LEX logo

Otázka první:

Souhlasíte s právem řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně pro účely sběratelství, lovu, sportu, výkonu povolání a sebeobrany?

Otázka druhá:

Souhlasíte s tím, aby legislativa týkající se vlastnictví, držení a nošení zbraní řádnými občany zůstala v kompetenci členských států?

Otázka třetí:

Podporujete současnou aktivitu Evropské komise k omezení práva řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně, která porušuje zásady subsidiarity definované v Lisabonské smlouvě?

Celý text dopisu s otázkami od sdružení LEX, z.s. zde.


odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tomáš Jungwirth, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 12.5.2014

Pěkný den,

s omluvou za zpoždění si dovoluji poslat odpovědi Ondřeje Lišky na Vaše dotazy.

S pozdravem,

--

Tomáš Jungwirth

programový a mediální analytik

+420 605 103 016 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Česko dopředu! | www.zeleni.cz

Podpořte zelenou politiku i vy! | dary.zeleni.cz

Otázka první: Souhlasíte s právem řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně pro účely sběratelství, lovu, sportu, výkonu povolání a sebeobrany?

Současný stav je přiměřený z hlediska možnosti získat zbraň. Ale je nepřiměřený z hlediska dovozování odpovědnosti za nošení zbraně. Je například žádoucí, aby osoba pod vlivem alkoholu, která u sebe bude mít zbraň, o právo nosit zbraň na čas přišla. Je to obdobné, jako s právem řídit auto. Právo nosit zbraň s sebou musí nést zvýšené nároky na chování a jednání oprávněného.

Co se týká nutné obrany, ta doznala velmi pozitivního vývoje s ohledem na práva napadeného bránit se. Současný stav je nesrovnatelné lepší oproti stavu v devadesátých letech a dále se zlepšuje. Zelení jsou přesvědčeni, že ke kriminalizaci lidí jednajících v nutné obraně ve velké míře již nedochází. Tak tomu opravdu bylo před deseti lety. Současný stav (až na excesy v jednotkách případů) považujeme za odpovídající spravedlivé a demokratické společnosti.

Otázka druhá: Souhlasíte s tím, aby legislativa týkající se vlastnictví, držení a nošení zbraní řádnými občany zůstala v kompetenci členských států?

Jsme obecně pro větší integraci v otázce bezpečnostní a zahraniční politiky Evropské unie. Nebráníme se proto sjednocení legislativy, která se týká vlasnictví, držení a nošení zbraní.

Otázka třetí: Podporujete současnou aktivitu Evropské komise k omezení práva řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně, která porušuje zásady subsidiarity definované v Lisabonské smlouvě?

Aktivita Evropské komise v oblasti zbraní zatím postrádá konkrétní obrysy, takže na její podrobnější hodnocení je zatím brzy. Hysterie kolem návrhu komisařky Cecilie Malmström ale není namístě. Jednotný trh a volný pohyb osob a zboží přirozeně znamená postupné sjednocování standardů i v oblasti značení a obchodování se zbraněmi, včetně stanovení základní úrovně zabezpečení zbraní proti zneužití. Tam směřuje návrh (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms/docs/1_en_act_part1_v12.pdf) a jeho cílem není omezovat občany členských zemí v možnosti držení a nošení zbraní pro osobní obranu.