LEX logo

Upozornění: Krátké zprávy nemusí vždy vyjadřovat postoje a stanoviska LEX.
Jedná se povětšinou pouze o krátké zprávy z médií, internetu a jiných zdrojů, na které chceme upozornit.

31. říjen 2020

23. října 2020 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu zákona o zbraních, a to včetně pozměňovacího návrhu poslance Pavla Růžičky, který umožňuje uznávání zbrojních průkazů vydaných jinými členskými státy EU pro účely osobní ochrany. Novela, po schválení Senátem a podpisu prezidenta, toto umožní české vládě dojednat a nařízením podrobně upravit. Novela vychází z principu vzájemnosti. Je tedy na jiných státech, aby na toto natažení ruky adekvátně reagovaly. Vzhledem k vzájemné blízkosti legislativní úpravy, míře osobních i obchodních vztahů i jazykové blízkosti se jako přirozený první partner jeví Slovensko.

Je jen na slovenských držitelích zbraní a jejich organizacích, aby toto požadovaly také v rámci běžící novelizace místního zákona o zbraních.

https://zbrojnice.com/2020/10/31/slovaci-spolehame-na-vas-pozadujte-zavedeni-reciprocity-noseni-zbrani-v-ramci-novelizace-zbranove-legislativy

29. říjen 2020

26. října 2020 proběhla volba nového vedení Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Jakkoliv je pro většinu českých civilních držitelů zbraní finální znění novely směrnice z roku 2017 nepřijatelné, je dobré si připomenout původní návrh Evropské komise z roku 2015. Zásluhou především tehdejší předsedkyně IMCO Vicky Ford a členky IMCO Dity Charanzové došlo k zásadnímu přepracování návrhu Komise. Zezelenání IMCO v roce, kdy má podle samotné směrnice Komise předložit návrh její další novelizace, by rozhodně nikomu na klidu přidat nemělo.

https://zbrojnice.com/2020/10/29/v-predvecer-mozne-dalsi-novely-zbranove-smernice-se-predsedkyni-klicoveho-vyboru-evropskeho-parlamentu-stala-zastupkyne-nemeckych-zelenych

29. říjen 2020

Střelecká revue se věnuje ručním palným zbraním. Předmětem našeho zájmu jsou palné zbraně sportovní, sebeobranné, vojenské i lovecké. Nezapomínáme ani na vzduchovky, větrovky a plynovky, které sice nejsou palnými zbraněmi, ale pilně se jimi střílí a střílet bude.

Obsah čísla 11/2020, ročník 52:

www.streleckarevue.cz/archiv-detail.aspx/2020/11/1

29. říjen 2020

Ke zbraním se ve veřejné debatě přistupuje čím dál tím častěji jako k symbolům, nikoli jako k v zásadě technické a případně spíše jen úzce bezpečnostní problematice. Takový přístup ovlivňuje i debatu o směrnici o zbraních z roku 2017.

www.cevroarena.cz/post/symbolika-zbran%C3%AD-regulatorn%C3%AD-politika-a-evropsk%C3%A1-zbra%C5%88ov%C3%A1-sm%C4%9Brnice

28. říjen 2020

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v posledních dnech a na kroky vlády České republiky v uvedené oblasti aktualizuje a nahrazuje své předchozí stanovisko ze dne 13. října 2020, č.j. MV-159092-2/OBP-2020:

www.mvcr.cz/clanek/provadeni-spravnich-cinnosti-na-useku-zbrani-streliva-a-munice-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-od-27-rijna-2020.aspx

Monitoring médií

  • 28.02.2021 Boj v kryptě: nové výzkumy zjišťují, zdali měli parašutisté šanci uniknout
  • 28.02.2021 Útočná puška pro přípravu finských záložníků
  • 20.02.2021 Pistolník a paragrafy
  • 20.02.2021 Tlumiče – rekapitulace po třech letech a nyní již v ČR legálně
  • 18.02.2021 Prodeji munice v USA pomohl efekt Biden

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...