LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 50 - Svitavy. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Andrle Sylor Richard Mgr. MBA

1) URČITĚ PRINCIP OCHRANY DRŽITĚLŮ ZBRANÍ, PŘED AGRESORY. NESMÍ VŠAK DOJÍT KE ZNEUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROINCIPŮ NA ÚROK ZÁSTĚRKY POUŽITÍ OCHRANY.     

2) DOMNÍVÁM SE, ŽE NENÍ NUTNÉ TOTO ŘEŠIT ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ,,RESP. ZMĚNOU ÚSTAVNÍ SMLOUVY" - DOSTAČUJÍCÍ JE ABY TOTO BYLO V PRÁVNÍM RÁMCI ,,LEGISLATIVĚ"

3) NEJEDNÁ SE O NAŘÍZENÍ EK (TO JE PRÁVNĚ PLATNÉ OKAMŽITĚ A JE NAD NAŠIM PRÁVNÍM ŘÁDEM), NICMÉNĚ SEKUNDÁRNÍ PRÁVO V OBLASTI SMERNICE JE PLATNÉ CO DO CÍLE A ČASU. Z TOHOTO DŮVODU STÁLE JEŠTĚ PLATÍ NÁŠE LEGISLATIVA. V TOMTO PŘÍPADĚ BYCH PRO DANOU SMĚRNICI NEHLASOVAL A POČÁTAL BYCH S PŘÍPADNOU ŽALOBOU EU NA STÁT, KTERÝ BY POTÉ URČIL PRÁVNÍ RÁMEC.

4) ANO, FORMOU (NAPŘÍKLAD) REGISTROVANÝCH  BEZPEČNOTNÍCH HLÍDEK, KDY BY OBČANÉ, KTEŘÍ SE V OCHRANĚ CHTĚJÍ ANGAŽOVAT MUSELI SPLNIT URČITÉ KROKY/PODMÍNKY.  ABY TOTO NEMOHL VYKONÁVAT NAPŘ. TRESTANÝ ČI LABILNÍ ČLOVĚK. ATD.

5) BERU V POTAZ A I BUDU PODPOROVAT PRÁVO NA DRŽENÍ ZBRANÍ, ALE JE VŽDY NUTNÉ, ABY TOTO PRÁVO MOHL VYUŽÍT JEN OBČAN, KTERÝ NENÍ LABILNÍ, TRESTANÝ, ATD. ATD. TJ. KDE HROZÍ RIZIKO ZNEUŽITÍ. 

Fliedr Bohuslav Ing.

Havíř Pavel MUDr.

Kortyš Michal

Krátký Jiří

Krpálek Josef Ing.

1) Ústavní právo na bezpečí  a právo svoji bezpečnost bránit.

2) Mělo by tam být také zdůrazněné právo bránit bezpečnost své rodiny a obydlí. Držení zbraní by měl řešit zákon a nejsem proti, aby tuto skutečnost deklarovala i Ústava ČR.

3) V ČR mají platit naše české zákony. Jsme suverénní zemí a neměli bychom přijímat nařízení z jiných států a společenství.

4) Podle mého úhlu pohledu je ideální Švýcarsky model - zdraví a bezúhonní lidé by měli mít dokonce povinnost držet zbraň a v případě ohrožení s ní chránit svou zemi.

5) V naší vesnici (nyní má asi 120 obyvatel) existoval Svazarm, který byl zejména zaměřen na střelecký kroužek. Jako žáci základní školy jsme se pod dohledem proškoleného instruktora učili střílet z vojenské vzduchovky a malorážky. Jako střelnice nám sloužil opuštěný lom. Bohužel, během času došlo ke zpřísnění bezpečnostních požadavků na střelnice, takže tyto nebylo možné naplnit.
V této souvislosti bych měl ke zvážení návrh, který se váže k mým středoškolským studiím. Vzpomínám, že jsme měli předmět, který se tuším jmenoval „branná příprava“ (výchova?). Pokud si vzpomínám, tak jsme se za přísného dohledu učili střílet z vojenské vzduchovky, malorážky, samopalu a hodu granátem (gumový vzorek). Dále jsme se učili navazovat spojení (telefony, vysílačkami) atd. Na tento předmět jsme se těšili, protože to bylo pro nás rozptýlení od náročného studia. Stálo by za úvahu tento předmět opět zavést do školních osnov a to nejen na SŠ, ale i na VŠ (vojenská příprava).
Možná, že by držitelé zbraní mohli tvořit civilní ozbrojenou složkou, (jako je např. Národní garda v USA), která by zajišťovala bezpečnost našich spoluobčanů a chránila jejich majetek.

(doplněno 2.10.2018)

Mňuk Milan

1) Jsem pro zachování práva umožňujícího způsobilému občanovi držet zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu.
Obhajuji možnost na efektivní a spravedlivou obranu. Nesouhlasím se snahami komise při EU o regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považuji stávající legislativní podmínky v ČR za naprosto vyhovující. Změny zákonů by neměly být vedeny na evropské úrovni, ale měly by být řešeny vlastní legislativou členských států, a to po nezbytné celonárodní diskuzi.      

