LEX logo

Vážení čtenáři,

Pravděpodobně jste zachytili na webu zbrojnice.com článek o chystané revizi normy pro střelnice. Přinášíme Vám aktuální novinky z dnešního jednání s předmětnými úřady.

Dnes (10.12.2020) jsme absolvovali jednání s klíčovými zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu i všech věcně příslušných podřízených úřadů (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; Česká agentura pro standardizaciČeský úřad pro zkoušení zbraní a střeliva) ve věci plánované revize normy pro střelnice ČSN 39 5401. V rámci jednání předmětné úřady uvedly na pravou míru některé informace, rekapitulovaly obecné postupy normalizačních prací a přednesly svá stanoviska k dané normě. Daný normalizační úkol byl zařazen do plánu prací na základě podnětu ČUZZS. Úkol můžete najít v aktuálním prosincovém věstníku ÚNMZ. Bohužel se nám nepodařilo získat technickou a ekonomickou analýzu, která by měla být v rámci podnětu k zařazení daného úkolu do plánu prací předložena České agentuře pro standardizaci.

Nicméně v daném okamžiku to není kritické, protože zásadní novinkou je, že na základě komunikace mezi Ministerstvem vnitraMinisterstvem průmyslu a obchodu budou v tuto chvíli práce na daném normalizačním úkolu zastaveny, a to z důvodu probíhající novelizace zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Ta momentálně úspěšně postupuje Senátem ČR, a pokud vše půjde standardně, tak by mohla vstoupit v platnost v horizontu února 2021. Z toho důvodu předmětné úřady zodpovědné za normalizaci po dohodě s MV došly k závěru, že revize normy bude pro tuto chvíli zastavena. Tato skutečnost bude oznámena ve věstníku ÚNMZ v lednu 2021.

Situaci budeme pochopitelně nadále sledovat a konzultovat s dalšími subjekty v oboru.

Děkujeme všem dnešním účastníkům schůze za jejich stanoviska a zároveň děkujeme Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva a Zbrojnice.com, jejichž představitelé se spolu s námi aktivně podíleli na komunikaci s předmětnými úřady a ministerstvy a na zjišťování informací souvisejících s danou agendou.

 

Ing. Jakub Smetánka MPA - viceprezident LEX z.s.

Další články