LEX logo

Zde Vám předkládáme soupis reakcí senátních kandidátů z obvodu č. 71 - Ostrava-město. Kandidáti jsou řazení podle abecedy.

Námi zaslané otázky:

1) Jaké základní principy by měl podle Vás v moderní, svobodné a demokratické společnosti dodržovat zákon o zbraních?

2) Mělo by podle vás být právo na držení a nošení zbraní být součástí ústavního pořádku? Pokud ano, v jaké podobě?

3) Jak by se podle Vás měla řešit současná situace, kdy je evropská směrnice o nabývání a držení zbraní v rozporu s některými částmi českého zákona o zbraních a střelivu?

4) Měli by podle Vás občané mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu? Pokud ano, jak by podle Vás měla taková možnost vypadat?

5) Vaše případné další názory k tomuto tématu, které chcete sdělit svým voličům – střelecké komunitě: (nepřekročte prosím rozsah jedné standardní normostrany A4)

 

Konkrétní znění emailu/facebookové zprávy, které bylo distribuováno v 95 % případů ve dnech 10. až 13. září:

Předvolební otázky senátním kandidátům 2018

 

Číp René Ing.

1) Jsme plně pro zachování práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu, obhajujeme možnost každého občana ČR na efektivní a spravedlivou obranu. Důrazně protestujeme proti snahám Evropské komise o další regulaci legálních zbraní a sebeobranných prostředků a považujeme stávající legislativní podmínky v této oblasti v České republice za naprosto vyhovující a bezproblémové.

Jakékoli další úpravy zákonů v této oblasti by proto měly být do budoucna vedeny ne na evropské úrovni, ale měly by být výhradně řešeny vlastní legislativou jednotlivých členských států, a to vždy pouze po nezbytné celonárodní diskuzi.      


2) Jedná se o odvetu za evropskou směrnici o regulaci držení některých zbraní. Ta europarlamentem prošla letos v březnu a Česko s ní nesouhlasí.


3) Text žaloby uvádí, že EU nemá k přijetí směrnice o zbraních dostatečnou pravomoc. Cílem opatření je totiž zajištění bezpečnosti, za niž jsou odpovědny členské státy. Pravomoci by měla EU – podle výkladu ČR – pouze v tom případě, že by směrnice odstraňovala překážky vnitřního trhu. ČR si dále stěžuje, že EU neposoudila, jaké bude mít směrnice dopady. Směrnice je tak podle Česka nepřiměřená a nevede ani k posílení bezpečnosti, ani k lepšímu fungování vnitřního trhu. Navíc obsahuje řadu nejasných pravidel, což je dalším důvodem k tomu, proč by měla být zrušena. Česká vláda má též za to, že jeden z bodů směrnice je diskriminační a zvýhodňuje Švýcarsko nad ostatními zeměmi. Vysloužilí švýcarští vojáci si totiž mohou ponechat jednu vojenskou zbraň, což země uplatňuje již po dobu padesáti let. A právě takovému systému dává směrnice v článku 6 výjimku. Podle ČR je tedy tento bod pro Švýcarsko přímo „vykonstruován“.

4) Vznik Národní domobrany České republiky iniciuje politická strana Národní demokracie. Vstupem do Národní domobrany však ke straně Národní demokracie nevzniká žádný závazek, členství nebo jakákoli jiná spojitost. Metodickou činnost spojenou s otázkami domobrany chápe ND jako svoji vlasteneckou povinnost. S angažováním domobrany na obraně státu nelze souhlasit ( nedostatečný výcvik, nebezpečí konfliktů a použití zbraní).

Gondek Ivo Ing.

Konvička Martin doc. Mgr. Ph.D.

1) Že každý občan, který je bezúhonný, prokáže technickou i psychologickou způsobilost, má právo nosit a používat zbraň pro obranu života a majetku sebe a svých bližních.

2) Ano, snad v podobě dodatku k Listině práv a svobod.

