LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 8 - Rokycany. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Drabík Michal

Emmerová Milada Doc. MUDr. CSc.

 Dobrý den,

 naše současná zákonná norma dle odborníků zcela vyhovuje, a proto s tímto kvalifikovaným názorem lze jen souhlasit.

S pozdravem Milada Emmerová

Groene Lucie

Hess Zdeněk MUDr. Ph.D.

Chýnovský Zdeněk

Karpíšek Pavel Ing. Mgr.

Redl David Mgr.

1) Již jsem na toto téma odpovídal a zopakuji, že naše současná legislativa je dostačující a rozhodně bych nepodpořil žádné úpravy týkající se jakéhokoliv omezení. Nebál bych se odhlasovat, že držení zbraně by mohlo být řešeno ústavním právem.

2) Ano, jak jsem uvedl výše souhlasím a podpořil bych držení a nošení zbraně s tím, že je tato možnost zanesena v ústavním právu. Hlasoval bych i pro návrh o doplnění věty "nabývat, držet a nosit zbraně k zajišťování bezpečnosti státu." to vše za dodržení přísných podmínek získání zbrojního průkazu, tak jak je tomu nyní.

3) Nejsem odborníkem v této oblasti, ale pokud by situaci vyřešila změna v podobě zmiňovaného zakotvení v ústavě, rozhodně bych byl pro. Omezování v podobě nařízení EU je pro mě nepřijatelné.

4) Ano, ale přináší to i jistá rizika, se kterými je nutné počítat a aktivně provádět úpravy dle poznatků z praxe. Nikdo z nás jistě nemá zájem o to, aby byla možnost tohoto práva zneužít. Má představa o využití nového práva zajištění bezpečnosti státu je spojena hlavně s terorismem a možnosti odvrácení teroristického útoku ozbrojenými občany, pokud by měli jasné indicie o tom co se chystá.

5) Chtěl bych sdělit jediné, nejsem v současné době držitelem zbrojního průkazu, a nejsem tudíž ani majitel zbraně, ale přesto mě pohoršují snahy o omezení našich práv. Zásadně nesouhlasím s nařízeními EU a pokud bych byl zvolen rozhodně budu stát za našimi občany a hájit jejich práva. A vlastnit legálně drženou zbraň je naše právo. V tomto směru bych se nebál zajít ještě dál, a podpořil bych i implementaci "castle doctrine" , kdy by mělo být zcela zřejmé, že na cizím pozemku a při vniknutí do cizího domu je reálné nebezpečí, že pachatel zemře v důsledku použití střelné zbraně majitelem domu či zmíněného pozemku. Zde by mohla mít tato zákonná úprava preventivní charakter. Jsem kandidát bez politické příslušnosti za hnutí SPD. Proč za toto hnutí? protože ho považuji jako jediné za vlastenecky smýšlející, s kvalitním programem, který hájí především naše poctivé občany. Hájí naši suverenitu, svobodu a demokracii. To jsou pro mě základní hodnoty. Chci bezpečnou zemi pro své děti i pro nás. Každý z vás bude mít 5. a 6. října možnost si zvolit ve vybraných obvodech své nové senátory. Volte dle svého přesvědčení, nejlepší možnou volbu. Nenechte se ovlivnit médii, získávejte si své informace o jednotlivých kandidátech, jen tak budete vědět, že vaše rozhodnutí je opravdu a jen vaším rozhodnutím!

Uhlíř Martin Ing. MBA