LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 38 - Mladá Boleslav. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc.

1) Podle mého názoru je současný zákon o zbraních platný v naší republice téměř ideální. Byl připraven skutečnými odborníky , které naštěstí naše republika má. Jeho jakékoli  jeho úpravy ve smyslu zvýšené restrikce jsou podle mne nesmyslné .

2) Ano v podobě ústavního zákona

3) Máme tyto  cesty:  Již výše zmíněný  ústavní zákon.  Nepřevzít směrnici automaticky do našeho právního řádu i s rizikem postihu ze strany EK. Žalovat preventivně EK u Evropského soudního dvora.

4) Ano občané by tuto možnost měli mít. Ale vzpomínám si na Lidové milice a Pomocnou stáž VB.I na poměrně úsměvnou historii z jednoho města v naší republice , kdy samozvaný ochránce pořádku pronásledoval po městě tak dlouho jednoho obchodníka  z Egypta, až sešlo z poměrně významného obchodu pro jednu místní firmu.  Takže příslušný zákon připravený odborníky.  Cesta k němu bude asi dost trnitá. Ale podpořil bych ho.

5) Stát by neměl jit cestou vládních nařízení a tímto způsobem  pašovat do našeho právního řádu směrnici EK. Co se týče teoretických  testů k získání zbrojního průkazu.  U  těch zájemců o jeho získání, kteří se zabývají sportovní střelbou a myslivostí bych zúžil rozsah otázek.Odpovědi by měly být jednoznačné ! Mnohdy je to zbytečné slovíčkaření. Od roku 1974 je mým koníčkem, či spíše koněm myslivost, a  ve své praxi ( jsem lékař chirurg) jsem viděl neuvěřitelné věci . U zkoušek k získání zbrojního průkazu bych zavedl krátký praktický test z první pomoci. (První pomoc při poranění břicha a hrudníku, zástava velkého krvácení.) Test by nebyl bodován. Ale proboha ať si to ti lidé vyzkoušejí!

Jermář Josef RSDr.

Müller Jiří

Nos Josef

1) Bez práv na obranu a ochranu osob a majetku existuje precedens pro vyvražďování a vykrádání celých národů, natož jednotlivých osob.
 
2) Právo na použití zbraně by mělo být definováno tím nejjednodušším způsobem bez možnosti postranních výkladů a manipulativních interpretací.
 
3) JE NEZBYTNÉ ZCELA IGNOROVAT TA NAŘÍZENÍ EU, KTERÁ MAJÍ ZA CÍL ODZBROJIT OBYVATELSTVO EVROPY.
JDE O NAPROSTO ZJEVNOU PŘÍPRAVU NA ZNÁSILNĚNÍ, ZOTROČENÍ A VYVRAŽDĚNÍ EVROPSKÉHO OBYVATELSTVA.
 
4) Domobrana. Švýcarský model vojenské připravenosti, kdy má každý občan schopný boje doma připravené zbraně a dostatečné zásoby munice.
 
5) Z vlastní zkušenosti mohu doporučit čézetku sedmičku. Má prakticky stejnou razanci jako devítka a je příjemná v ruce. Úchopná část je z tvrdého plastu, nábojová komora z pevné oceli.

Nwelati Raduan MUDr.

Plch Miroslav

Weissová Daniela