LEX logo
18. říjen 2018

Provozovatel nemůže rozšiřovat provoz sportovní střelnice např. o střelbu z jiných typů zbraní, i kdyby k tomu měl souhlas Policie ČR. Střelnici je možné užívat jen tak, jak je uvedeno např. v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu vydaném stavebním úřadem. Přesto přibývá stížností lidí na nelegální provoz střelnic.

www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/k-provozu-strelnice-nestaci-povoleni-stavebniho-uradu

18. říjen 2018

Asi jste to už také zaznamenali. V závislosti na míře úrody okurek se v mainstreamových médiích pravidelně, rok co rok, objevují zprávy o tom, že se Češi vyzbrojují, a jak roste počet držitelů zbraní. Tento závěr zdánlivě podporuje srovnání dat v několika posledních letech. Pokud se však podíváme na trendy od konce komunistické totality, zjistíme, že realita je jiná.

http://zbrojnice.com/2018/10/18/zbrane-v-cr-pocet-drzitelu-zbrani-neroste

17. říjen 2018

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se pod záštitou předsedy Radka Vondráčka konal kulatý stůl na téma „Zakotvení ústavního práva držet zbraň pro obranu státu“. Šéf Sněmovny byl zároveň organizátorem jednání.

www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=11882

16. říjen 2018

Občanská společnost i politici se logicky většinou soustředí na onu amorální a zvrácenou část směrnice, kterou je občanům v reakci na jejich vraždění nelegálně vyzbrojenými teroristy zakazováno legální držení vybraných typů zbraní. Pozornosti přitom unikají další části zákazové směrnice, které přitom Česká republika již úspěšně implementovala. A to většinou dokonce ne k datu pro implementaci, ani v době přijímání směrnice, ale již velmi dlouho předtím, než byl vůbec návrh zákazové směrnice představen.

http://zbrojnice.com/2018/10/16/implementace-zbranove-smernice-ceska-republika-uspesne-implementovala-vetsinu-povinnosti

11. říjen 2018

Rakousko chce změnit svůj zákon o zbraních – ve prospěch myslivců. V budoucnu by mohly být povoleny tlumiče. Zásobníky budou omezené.

www.svetmyslivosti.cz/zpravy/rakousko-zakon-o-zbranich-prinese-myslivcum-ulevu

Monitoring médií

  • 22.08.2018 Na zakázku francouzské speciální jednotky jsme moc pyšní
  • 22.08.2018 Sharpshooters Day
  • 28.07.2018 O "zbroják" lidé přichází i kvůli zdraví
  • 21.07.2018 Návod na vytisknutí zbraně
  • 21.07.2018 Ruska Butinová byla zadržena v USA

Další články