LEX logo

Úvod

V moderní evropské kultuře snad neexistuje předmět opředený tolika mýty, jako střelná zbraň. Běžný člověk ví, co to je, ale v praxi se s tím téměř vůbec esetkává. Jeho názor je proto odtržený od reality a formovaný téměř výhradně pověstmi z druhé ruky. Považuje zbraně za přirozeně nebezpečné, možná dokonce zlé, protože v novinách často čte o jejich zneužití; netuší však, jak vypadá celkový obraz, z nějž mu média předkládají jen pečlivě vybrané střípky.

Stane-li se obyčejný člověk jednou za několik let svědkem zneužití zbraně či neopatrného zacházení, snadno dojde k závěru, že takové chování je pro držitele zbraní typické. Je to totiž jediný příklad, který si uvědomil; neuvědomí si, že během těch několika let potkal stovky, možná i tisíce normálních a slušných držitelů zbraní, kterých si vůbec nevšiml, protože nic takového nedělali.

Tak se zformovala "lidová moudrost" o zbraních, plná "jasných a zřejmých pravd", jako že méně zbraní mezi lidmi znamená méně mrtvých a že občané by zbraně neměli mít, protože od toho je tu policie.

Cílem tohoto pojednání není Vás přesvědčit, že nejlepší věc na světě je jít si okamžitě koupit pistoli. Pokusil jsem se o srovnání "lidové moudrosti" s ověřenými fakty, ale také o poskytnutí náhledu na celkový obraz, abyste si sami mohli vytvořit informovaný názor. Fakta a zdroje zde uvádím, ale neinterpretuji je; to už nechávám na Vás, protože věřím, že jste schopni myslet sami za sebe.

Dostupnost zbraní

MÝTUS: Čím více zbraní, tím více vražd

FAKT: Od roku 1998 do roku 2005 vzrostl počet držitelů zbraní v civilním držení z 265 030 na 310 884. Během téže doby klesl počet vražd z 313 na 186 za rok[1].

Rok

Počet  držitelů zbraní

Počet vražd

1998

265030

313

1999

279156

265

2000

303904

279

2001

321215

234

2002

310201

234

2003

310063

232

2004

308308

227

2005

310884

186

 

FAKT: Srovnání počtu zbraní a statistik vražd v Evropě také neukazuje žádnou souvislost[2].

Poměr počtu vražd a počtu zbraní

(na 100.000 obyvatel)

Země a rok

Počet vražd

Počet zbraní

Rusko, 2002

20,54

4000

Lucembursko, 2002

9,01

0

Maďarsko, 2003

2,22

2000

Finsko, 2004

1,98

39 000

Švédsko, 2001

1,87

24 000

Polsko, 2003

1,79

1500

Francie, 2003

1,65

30 000

Dánsko, 2003

1,21

19 000

Řecko, 2003

1,12

11 000

Švýcarsko, 2003

0,99

16 000

Německo, 2003

0,93

30 000

Norsko, 2001

0,81

36 000

Rakousko, 2002

0,8

17 000

FAKT: Ve Švýcarsku je každý muž, který prošel vojenskou službou a byl zařazen do záloh, oprávněn mít doma služební zbraň (s kterou sloužil - zpravidla puška či pistole). Statistika vražd ve Švýcarsku v letech 1998-2000 byla 0,99 vražd na 100 000 obyvatel za rok. V Anglii je držení vojenských a obranných zbraní zakázáno, loveckých a sportovních je velmi málo a podléhají velmi přísné kontrole. Statistika vražd v Anglii v té samé době byla 1.4 vražd na 100 000 obyvatel za rok.[3]

FAKT: V hlavním městě USA Washingtonu je držení střelných zbraní pro sebeobranu zcela zakázáno a tamní počet vražd je 56.9 na 100 000 obyvatel. V městě Arlingtonu, hned za řekou, ale už v jiném státě, není držení zbraní k sebeobraně nijak omezeno a počet vražd je 1.6 na 100 000 obyvatel.[4]

FAKT: Město Kennesaw v Georgii vydalo před 25 lety vyhlášku, že v každém domě povinně musí být funkční střelná zbraň. Dodnes se tam od té doby nestala jediná vražda[5].

