LEX logo

 

Dne 04.09.2019 vložilo ministerstvo vnitra do elektronického systému E-KLEP návrhy čtyřech nových zákonů týkajících se zbraní a jejich držitelů. Přinášíme vám proto stručný popis této nové legislativy.

Zákon o zbraních a střelivu

První položkou je návrh nového zákona o zbraních a střelivu. Účelem tohoto návrhu je zejména modernizace a zjednodušení zákona o zbraních při současném zachování základních principů práva na držení zbraní. Návrh reaguje zejména na postupující elektronizaci státní správy (zejména možnosti centrálního registru zbraní) a legislativní změny (zejména evropská směrnice o zbraních, ale i české legislativy, např. správní řád). O tomto návrhu jsme podrobněji informovali Zbraňová legislativa – Nový zákon o zbraních.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFPE2FRS

 Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Druhou položkou je zcela nový Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, často též nazývaný “nadstavbový zákon“. Tato legislativa reaguje na relativně nový fenomén různých “divokých domobran“, které jsou občas jen špatně maskovaná extrémistická uskupení. Současně ale také reaguje na zvýšený zájem řádných držitelů zbraní o bezpečnostní a brannou problematiku, a ustanovuje právní rámec pro podporu tohoto zájmu ze strany státu.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFPFCDXV

 Zákon o munici

Třetí položkou je Zákon o munici, který ustanovuje pravidla pro držení a nakládání s vojenskou municí typu granáty, rakety, miny atd. Netýká se střeliva do civilních zbraní. Problematiku munice v současnosti řeší zákon o zbraních, což je poněkud nešťastné, neboť s tímto typem materiálu reálně nakládá pouze několik specializovaných firem a nejen běžný držitel zbrojního průkazu, ale ani většina podnikatelů v oboru zbraní a střeliva s municí nikdy nepřijde do styku. Je tedy smysluplné tuto problematiku ze zákona o zbraních vyřadit a podřídit specializovanému zákonu.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFPF3TK0

 Změnový zákon

Poslední položkou je tzv. změnový zákon, který vždy doprovází podobnou komplexní změnu legislativy. Zákon o zbraních má vliv na mnoho jiných právních norem, například na trestní zákon a trestní řád, zákon o policii, zákon o myslivosti a další.  Ve všech těchto předpisech je třeba provést změny, aby odpovídaly nové legislativě normativně i terminologicky (například přepsat “zbrojní průkaz“ na “zbrojní oprávnění“, upravit zákon podle nového dělení kategorií zbraní apod.)

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFPFLT8B

 

LEX z.s. se na tvorbě těchto návrhů podílel v rámci pracovní skupiny ministerstva vnitra a v současnosti jsme byli přizváni jako připomínkové místo v mezirezortním připomínkovacím procesu. To samozřejmě vítáme a budeme nadále pracovat na precizaci těchto návrhů, aby co nejlépe chránily právo držet a nosit zbraně pro veškeré legální účely.

 

David Karásek, člen představenstva LEX z.s.

Další články