LEX logo

Vážení čtenáři,

Pravděpodobně jste zachytili na webu zbrojnice.com článek o chystané revizi normy pro střelnice. Přinášíme Vám aktuální novinky z dnešního jednání s předmětnými úřady.

Dnes (10.12.2020) jsme absolvovali jednání s klíčovými zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu i všech věcně příslušných podřízených úřadů (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; Česká agentura pro standardizaciČeský úřad pro zkoušení zbraní a střeliva) ve věci plánované revize normy pro střelnice ČSN 39 5401. V rámci jednání předmětné úřady uvedly na pravou míru některé informace, rekapitulovaly obecné postupy normalizačních prací a přednesly svá stanoviska k dané normě. Daný normalizační úkol byl zařazen do plánu prací na základě podnětu ČUZZS. Úkol můžete najít v aktuálním prosincovém věstníku ÚNMZ. Bohužel se nám nepodařilo získat technickou a ekonomickou analýzu, která by měla být v rámci podnětu k zařazení daného úkolu do plánu prací předložena České agentuře pro standardizaci.

Nicméně v daném okamžiku to není kritické, protože zásadní novinkou je, že na základě komunikace mezi Ministerstvem vnitraMinisterstvem průmyslu a obchodu budou v tuto chvíli práce na daném normalizačním úkolu zastaveny, a to z důvodu probíhající novelizace zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Ta momentálně úspěšně postupuje Senátem ČR, a pokud vše půjde standardně, tak by mohla vstoupit v platnost v horizontu února 2021. Z toho důvodu předmětné úřady zodpovědné za normalizaci po dohodě s MV došly k závěru, že revize normy bude pro tuto chvíli zastavena. Tato skutečnost bude oznámena ve věstníku ÚNMZ v lednu 2021.

Situaci budeme pochopitelně nadále sledovat a konzultovat s dalšími subjekty v oboru.

Děkujeme všem dnešním účastníkům schůze za jejich stanoviska a zároveň děkujeme Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva a Zbrojnice.com, jejichž představitelé se spolu s námi aktivně podíleli na komunikaci s předmětnými úřady a ministerstvy a na zjišťování informací souvisejících s danou agendou.

 

Ing. Jakub Smetánka MPA - viceprezident LEX z.s.

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...