3) Zákony suverénní země musí být nad směrnicemi nikým nevolených byrokratů z ciziny.

4) Ano. Dobrou základnou zde jsou dnešní aktivní zálohy Armády ČR, které by se měly rozšířit v jakousi místní domobranu, spolupracující v případě potřeby s dalšími silovými složkami.
 
5) Ač tomu nejsem rád, je vysoce pravděpodobné, že nás čeká období konfliktů nevídaného typu ("hybridní" občanská válka nízké intenzity) a rozsahu. Dlouhodobě bude jediným správným řešením budovat miliční armádu švýcarského typu, schopnou bránit občany a republiku na teritoriální bázi - každý svou obec či město, svou ulici a svůj dům. Obrovská komunita "střelců", kterou v ČR máme, je dobrým základem pro takovou obrannou doktrínu.

Němečková Crkvenjaš Zdenka MUDr.

Paroubek Jiří Ing.

Sulovský Leopold Ing.

Dobrý den,
z pověření pana senátora Sulovského zasílám tento krátký text, jako jeho názor k věci.

"Nevidím žádný důvod omezovat legální držení zbraní, protože pokud existuje riziko jejich zneužití (např. k terorismu), tak jedině z nelegálních zdrojů, určitě ne ze strany legálních držitelů zbraní.
Druhá věc je samotná platnost evropské směrnice, která je bohužel závazná a nezmění to ani tuzemské populistické zákonodárné aktivity na uklidnění voličů.
Zvrátit to mohla žaloba evropskému soudnímu dvoru, ta ale byla zamítnuta.
Paradoxně je to Liisabonská smlouva, kterou široká veřejnost podporovala a nyní díky tomu bohužel sklízímě trpké ovoce bruselského diktátu ve všech ohledech.  Je to tedy mnohem širší otázka, přesahující "zbraňovou problematiku" a vyžaduje zásadní změnu právních vztahů s EU se zachováním např. tzv. Shengenu, aby to byla skutečně spolupráce a ne diktátura"

S pozdravem
Mgr. Patrik Bičovský,
asistent senátora Ing. Leopolda Sulovského

Štědroň Radoslav RNDr.

1) Lingvisticky bych tu otázku lépe formuloval – aby základní principy dodržoval zákon (lidi by měli cosi dodržovat) to mi neleze přes můj velmi vyvinutý jazykový cit – jak mě ohodnotila jedna zdejší docentka českého jazyka z Ostravské university. Ale budiš, nejsme všici jazykovědci – ale střelci.

Letos jsem si udělal Zbrojní průkaz – tak mi jistě budete věřit – protože zkoušky v Ostravě probíhají velmi seriózně a velmi přísně, tedy velmi koherentně se zákonem, na který se ptáte, budete tedy věřit, že o tom zákoně něco vím.

Řeknu Vám - ani dnes ještě není špatný, nikdo kdo neumí řádně česky, Zbrojní průkaz legálně nezíská (zdůrazňuji slovo legálně, protože v této zemi se dá koupit skoro všechno), a to je dobře. Hlupákům a psychopatům zbraň do ruky (tedy střelná, jářku – vlastně i jiná) nepatří.

V dalších odpovědích navážu na to co cítíte - že byste ode mne ještě slyšet mohli.

Uslyšíte.

2) Nu, a jsem u toho – kukněte když tak na můj program, se kterým kandiduji popáté do senátu – pochopitelně jako státník neřeším jenom to, co jenom zajímá Vás – držitele zbraní - ale chci vyřešit všech těch zhruba 90 bazálních problémů toho zkorumpovaného státu, státu, který začíná být již minimálně svrchovaným.

Nu a tím řešením je pochopitelně nová ústava přijata v referendu. Návrh zadání k dvouleté celonárodní diskusi o nové ústavě – tak, aby po oněch dvou letech bylo připraveno definitivní znění 8 300 000 voličům Česka – je na stole – zpracováno již mým malým týmem. Viz w-stránky mé strany.

