LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 26 - Praha 2. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Gabal Ivan

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Hujová Vladislava Ing.

Jakl Ladislav

Dobrý den.

Již jsem na podobné otázky odpovídal.

Zde to je: http://www.ladislavjakl.cz/?p=9201

Stačí to tak?

Zdraví

L. J.

Kerekeš Roman MUDr.

Kratina Vladimír

1) Podle mě je zákon o zbraních, tak jak je nastaven nyní v ČR, naprosto v pořádku. Svobodný, demokratický stát by měl umožnit svým občanům vlastnit a využívat prostředky na vlastní ochranu. Ozbrojené společnosti se bojí pouze v totalitě. Jsem přesvědčen, že pokud občan splní podmínky bezúhonnosti, spolehlivosti a teoretické i praktické dovednosti v oblasti zbraní a zákonů, tak není jediný rozumný důvod, proč by nemohl vlastnit zbraň.
 
2) Přiznám se, že nejsem příznivcem toho, aby Ústava řešila jednotlivé konkrétnosti. Její obecná povaha je podle mě správně. Nicméně pokud by Ústava obsahovala pasáž o právu vlastnit prostředky na obranu a to za podmínek upravených zákonem, tak bych proti asi nebyl. Ovšem nejsem ústavní právník, ani expert na Ústavu, takže vytvořit přesné znění takového návrhu asi není v mých silách.
 
3) Snaha o celoevropskou zbraňovou legislativu je podle mě naprosto špatná. EU v tomto ohledu, a dlužno dodat že nikoliv poprvé, podle mě porušuje princip subsidiarity. Osobně jsem proto, aby ČR odmítla takovou směrnici do svého právního řádu implementovat. Diktátu, natož špatnému, bychom neměli podléhat.
 
4) Myslím si, že možností dobrovolného angažování se na obraně státu je více než dost. Budu jedině rád, když například vzroste zájem o účast v  Aktivní záloze Armády ČR. Nejsem příznivcem domobran.
 
5) Na závěr bych rád dodal, že si vážím zájmu střelecké komunity o mou kandidaturu. Právo držet zbraň, navíc v rukou zákona dbalých a bezúhonných občanů, považuji za jeden z pilířů svobodné demokratické společnosti. Děkuji za vaše otázky a rád bych požádal střeleckou komunitu, aby určitě v říjnu přišla k volbám.

Michálek Libor Mgr. MPA

Roškot Vladimír Ing.

Srb Václav