LEX logo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, střelci, sportovci, lovci, sběratelé, obchodníci, správci střelnic,

začátkem tohoto týdne jsme si přečetli, jak se Soudní dvůr EU staví ke směrnici o zbraních, k pravidlům evropské legislativní tvorby i k otázce bezpečnosti a jak si s žalobními důvody České republiky vytřel… podlahu.

 

 

Pro mě osobně není překvapivý fakt, že ESD českou žalobu zamítl. On je to orgán nezávislý, který se nezávisle stará o to, aby evropská integrace probíhala… nezávisle. Poněkud překvapivý je ale způsob, jakým ESD své závěry vyargumentoval. Domnívám se, že nejeden právník či advokát šel po přečtení tohoto rozsudku roztrhat diplom. Tahle úvaha ale nevznikla kvůli hodnocení postupu a kvality práce ESD. Tahle úvaha vznikla na základě pár komentářů, které jsem v mezidobí zachytil v éteru. Jedním z nich byl: „…no tak je to hotový, seberou nám zbraně. Teď to psali na internetu. To já to radši prodám, dokud je čas.“

Takže, co vlastně ten rozsudek ESD pro běžného držitele svobodného občana svobodné svrchované České republiky znamená?

VŮBEC NIC!

(Tím, že ESD zamítl českou žalobu, pouze konstatoval, že platí schválená evropská směrnice o zbraních. Tou se ale má řídit stát, tím že jí transponuje do národní legislativy. Občan nemá v tomto ohledu povinnosti ŽÁDNÉ! Občan má povinnosti pouze vůči ČESKÉ legislativě. Nikoliv vůči rozsudku ESD!)

Takže mi mé zbraně neseberou?

NE!

(Ústava České republiky ctí jeden v tomto případě zásadní princip. Zákon nemůže na občana dopadnout retroaktivně = zpětně, tedy mám-li v tuto chvíli nějaká nabytá práva, tak mi je jen tak nemůže stát sebrat. Tedy, i když dojde na transpozici směrnice do českého práva – a k té zatím nedošlo, tak stát současným držitelům jejich práva nemůže retroaktivně sebrat.)

Takže netřeba podléhat panice?

ROZHODNĚ. Panika nijak a nikomu nepomůže. Je třeba být obezřetný a sledovat politický a především legislativní vývoj.

(Bohužel nepřátelé zbraní v EU nespí a co bude ze strany EU navrženo v budoucnu nelze předpovědět. Je však možné očekávát další tlak z jejich strany, který může a dost možná bude následovat. A bude tedy na politické reprezentaci ČR jak se k těmto tlakům postaví. Možností jak jim čelit existuje stále dost. Vláda i Parlament již delší dobu chystají celou řadu kroků, které se s touto situací snaží maximálně efektivně a korektně vypořádat. A pravdu se nedozvíte v levných novinových titulcích. Platí to co je napsané ve sbírce zákonů!)

Takže se bude implementovat?

To je možné. Ale ani to není důvod k panice! Předchozí body stále platí!

(Obzvláště pak ten o sbírce zákonů. I samotná evropská směrnice připouští celou řadu výjimek a dalších ustanovení, které mohou členské státy využít v rámci svého povolovacího režimu. Takže až se dočtete na vašem oblíbeném novinovém serveru, „že je konec světa a že se bude implementovat“, tak ten server v klidu zavřete a na stránkách Poslanecké sněmovny si nejdříve přečtěte znění předmětného návrhu. Nebo na komunikačních prostředcích LEX z.s. – tam to pravděpodobně najdete i s komentářem. Proto ani v tuto chvíli nemá cenu hodnotit některé výroky ústavních činitelů, které - vytržené z kontextu, zachycené při zvířených emocích po rozsudku - mohou působit nešťastně až zle.)

Takže nemám kvůli rozsudku prodávat?

PŘI SAMUELOVI COLTOVI, JENOM TO NE!

(Už jen pro jeho památku. Vždyť by se musel v hrobě obracet! A nejen on!
Jak bylo psáno výše: Svobodný svrchovaný stát Česká republika je stále ještě právním státem. A i když se nám občas média snaží předhodit opak, tak se tu zatím z práv občanů a z ústavního pořádku nedělá trhací kalendář. V tom jsou přeborníky jiné světové jurisdikce...)

Takže je bezpečné nakupovat?

SAMOZŘEJMĚ! Viz předchozí body.

(Navíc se velmi brzy na západ od nás dočkáme obrovských „garážových výprodejů“. Tam se leckde postavili ke směrnici čelem. Takže doufám, že naši obchodníci a dovozci dokážou všechno to, čeho se v okolních zemích budou houfně zbavovat, dovézt na český trh! V blízké době to budou zlé zbraně a ještě zlejší zásobníky...)

Já se vlastně docela těším!

 

Všem lidem dobré vůle přeji pokud možno klidný advent v přátelské atmosféře. Ta nejhorší smrt je totiž z vyděšení! Tak se toho koukejte držet!

 

Jakub Smetánka - viceprezident LEX z.s.