 

MÝTUS: Čím víc zbraní mezi lidmi, tím více sebevražd

FAKT: V roce 2006 spáchalo sebevraždu 258 žen a 1142 mužů23. Sebevraždu zastřelením spáchalo146 lidí. Z toho legálně drženou střelnou zbraní 557.

FAKT: Způsoby, které sebevrazi v ČR volí nejčastěji jsou oběšení (62%), pádem, jedy nebo prášky či podřezáním žil. Legální zbraň použilo cca. 3% sebevrahů

FAKT: V roce 1997 byly ve Velké Británii zakázány střelné zbraně a počet sebevražd dokonce stoupl. Nejvíce ve Skotsku a Londýně a to o 22,4% v letech 1998-2004 a o 18,7% v roce 2006 (ve srovnání s rokem 1996)24.

FAKT: Dle Světové zdravotnické organizace WHO je nejvyšší počet sebevražd na světě ze statisticky významných zemí v Japonsku, Číně a Rusku25.

Všechny tyto tři země se vyznačují drastickým omezením práva držet a nosit zbraň. V Rusku a Japonsku je za nelegální držení zbraně vězení, v Číně trest smrti.

(Jinak nejvíce sebevražd je v Mikronésii – 160 na 100 tis. obyvatel, běžný průměr západního světa je cca 22 sebevražd na 100 tis. obyv.).

FAKT: Dle Světové zdravotnické organizace WHO je nejvyšší počet sebevražd v Evropě ve Finsku, konkrétně 31 sebevražd na 100 tisíc obyvatel. Finové jsou zároveň nejvyzbrojenějším národem v EU. Přesto střelnou zbraň zvolilo k ukončení života pouze 4,7% sebevrahů25.

FAKT:Nikdo nepáchá sebevraždu proto, že má doma zbraň, ale proto, že trpí zdravotní, majetkovou, citovou či karierní krizí.


MÝTUS: Zbraně patří do rukou pouze profesionálům, tj. policii a armádě

FAKT: Mnoho civilních držitelů má výrazně lepší výcvik se zbraní než většina policistů, a to jak kvalitou výcviku, tak počtem nábojů vystřílených každý měsíc.

FAKT: Civilisté nepotřebují stejnou úroveň výcviku jako policisté. Úkolem policisty při zásahu je pachatele zadržet a zneškodnit. Civilistovi při nutné obraně stačí pachatele odstrašit a zahnat na útěk, což je z taktického hlediska mnohem jednodušší.

FAKT: Při použití zbraně policistou v USA je zhruba v 11% případů zabita nezúčastněná osoba - při použití zbraně civilistou  jsou to pouze 2% případů[6].

FAKT: Tento “požehnaný“ stav, kdy zbraně směla mít pouze policie a armáda, jsme v naší zemi měli přes čtyřicet let...

 

MÝTUS: Příčinou školních masakrů v USA jsou laxní zbraňové zákony

FAKT: Při nákupu střelné zbraně v USA dnes musíte vyplnit formulář, nechat si zkontrolovat trestní rejstřík, někde vyžadují i otisky prstů, uplynutí čekací doby, registraci zbraně atd. Z držení zbraní jsou natrvalo vyloučeni všichni pachatelé trestných činů, za které je možno uložit trest delší než jeden rok, lidé s nařízenou ústavní léčbou, nelegální přistěhovalci a další. Takové zákony lze těžko považovat za “laxní“[7].

FAKT:  Ve čtyřicátých, padesátých a šedesátých letech se daly zbraně koupit v železářstvích, armyshopech, u benzínových pump, v domácích potřebách, poštou, nebyly potřeba žádné formuláře, žádné kontroly, žádné otisky prstů, žádné čekání, žádná registrace... a nebyly žádné školní masakry.

FAKT: Erik Harris a Dylan Klebold porušili při přípravě masakru v Columbine sedmnáct různých zákonů. Dvě brokovnice a pušku koupili přes nastrčeného kupce, a pistole TEC-9 byla v té době zakázána úplně. Nic z toho je nezastavilo[8].

