LEX logo

Z aktuálního čísla 3/2014 časopisu Střelecká revue jsme převzali tento alarmující článek:

Skotsko: licence na vzduchovky?

 

„A vzduchovky budou na zbroják“, říkávají držitelé zbraní občas žertem. U nás to zatím jako žert zní. Současná situace kolem držení vzduchových zbraní ve Skotsku je ale ukázkou, že když o takovém nápadu začne ‚pro dobro lidu‘ uvažovat státní moc, najednou to vůbec nezní vtipně.

Ačkoli držení palných zbraní je ve Skotsku (tak jako v celé Velké Británii) silně omezeno, držení vzduchovek je řešeno podobně jako u nás: vzduchovou pistoli o úsťové energii do 8 Joulů nebo pušku do 16 Joulů může mít bez licence kdokoli starší 18 let, a jejich používání není omezeno na střelnice. To se však má brzy změnit.

Jak to v takových případech bývá, na začátku byl zločin. Sedmadvacetiletý nezaměstnaný narkoman se občas bavil tím, že z okna střílel ze vzduchovky na děti na ulici. Poslední, na koho střílel, byl třináctiletý Brian Morton. Místo něj však zasáhl do hlavy jeho bratra Andrewa, kterého Brian nesl v náručí. Střela pronikla až do mozku dvouletého chlapce, který o dva dny později zemřel v nemocnici. Pachatel byl vypátrán, usvědčen a odsouzen na doživotí. To však nezabránilo rozpoutání honu na čarodějnice – totiž na držitele vzduchovek. „Nikdy to neskončí, dokud nebude zakázáno jejich držení“, dala se slyšet matka zavražděného chlapce a vyzvala vládu k vydání zákazu vzduchovek. (Aniž bychom chtěli zlehčovat tuto tragédii, nemůžeme si zde odpustit rýpnutí: držení drog je také zakázáno, a přesto je pachatel dokázal sehnat – a rodiče zabitého chlapce o tom jistě vědí své, protože půl roku před tragédií byli sami odsouzeni za držení a distribuci drog.)

Skotská vláda samozřejmě promptně zareagovala. „Ve špatných rukou mohou být vzduchovky extrémně nebezpečné a skotská vláda je přesvědčena, že tento zákon měl být již dávno novelizován“, prohlásila její mluvčí. Nemá se ovšem jednat o totální zákaz: cílem novely je zabránit pouze ‚lehkovážnému a zbytečnému‘ vlastnictví vzduchovek, zatímco kdo prokáže, že má k držení vzduchovky ‚legitimní důvod‘, si bude moci požádat o licenci k jejímu držení. Ta však nemá být nároková, tedy policie bude mít pravomoc udělení licence dle své úvahy schválit nebo odmítnout. Za legitimní důvod má být považována například sportovní střelba, sběratelství nebo hubení škůdců, naproti tomu rekreační střelba byla výslovně vyloučena. Sportovní střelba by se prý měla provozovat pokud možno pouze v licencovaných střeleckých klubech.

Držitelé vzduchovek zareagovali vyhlášením petice požadující upuštění od návrhu, pod kterou nashromáždili přes 14 000 podpisů. Jako důvody uváděli, že za legitimní použití by mělo být považováno jakékoli použití, které není společensky nebezpečné nebo v rozporu se zákonem. Omezení používání vzduchovek, zejména na vlastním pozemku, označili za omezení občanských práv. Návrh přirovnali ke kolektivnímu trestu statisíců řádných občanů za činy několika lumpů. Také poukazovali na to, že pokud jsou náklady na provedení licenčního procesu 200 liber (podle odhadu policie), bude to daňové poplatníky stát kolem 100 miliónů liber.

Odpověď skotské vlády byla jasná a řízná – k žádnému omezení občanských práv prý nedojde, protože ve Skotsku žádné právo na držení zbraní není, a pokud jsou držitelé vzduchovek řádní občané, pak prý by si tím spíš měli uvědomit, jak důležitá jsou tato omezení pro bezpečnost společnosti. Připomínka ohledně nákladů byla vyřízena s nemenší stručností: daňoví poplatníci se prý zase tolik neprohnou, a to ze dvou důvodů. Za prvé, za služby poskytované vládou se má platit, proto bude každá žádost o licenci spojena s náležitým poplatkem, takže značnou část z těch 100 miliónů zaplatí sami držitelé vzduchovek. Za druhé, jistě nebude třeba licencovat všech 500 000 vzduchovek ve Skotsku, protože poplatky a potíže spojené se získáním licence prý mnoho držitelů vzduchovek určitě přesvědčí, aby je raději odevzdali (návrh přitom výslovně nepočítá s jakoukoli kompenzací).

Vláda pak vyhlásila vlastní veřejnou konzultaci týkající se této záležitosti. Výsledkem sice bylo, že se 87% respondentů vyjádřilo negativně k samotné myšlence licencování vzduchovek, to však nijak neovlivnilo vládní záměr. Zřejmě nejlépe to vystihl skotský ministr spravedlnosti Kenneth MacAskill, který konzultaci vyhlásil, a jeho výrok výmluvně svědčí o úrovni demokracie ve Skotsku: „Konzultace se netýkala otázky, zda mají být licence na vzduchovky zavedeny nebo ne. O tom je již rozhodnuto. Prostě není správné, aby v moderním Skotsku bylo možné vlastnit vzduchovku bez licence.“

Text: David KARÁSEK - člen představenstva LEX o.s., foto: internet

 

 

Kenneth Mac Askill

Kenneth Mac Askill

 


Článek publikujeme s laskavým svolením šéfredaktora časopisu Střelecká revue.

Celé číslo časopisu si můžete též prolistovat v náhledu na Publero: Střelecká revue č. 3/2014.

Další články