2) Jedná se o reakci na směrnici EU o regulaci držení některých zbraní.  S touto ČR ani já nesouhlasím.

3) Žaloba uvádí, že EU nemá k přijetí směrnice o zbraních dostatečnou pravomoc. Cílem opatření je zajištění bezpečnosti, za niž jsou odpovědny členské státy. Pravomoci by měla EU pouze v tom případě, že by směrnice odstraňovala překážky vnitřního trhu. ČR si dále stěžuje, že EU neposoudila, jaké bude mít směrnice dopady. Směrnice je nepřiměřená a nevede ani k posílení bezpečnosti, ani k lepšímu fungování vnitřního trhu, obsahuje řadu nejasných pravidel, což je dalším důvodem k tomu, proč by měla být zrušena.

Mám za to, že jeden z bodů směrnice je diskriminační a zvýhodňuje Švýcarsko nad ostatními zeměmi. Vysloužilí švýcarští vojáci si totiž mohou ponechat jednu vojenskou zbraň, což země uplatňuje již po dobu padesáti let. A právě takovému systému dává směrnice v článku 6 výjimku. Podle mne je tedy tento bod pro Švýcarsko přímo „vykonstruován“.

4) Vznik Národní domobrany v ČR iniciuje politická strana Národní demokracie. Vstupem do Národní domobrany však ke straně Národní demokracie nevzniká žádný závazek, členství nebo jakákoli jiná spojitost. Metodickou činnost spojenou s otázkami domobrany chápe jako svoji vlasteneckou povinnost. S angažováním domobrany na obraně státu nemohu souhlasit  pro nedostatečný výcvik a způsobilost pro použití zbraní v boji).

Novák Jaroslav

1) Svobodu nosit zbraň pro každého kdo splní zákonné podmínky  - tj splnuje  zdravotní kriteria a prokáže znalsot ovládat zbraň

2) není to nutné ale nejsme proti - ustava by měla v porvé řadě stavit právo občana na bezpečí  a svobodu - ktéto svobodě patří právo občana bránit své bezpečí se zbraní v ruce.

3) Odmítnout ji a v tomto směru mí kolegové v PSP směrnici přijmout odmítnou. To samé by měl udělat senát. A nejd eo technikáli ale o ústavní princip. To za jakých podmínek budeme nosti zbraně je naše věc a naše suverenní právo o tom rozhodnout  - nikdo z bruselu ani odjinud nemá právo nás nějakou směrnicí pomalu odzbrojovat.

4) Jsem zastánce československého, izraelského nebo Švýcarského modelu - ne možnost ale povinnost bránit zemi by měl mít každý svéprávny občan, včetně povinosti mít zbran k dispozici doma.
Izrael je srovnatelná země a ubránil se tisícinásobné přesile okolních Arabů. také Švýcaři si se zbraní v ruce po staletí udržujíé samostatnost navzdory své “velikosti”.
Jendím z důvodů proč Hitler Švýcarsko vynechal navzdory púlným kasám zlata byla velká cenaz adobti hornaté země kde v každé chalupě je ozbrojený chlap připravený střílet útočníky.

5) Suverenitu nám se zbraní v ruce vybojovávali naši legionáři a později čeští a slovenští  vojáci v zahraničních armádách za druhé světové války. nemáme právo tuhle suverenitu a právo na obranu zahodit. Není jen naše ale musíme ho uchovat i našim potomkům. Nejde o právo bránit bezpečnost naší země - je to naše sdílená povinost kteopru jsme povinování sbvé zemi předkům i dětem.

Šafář Miroslav MVDr.

1) Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a proto si myslím, že každý člověk má právo na držení zbraně za účelem ochrany sebe sama, své rodiny a majetku, obzvláště v době řízené migrace a hrozící finanční krize, která dle všeho dorazí v letech 2020-22 a nastanou divoké časy..každý plátce daní a bezúhonný člověk  musí mít právo vlastnit zbraň!

2) V Ústavě ČR by toto právo držení zbraně mělo být potvrzeno zákonem, pro všechny plátce daní a bezúhonné lidi, podobně jako je to uvedeno v 2. dodatku Ústavy USA.

3) To vše je o zástupcích ČR na těchto jednáních, ti by měli tvrdě obhajovat pozice, jež jsou v zájmu občanů ČR, že mnohdy konají zcela opačně je smutnou pravdou, snad budeme schopni si vyjednat výjimku.

4) Mohly by vzniknout spolky Městských hlídek, či Národní Gardy, které by se rekrutovaly z prověřených a občansky spolehlivých lidí, bývalých vojáků, policistů, sportovců a dalších dobrovolníků, kteří by splnili požadavky pro tuto činnost.

5) Každý agresor, zloděj a násilník si musí uvědomit, že může tvrdě narazit a tzv. tahat za kratší provaz, lidé se musejí ve svých obydlích a místech kde žijí cítit bezpečně  a všichni víme, že Policie zasahuje většinou až -ex post, proto musí každý uchopit obranu za sebe sama, rodinu, majetek a blízké okolí, do svých rukou a musí být ošetřeno vstřícným zákonem.