LEX logo

Opět je vše jinak. Novela, která se měla schvalovat až před vánoci byla náhle schválena minulý pátek.

Informace zatím máme kusé a paragrafové čtení k dispozici není. Co ale víme nyní se dá shrnout do několika vět.

Za prvé novela byla schválena překvapivě rychle. Jaký vliv na to má povolební situace a možná nestabilita koaliční vlády těžko soudit. Schválení novely prosadil ministr vnitra Mudr.etJUDr. Langer.  Dokonce prý i poslanecké "zlepšováky" byly rázně utnuty.

Za druhé, Sdružení LEX jednalo jak s MVČR, tak i s jednotlivými výbory parlamentu a naše připomínky se setkaly s kladným ohlasem. Z toho lze usuzovat, že byly resp. alespoň ta nejdůležitější část vtělena do novely. O tom by svědčil i fakt, že pro něj hlasovali především koaliční poslanci. Připomínkami exministra Bublana a jeho souputníků se prý novelu "vylepšit" nepodařilo. Alespoň tak...

Ovšem není třeba jásat předčasně. Novela v druhém čtení nebyla zbavena všech chyb a nedostatků. Tempo s jakým byla schválena svědčí o tom, že ne všechny chyby se podařilo prodiskutovat a změnit.ěpodobně zůstaly.

Z informovaného zdroje se nám podařilo zjistit, že aktuální novela by neměla mít negativní dopad na majitele zbraní a ani by prý neměla předtavovat další zátěž pro prodejce či provozovatele střelnic.

Z toho plyne, že se odpovědným místům podařilo vyplodit výtvor, který sice nikoho výrazně nepoškodí, ale také ničemu nepomůže.

Škoda, šlo udělat více.

Stanislav Gibson, Sdružení LEX

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....