LEX logo

V úterý 9. října 2018 jsme se na základě pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zúčastnili kulatého stolu na téma „zakotvení ústavního práva držet zbraň pro obranu státu“. Tomuto jednání byli přítomni nejvyšší představitelé České republiky - předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, ministr vnitra Jan Hamáček a ministr obrany Lubomír Metnar, oba spolu s legislativci svých resortů.

Dále byli přítomni zástupci Senátu Parlamentu České republiky, konkrétně místopředseda Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury Jiří Dienstbier a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost František Bublan. Zástupci Poslanecké sněmovny předsedkyně Výboru pro obranu Jana Černochová a předseda Výboru pro bezpečnost Radek Koten. Za akademickou obec byl přítomen ústavní právník profesor Aleš Gerloch a za odbornou veřejnost zástupci LIGY LIBE prezident Pavel Černý a viceprezidentka Carla Cizova a zástupci LEX viceprezident Jakub Smetánka a předseda kontrolní komise Jan Korecký.

Proběhlé jednání lze po obsahové stránce rozdělit do dvou částí. V té první všichni přítomní přednesli své názory a argumenty týkající se vhodnosti a podoby ústavního zakotvení práva na držení zbraní a jeho případnou vazbu na evropské právo. Zazněly argumenty z obou stran názorového spektra. V druhé části pak oba přítomní ministři představili probíhající a chystané legislativní kroky, které mají v budoucnu držení zbraní v českém právním řádu upravovat. V tomto bloku politická reprezentace řešila procedurální postup k jednotlivým běžícím či chystaným krokům.

Celá debata se nesla ve věcné velmi konstruktivní atmosféře. S ohledem na rozsah této problematiky a zájem zúčastněných stran lze představovat, že toto jednání nebylo poslední a že se bude v klíčových okamžicích chystaných legislativních kroků v podobné sestavě účastníků opakovat.

Jakub Smetánka - viceprezident LEX z.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto©: Ladislav Vovesný

Monitoring médií

  • 28.04.2019 Vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti držitele nebo žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D – k výkonu zaměstnání nebo povolání
  • 21.04.2019 Nové postihy za neplacení výživného
  • 07.04.2019 Vláda chce připravit občany k obraně státu
  • 22.08.2018 Na zakázku francouzské speciální jednotky jsme moc pyšní
  • 22.08.2018 Sharpshooters Day

Další články