LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 41 - Benešov. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Borguľa Jan Ing.

Cinka Ivan Mgr.

1) Jsem pro zachování práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň a obhajuji možnost každého občana na efektivní a spravedlivou obranu. Nesouhlasím se snahami Evropské komise o další regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považuji stávající legislativní podmínky v této oblasti v ČR za dostatečné.

2) Změnu ústavního zákona bych chápal jako odvetu za evropskou směrnici o regulaci držení některých zbraní.

3) Žalobou na EU, protože nemá k přijetí směrnice o zbraních dostatečnou pravomoc. Jde totiž o zajištění bezpečnosti, za niž jsou odpovědny členské státy. Navíc EU neposoudila, jaké bude mít směrnice dopady.

4) S podílem jakési domobrany na obraně státu příliš nesouhlasím, už kvůli nedostatečnému výcviku, nebezpečí zbytečných konfliktů a možnému zneužití.

Hemer Aleš Mgr.

Hraba Zdeněk JUDr. Ing. Ph.D.

Chaluš Petr Mgr.

Kozák Jiří Mgr.

1) Každý by měl mít právo za jasně daných okolností držet zbraň. Zároveň by měly být přísné tresty za nelegální držení zbraně. Trestné činy se valnou většinou stávají nelegálně drženou zbraní.

2) Tohle je předmětem aktuální diskuse a nejste první, kdo se ptá. Odpovím stejně, jako předtím. Nemám definitivní názor, zda je třeba držení zbraně zakotvit do Ústavy. Nechal bych si poradit od kolegů, kteří se tomuto tématu v ODS dlouhodobě věnují. Ale zároveň na rovinu říkám, že otevírání Ústavy za současné situace vidím jako nebezpečné. Jsou strany, které touží po změně Ústavy směrem k omezení našich svobod. A proto se bojím, aby další pokus o zanesení práva na zbraň nebyl zneužit k nějakému přílepku.

3) I za cenu sankcí bych byl pro nepřijetí. Směrnice terorismus nevyřeší a větší bezpečnost nepřinese. Naopak trestá ty poctivé. Zároveň je však třeba hlídat, aby vláda při předkládání zákona reagujícího na směrnici nepřinesla ještě horší zákon. Bohužel je u nás smutnou tradicí, že jsme často papežštější než Papež a děláme si zákony horší, než co přijde z Bruselu. Prováděcí zákon o GDPR budiž nejaktuálnějším příkladem.

4) Určitě větší možnost zapojení bych vítal. Asi by se dalo například víc ulevit firmám, které uvolňují své zaměstnance na cvičení aktivních záloh. Obecně je třeba ale začít od úplných základů, základních návyků, smyslu státu a jeho obrany. Ale opět říkám, nejsem expert, ale mám obrovskou výhodu, že v ODS jsou lidé, se kterými tato témata mohu řešit.

5) Je dobře, že se vede aktivní diskuse. Ale příklad ústavního práva na držení ukázal, že problematika je vnímána dost černobíle. Proto je třeba nadále vysvětlovat a diskutovat.

(doplněno 5.10.2018)

Křeček Miroslav

Dobrý den,

pro nedostatek času Vám na Vaše dotazy odpovím takto jednoduše, pokud Vám to nebude vadit. Již 22 let jsem držitelem zbrojního průkazu, mám vojenský i policejní výcvik, mám zbraně, s kterými chodím pravidelně trénovat na střelnici. Podílím se na sběru podpisů na petici, podporované SPD, proti této směrnici. Zúčastnil jsem se  demonstrace na Václavském náměstí společně s myslivci, sportovními střelci a dalšími držiteli legálních zbraní. Sešlo se nás tam asi 300. Poté jsme uspořádali pochod k sídlu Evropské komise do Jungmanovy ulice, kde jsme chtěli předat protest, avšak nebyli jsme přijati. V tomto duchu se budou odvíjet i mé odpovědi.

Proti zvůli státu je možno se chránit pouze demokraticky, to je volbou těch správných politických stran, následně tvorbou příslušných zákonů a jejich schválením jak v PS, tak v Senátu.  Dalším nástrojem je referendum, jako nejvyšší forma demokracie, kdy občan přímo může rozhodovat o důležitých otázkách. Zákon o všeobecném referendu jsme jako SPD předložili v PS a čeká na druhé čtení.

Zbraňová směrnice je naprosto zbytečná, české zákony jsou v tomto ohledu dostačující a jedny z nejlepších v Evropě. Je tomu tak jako se směrnicí GDPR, kterou jsme nepotřebovali, je předimenzovaná a s nesmyslnými sankcemi. Pokud je mi známo, bylo-li by právo na držení  zbraně zakotveno v Ústavě, pak by se jakékoliv rozhodnutí bruselských byrokratů patrně tohoto zákona nedotýkalo. Nemám dosud stanovisko vedení SPD. Takže za mne ano. Shodou okolností minulý týden navrhlo Hnutí SPD v PS projednání této směrnice, avšak ostatní strany to shodily. Takže směrnice běží dál a nic nebrání jejímu začlenění do Právního řádu ČR. Příští jednání PS na toto téma bude v listopadu.

