LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 35 - Jablonec nad Nisou. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Berounský Jindřich

Chuchlík Josef

Kalvová Šárka Mgr.

1) Každý bezúhonný občan by měl mít právo, které mu umožní pořídit si a nosit zbraň, což považuji za součást svobod občanů ČR a svoboda je jeden z principů demokracie. Nesouhlasím s další regulací legálních zbraní Evropské komise. Stávající legislativní podmínky této problematiky jsou v ČR vyhovující.

2)  -

3) Směrnice je nepřiměřená a měla by být zrušena. Pokud chceme fungovat jako jednotná Evropa, proč by měla obsahovat výjimku pro Švýcarsko. Komu dalšímu bude, uměla vytvořena výjimka? Pro ostatní státy je tento bod směrnice diskriminační.

4) Nedokážu si představit, že stát bude chránit jakási domobrana, kde budeme mít jistotu, že tito lidé jsou dostatečně vycvičeni a nedojde také ke zneužití zbraní.

Švarc Michal Mgr.

Tejmlová Michaela Mgr. LL.M.

 1) Přesně takové, jaké má současný zákon o zbraních. Tedy právo držet zbraň pro osobní obranu by mělo být dostupné všem lidem vyjma těch, u nichž jsou obavy, že by držení zbraně mohli zneužít.

2) Pokud by se tak stát mělo, mělo by se jednat o povýšení současného zákonného práva na právo ústavní. Tedy jednalo by se o právo držet zbraň k osobní obraně. A stát by se tak mělo, pokud by po takovém posílení tohoto práva volala větší část veřejnosti.

3) Současnou směrnici je možné provést do českého právního řádu tak, aby práva současných držitelů nebyla nijak poškozena. Zároveň je třeba ale dávat EU najevo nesouhlas s tímto směřováním evropské úpravy. Jako prevenci proti dalšímu zpřísňování. A také je třeba hledat další spojence mezi státy EU a principiálně zvrátit evropský trend omezovat práva legálních držitelů zbraní.

4) Takovou možnost by měl mít každý, kdo o to stojí. Pravidla pro její realizaci by měla zcela organizovat armáda, jako garant bezpečnosti ČR. A ta by měla mít právo také určité osoby odmítnout.

5) Přála bych si, aby byla střelecké veřejnosti zachována pravidla, které máme. Jsou funkční a bezproblémová. Můžeme je dílčím způsobem vylepšovat, reagovat na určité mezery, které se zjistí třeba při takových nešťastných událostech, jako bylo neštěstí v Uherském Brodu. Zásadně však není důvod k jakýmkoli principiálním změnám či zpřísňování pravidel.

Zeman Jaroslav

Žur Pavel Mgr.