LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 17 - Praha 12. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

David Ivan MUDr. CSc.

Dobšík František Mgr.

Fischer Pavel

Gerloch Aleš prof. JUDr. CSc.

 Nouza Jiří

 Pilný Ivan Ing.

 Semelová Marta Mgr.

1) (Sebe)obrana před napadení útočníkem je pochopitelným právem každého občana chránit život, zdraví a majetek. Podstatou této obrany je odvrácení útoku, na což má právo kdokoliv. Stávající podmínky v ČR pro držení zbraně bezúhonnému občanu považuji za dostačující a vyhovující. Případné změny by měly být záležitostí potřeb našeho státu a ne EU. Předcházet jim však musí podrobná diskuze.

2) Nemyslím si, že by mělo jí o změnu ústavy, stávající zákon je dostačující a plně vyhovující.

3) Zajištění této bezpečnosti je v kompetenci jednotlivých členských států, v našem případě ČR. Navíc směrnice EU obsahuje nejasná pravidla a nevede k posílení bezpečnosti.

4) Obrana je záležitost státu a neměla by být závislá na domobraně. Občané by měli být angažováni na zajišťování bezpečnosti státu formou výcviku záloh.

5) Problémů, které s danou tématikou souvisí, je mnohem více. Jsem připravena o nich diskutovat a podílet se na jejich řešení.

Tylová Eva Ing.

1) Zákon by měl stanovit pravidla pro držení a nošení zbraní tak, aby na straně jedné zaručoval pravidla dostatečné bezpečnosti pro občany státu, tedy minimalizoval rizika z držení a nošení sbraní a na straně druhé nevytvářel zbytečná opatření, která nemají patřičný efekt a zároveň působí šikanozně na držitele legálních zbraní.

2) Právo na držení a nošení zbraní by nemělo být součástí ústavního pořádku.

3) Opatření v nové evropské směrnici o nabývání a držení zbraní považuji za šikaňozní a zároveň ve vztahu k účelu k jakému má směřovat za neefektivní (boj proti terorismu). ČR by měla začít vyjednávat výjimku z této směrnice.

4) Dle mého názoru by bylo vítané, pokud by občané v případě zájmu mohli projít určitým výcvikem, který v případě např. napadení státu by jim umožnil se zapojit efektivně do obrany státu.