Slušný a bezúhonný občan musí mít právo bránit sebe, svou rodinu a svůj majetek přiměřeným, avšak odpovídajícím způsobem proti vrahům, násilníkům a zlodějům. Například obrana proti útočníkovi s nožem se střelnou zbraní by měla být považována za odpovídající - podle mého názoru.  Avšak vždy je třeba každý případ posuzovat individuálně. Taktéž slabší pohlaví, myslím tím ženy, by mělo mít při obraně zohledněnu přiměřenou obranu jiným způsobem. Protože proti silnějšímu a daleko většímu pachateli se nemá šanci ubránit. Ovšem i zde se každý případ musí řešit individuálně. Plně podporuji myšlenku pana prezidenta, že kdyby při teroristických útocích ve Francii se našel jediný občan s legálně drženou zbraní a zastřelil útočníka se samopalem, bylo by obětí daleko méně. Podle mých informací má zbraňová směrnice zasáhnout myslivce, sportovní střelce a další slušné lidi, kteří složili náročnou zkoušku na získání zbrojního průkazu a je naprosto skandální jim do jejich práv zasahovat. Údajně se mají registrovat i plynové pistole, historické zbraně a původně měly být znehodnoceny i muzeální kusy zbraní  uložené v depozitech. Což se opět vymyká logice a zdravému rozumu. Jde o to, že toto budou první odzbrojovací kroky a další utahování šroubů určitě ještě přijde.

My v SPD jsme zásadně proti diktátu Bruselu a jejím nesmyslným výplodům. Chceme suverénní Českou republiku a stav EU takový, do jakého jsme vstupovali  anebo chceme vyhlásit referendum o vystoupení z EU a zavést spolupráci nezávislých a suverénních států, spolupracujících na 4 principech: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, bez dalšího diktátu kohokoliv. Totality jsme si užili dost a nyní chceme opravdovou svobodu a demokracii. V Senátu, pokud budu zvolen, budu vždy hlasovat podle politického programu SPD a zdravého selského rozumu.

Krátký odkaz k tomuto tématu najdete i na mém webu  www.senat-krecek-spd.cz.

Navíc kandidáti do Senátu za SPD jsou stále osočováni, že jim jde jen o koryto - viz  pořad Bez cenzury na TV Barrandov od 13.00 hod. (beseda občanů přes telefon s Tomiem Okamurou). Taktéž na mém webu najdete k tomuto vyjádření.

Srdečně zdravím pana Milana Kauckého.

Zdraví Vás  Miroslav Křeček

Petržílek Petr JUDr. Ing.(ekon.) Ph.D.

1) Stávající legislativu, která patří mezi nejpřísnější v Evropě, považuji za plně dostačující. V naší zemi máme navíc jak ve sportovní střelbě, tak i v myslivosti, dlouholetou tradici a nevidím důvod to měnit.  

2) Obranu svobody a ostatních lidských práv musí hájit především stát, zejména jeho ozbrojené složky. Proto bych mezi základní lidská práva (tedy právo každého, vč. cizinců)  právo na nošení a držení zbraně nezařadil. Spíše bych jej zakotvil k občanským právům a jen v mezích vymezených zákonem (tj. každý občan má toto právo, pokud splňuje podmínky stanovené zákonem ...).  V uvedených mezích  nemám proti ústavnímu zanesení práva na držení a nošení zbraní žádné námitky. Mimo to platí, že selže-li stát, plně respektuji ústavou zaručený princip a právo na tzv. "občanskou neposlušnost".

3) Jak jsem již řekl, stávající legislativa je dostatenčně tvrdá a účinná a jako případný senátor jsem připraven hájit  stávající  legislativu před dezinterpretací uvedené směrnice ze strany Evropské komise. Nebojím se infringementu. Náš zákon je třeba obhájit a před Evropským soudním dvorem uspět. Sice si nemyslím, že je to nejlepší cesta, jak zvítězit nad evrospkou byrokracií, ale pokud to nepůjde jinak, bude nutné pro úspěch ČR udělat vše, včetně zakotvení práva nabývat a držet zbraň v našem ústavním pořádku - viz výše.

4) Za určitých podmínek tuto možnost připouštím, ovšem její podoba by měla být jasně definována ministerstvem obrany, případně vnitra. Nemusíme vymýšlet nic nového. Stačí se inspirovat zeměmi, kde to již funguje. Mě osobně se obecně líbí miliční systém Švýcarska, ale je to rozhodně na otevřenou diskusi, neboť možností je mnoho.

5) Rád bych již pouze připomněl velmi zásadní citát jednoho z nejosvícenějších prezidentů USA Benjamina Franklina. Ten v souvislosti se svobodu a demokracií řekl: "Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat."

Radoměřská Terezie Mgr.

Švadlena Jiří Ing.

Šveda Martin Ing.

Dobrý den, vážené představenstvo LEX z.s.
Na úvod, prosím, přijměte moji omluvu za zpoždění s odpovědí na vaše dotazy. Zároveň se velice omlouvám, ale toto téma zrovna není můj hlavní obor. Ústavu ČR považuji za kvalitní dokument a nejsem si jistý, zda bychom ji měli měnit kvůli právu na nošení zbraně. Pokud je mi známo, tak vaše dotazy směřují ke směrnici EU, která zpřísňuje podmínky na držení zbraní. Zároveň ale i případná ústavní novela by stejně nezabránila přijmout tuto směrnici do českého práva, takže krok ke změně naší Ústavy mi v tomto případě nedává smysl. Česká republika by v této otázce měla vyvinout větší aktivitu v Bruselu, protože zmíněná směrnice je v některých bodech skutečně dost mimo. Jsem zvědavý, s čím přijde ministerstvo vnitra, které slibuje v této věci nápravu. Souhlasím s tím, že každý má mít právo držet zbraň pro svoji osobní obranu. Na zajištění bezpečnosti státu máme policii a armádu, kde se může angažovat kdokoliv.