současnosti bývá. V případě opakovaných přestupků překvalifikování na trestný čin. Tím by došlo k odrazení anebo eliminaci pachatelů těchto činů. „Menší“ násilná kriminalita ač toto sousloví a spojení těchto slov zní skoro až neskutečně, by neměla být státními orgány v žádném případě bagatelizována. Je potřebné, aby práva obětí byly jednoznačně právně i v každodenní praxi nadřazena právům útočníka. Zákon již dnes s účinnou obranou a právem neustupovat útočníkovi počítá což je jednoznačně správné. Bohužel aplikace těchto ustanovení u soudů zejména v případech, kdy je útok zpočátku veden vůči majetku pokulhává.A to i přesto ,že je postupem času vidět určité zlepšení. Zlepšení této situace lze zřejmě dosáhnou velkým množstvím menších úprav v oblasti trestně-právní legislativy.

2)      Budete podporovat možnost  účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Možnost získat příslušný zbrojní průkaz a následně nosit zbraň je zakotvena již ve stávající legislativě . Ve stávajícím stavu jsou dle mého názoru všechny požadavky na uchazeče dostatečně jasně a objektivně definovány. Možnost individuální účinné a legální obrany za použití jakýchkoli prostředků, tedy i střelné zbraně plně podporuji. Zákon musí i nadále umožňovat účinnou sebeobranu, aby občané měly prostředky i pro ulatňování individuální odpovědnosti za svoji vlastní bezpečnost.

3)      Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Pouze v minimální míře. A to jen v těchto zcela konkrétních případech. Za prvé po únorové novelizaci vznikl i cizincům ze zemí mimo EU, po splnění podmínek které jsou ve svém důsledku jednodušší než mají občané ČR, nárok na vydání zbrojního průkazu. Zde by byl nanejvýš vhodný návrat zhruba k původnímu znění . Občan ČR prokazuje celoživotní bezúhonnost čistým trestním rejstříkem a policie šetří i existenci případných drobných přestupků žadatele. Tak cizí státní příslušník s trvalým pobytem si vystačí často jen s čestným prohlášením, že v jeho domovině rejstříky trestů prostě nevedou. V tomto bych pravomoc rozhodnout o vydání/nevydání ZP nechal na PCR, která v konkrétních případech může vše odpovídajícím způsobem zhodnotit. Za druhé by myslím nebylo od věci rozšířit praktickou část zkoušky na ZP o technickou část, kde by bylo například 25 tématických otázek na technické aspekty palních zbraní atd. asi jako je v autoškole a dále povinnost skládat praktickou část v rozsahu všech požadovaných skupin ZP a ne jen jedné(nejvyšší) z nich.

4)      Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Ustanovení o krajní nouzi a nutné obraně je v zásadě v pořádku, bohužel jeho aplikace je někdy tristní. PČR má občas tendenci v případech kdy sebeobrana vyústí v zranění/úmrtí útočníka, obránce zcela automaticky obvinit bez ohledu na okolnosti případu. V dalším kroku pak soudy nezřídka schválí okamžité uvalení vyšetřovací vazby bez ohledu na okolnosti případu (například obrana proti mnohokrát soudně trestanému člověku) nebo ohledu na dosavadní trestní bezúhonnost obžalovaného. V případě že soud nakonec oprávněnost nutné obrany uzná a to může to být až soud vyšší instance, jak už se v nedávné době vícekrát stalo. Život obžalovaného tak nesmírně utrpí, zvlášť při obecné pomalosti českého soudnictví. Řešením je jednak mravenčí práce při úpravách trestně právních zákonů podle kterých PČR koná a soudy soudí. A dále implementace obdoby tzv. „Castle doctrine“ tak, jak ji mají některé další státy.

 

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1)      Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Stát by zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní neměl házet klacky pod nohy. Stávající legislativu není třeba zásadním způsobem měnit. Několik případných změn jsem nakousl ve svých odpovědích a  případné další změny by měly být spíše technického rázu(např. nadbytečné omezení povolené munice) nebo ujasňovat nepřesně definované formulace stávajícího zákona. Bezpečnostní politika státu by se určitě neměla opírat o možná až úsměvné ustanovení stávajícího zákona o možnosti složení všech zbraní v případě ohrožení státu.

2)      Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové

legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Jednoznačně. Pokud je mi známo tak Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva, Gunlex, Myslivecký svaz a další tak činí již dnes. A do budoucna tuto snahu podporuji. 

3)      Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Přiznám se, že si nejsem zcela jist, co všechno se za tímto termínem skrývá, nicméně zbytečné popotahování policistů za použití služební zbraně proti skutečnému pachateli trestného činu je do značné míry analogické s použitím palné zbraně civilním obyvatelstvem. Přestože už policisté naštěstí nemusí čekat na výstřel kriminálníka a poté stejně střílet nejdříve do vzduch jak kdysi platilo, tak často zbytečné postavení dotyčného mimo službu a velmi agresivní vyšetřování není v pořádku. 

4)      Jste pro zvýšení pravomocí policie a pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Pravomoci policie jsou právně na odpovídající úrovní, to že se jich často nedůsledně a nesprávně využívá je věc jiná. Další zvyšování pravomocí policie vůči obyvatelstvu by mohlo vést jen  k excesům jaké se často objevují například ve Velké Británii. A ty mohou někdy až hraničit s policejním státem. 

 

 

Ing. Oldřich Lomecký, 

kandidát za stranu TOP09  v Praze  do předčasných voleb  PSP   ČR