LEX logo

Upozornění: Krátké zprávy nemusí vždy vyjadřovat postoje a stanoviska LEX.
Jedná se povětšinou pouze o krátké zprávy z médií, internetu a jiných zdrojů, na které chceme upozornit.

7. duben 2021

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v loňském roce v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci provedla bezmála 93 000 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů. Meziročně se počet vyšetření zvýšil takřka o 600. Podíl nevyhovujících nálezů se meziročně mírně snížil z 0,06 % na 0,05 % a pokračoval tak několikaletý trend poklesu tohoto ukazatele. Ubylo nevyhovujících nálezů u lovné a farmové zvěře i sladkovodních ryb. Počty odebraných vzorků i rozsah provedených vyšetření nebyl nepříznivě ovlivněn pandemií COVID-19 a opakovaně vyhlášeným nouzovým stavem.

www.svscr.cz/podil-nevyhovujicich-nalezu-cizorodych-latek-v-zivocisnych-produktech-loni-dale-klesal

6. duben 2021

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 114 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1), v souladu s řádným legislativním postupem (2), vzhledem k těmto důvodům:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.115.01.0001.01.CES

5. duben 2021

Na začátku března 2021 nevládní organizace Statewatch zveřejnila návrh portugalského předsednictví Rady EU na zahrnutí národních databází legálních držitelů zbraní do struktury posílené přeshraniční policejní spolupráce dle Prümského rozhodnutí. Ke dni publikace tohoto článku návrh z 16. února 2021 stále není veřejně dostupný na stránkách Rady EU. Bez přehánění jej tedy můžeme označit za cíleně utajovaný. Je na místě se na něj podrobně podívat.

https://zbrojnice.com/2021/04/05/podrobne-navrh-portugalskeho-predsednictvi-rady-eu-na-sdileni-informaci-narodnich-databazi-drzitelu-zbrani-prumske-rozhodnuti

5. duben 2021

Svět myslivosti - celobarevný časopis, přináší informace z myslivecké politiky, vědy a výzkumu, praxe v honitbě, lovecké kynologie, informace ze zahraničí, rozhovory, reportáže, kalendář tuzemských i zahraničních mysliveckých akcí, stálé rubriky, praktické přílohy...

Obsah čísla 4/2021:

www.svetmyslivosti.cz/casopis/svet-myslivosti-4-2021

5. duben 2021

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a na kroky vlády České republiky v uvedené oblasti aktualizuje a nahrazuje své předchozí stanovisko ze dne 23. března 2021, č. j. MV-159092-10/OBP-2020:

www.mvcr.cz/webpm/clanek/provadeni-spravnich-cinnosti-na-useku-zbrani-streliva-a-munice-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-od-27-unora-2021.aspx

Monitoring médií

  • 30.07.2021 Symbolický ústavní krok
  • 27.07.2021 Pachuť po „zbraňové“ novelizaci
  • 26.07.2021 Ústavní právo na zbraň a její použití
  • 26.07.2021 Zájem o zbrojní průkazy
  • 24.07.2021 Stále stejné poslání, stále stejné místo

Další články