Takže protože obrana vlasti je jedním ze základních povinností svéprávného svrchovaného občana – musí se nejdřív referendem vyřešit povinná presenční vojenská služba všech mladých chlapců, výjimky z neslužby,  by měly být patrně jen zdravotní (ale to všechno proběhne onou dvouletou diskusí celého národa).

Za druhé každý chlap musí mít z ústavy (jest to totiž občanská bible státu – což lidé zatím nevědí co to je – myslí si, chudobci, že ústava je věcí 64 pomatených českých ústavních právníků této republiky – OMYL) právo držet zbraně (splní-li povinnosti ukládající příslušný zákon – o tom jsem už cosi špitl).

My víme, že stát, který svým občanům odebere zbraně anebo jim ponechá jen praky a flobertky – z nich udělá jenom svůj dobytek – se kterým si pak může dělat co chce.

Nu a za třetí, návrh nové ústavy přirozeně definuje nově i pátý pilíř nového státu pro 21. a další staletí – a tím je zřízení domobrany, viz text.

To zdali stát všem svéprávným chlapům zajistí a bude spravovat palné zbraně a to i samočinné – rozhodne ústava samozřejmě – proto dvouletá diskuse.

3) Kolegové – to není vůbec pochopitelně jenom držení zbraní – proto diskuse o nové ústavě – po té diskusi a referendem lid Česka – tj. 8 300 000 voličů ČR rozhodne budeme-li svrchovaným státem anebo vazalem, kolonií nadnárodních zájmových skupin či nějakého Bruselu. Vy tuto otázku číslo 3 bohužel musíte klást  - protože realita dnes zatím  taková jest.

Ale pro mě jako zatím ještě svéprávného svrchovaného občana – brzy ozbrojeného (až seženu prachy na P 10 či P 07) je to otázka naprosto nepatřičná.

Jakým právem svrchovanému státu má co kvičet nějakých 28 evropských komisařů – z nichž navíc je jedna slepice z Česka?

Jakým právem? Nějakou lisabonskou smlouvou ? Víte Vy vůbec kolik lidí v referendu v roce 2003 hlasovalo pro vstup ČR do EU ? Víte to – zopakujte si prosím, na volby.cz, ono číslo (které hlasovalo pro vstup), a srovnejte ho k číslu tehdejšího počtu voličů.

Udělejte to.

A zjistíte legitimnost řádění Bruselu v této zemi. Tedy asi nejenom v této.


4) Měli-li by mít větší možnost se dobrovolně angažovat na zajišťování bezpečnosti státu – prosím – snad se brzy stanu členem Vašeho Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní – pozvěte si mne na nějakou přednášku – já Vám během dvou hodin vysvětlím podstatu nové ústavy - která jediná může změnit pohled obyvatel státu – na zajištění své bezpečnosti. Chápete, že ta dnes platná ústava tam nemá skoro nic o tom, že lidi musí být povinni starat se o stát, za který naši předci obětovali své životy. Ta dnešní vypatlaná mládež (z většiny) si myslí, že to na telefon zajistí nějaká soukromá agentura.

K tomu je učí – tak je učí, dnešní prolhaný stát – umožňuje mu to legitimně současná degenerovaná ústava.

5) Asi jsem se vyčerpal, už tak to všechno nikdo nebude číst – pozvěte si mne na přednášku – jak Vám navrhuji – jestli budu či nebudu (zločinci političtí v této zemi dělají vše proto, abych jim opět nebyl) senátorem. Některé státotvorné věci nemáte dostatečně promyšleny ve všech souvislostech. Vše to stojí a padá na nové ústavě přijaté v referendu (dnešní šíbři tomu nikdy dobrovolně nedají cestu). Bez toho se nehneme – takže pak nezastavíme diktát těch co řídí Brusel.

Tomášek Martin Mgr. Ph.D.

Valsamisová Pynelopi Ing. Mgr.