LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 53 - Třebíč. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

Dobešová Naděžda

Dudíková Marie Mgr.

Kotek Vladimír Prim. MUDr. Ph.D., MBA

Michálek Miroslav JUDr. LL.M.

Nevoral Marek

Paul Petr JUDr.

Šalomoun Michal JUDr. MgA. Ph.D.

Zíma Stanislav Ing.

Žáková Hana