FAKT: Na americkém venkově jsou zbraně všude a děti se s nimi učí zacházet už odmalička. Přesto se školní masakry vyskytují téměř výhradně ve městech.

 

Legální zbraně a jejich držitelé

MÝTUS: Držitelé legálních zbraní jsou riziková skupina

FAKT: V České Republice je 311 640 držitelů zbrojních průkazů, kteří dohromady drží 660 280 zbraní. Počet trestných činů, spáchaných legální střelnou zbraní, je ročně kolem 75 (průměr 2001 -2006), tedy méně než 0,025% celkového počtu držitelů[9].

FAKT: Zbrojní průkaz může dostat pouze člověk, který je dospělý, svéprávný, bezúhonný, má trvalé bydliště, nemá záznam o zneužívání alkoholu či drog, nepáchá přestupky proti občanskému soužití a prokázal svou schopnost bezpečného zacházení se zbraní. To není zrovna typický profil násilného zločince.

 

MÝTUS: Trestná činnost s legálně drženými zbraněmi je závažný problém

FAKT: Převedením dat (a dopočítáním zbývajících t.č. do celkového počtu) na koláčový graf vypadá srovnání ještě výrazněji:

Z grafu je zřejmé, že v roce 2006 tvořily trestné činy spáchané legálně drženou střelnou zbraní pouze 4,8 promile (tj. 1 t.č. z dvou set a ne každý zločin byl vražda).

Při vyslovení termínu „trestný čin spáchaný legálně drženou střelnou zbraní“ si každý laik představí hned vraždu. Jak to tedy bylo v roce 2006 s vraždami?

Počet vražd v roce 20067

počet vražd celkem

231

legálně drženou střelnou zbraní

14

nelegálně drženou zbraní

26

nožem

26

jiným předmětem (ve smyslu tr. z.)

97

vraždy ostatní (beze zbraně nebo se zbraň nepodařilo zjistit)

68

 

MÝTUS: Získat zbrojní průkaz je velmi snadné

FAKT: Po splnění všech výše zmíněných podmínek musí žadatel prokázat znalost vybraných částí trestního zákona, zákona o zbraních a střelivu, první pomoci, poté musí předvést bezpečnou manipulaci se zbraní a střelbu na cíl. Požadavky na dovednosti při získání zbrojního průkazu jsou tedy zhruba srovnatelné s požadavky při získání řidičského průkazu[10].

 

MÝTUS: Držitelé zbraní berou zákon do vlastních rukou

FAKT: Zbrojní průkaz nedává držiteli při použití zbraně žádné speciální pravomoci. Použití zbraně k obraně života, zdraví a majetku se řídí §13 a §14 trestního zákona (nutná obrana a krajní nouze).

Drží-li se občan v rámci těchto paragrafů, jedná zcela v souladu s platným zákonem. Překročí-li tento rámec, je za to volán k zodpovědnosti stejně jako kdokoli jiný.

 

MÝTUS: Civilisté zbraně k ničemu nepotřebují

FAKT: Taxikáři vozící neznámé lidi, uklízečky vracející se pozdě v noci domů, staří lidé žijící osamoceně, lidé bydlící v méně bezpečných částech města a mnoho dalších má většinou na potřebu ozbrojení trochu jiný názor.

FAKT: Kromě sebeobrany existuje mnoho dalších, naprosto legitimních důvodů k držení střelné zbraně, například sběratelství, sportovní střelba nebo lov - v podstatě jakýkoli účel, který neodporuje zákonu.

FAKT: Ve svobodné společnosti není povinností občana dokazovat, že něco potřebuje, aby to mohl mít dovoleno. Mnoho věcí lidé mají, ač je nepotřebují, prostě proto, že je chtějí, a nikomu do toho nic není. To platí i pro nebezpečné věci, jako například nože, meče, auta nebo hořlavé či jedovaté chemikálie.

 

Sebeobrana, zacházení se zbraní

MÝTUS: Pokud člověk není se zbraní expert, je mu víc na škodu než k užitku

FAKT: V USA, kde není k držení zbraně požadován žádný povinný výcvik, se přesto ročně stane 2.5 miliónu použití zbraně v obraně. Z dotazovaných lidí  15% uvádělo, že si použitím zbraně "zcela jistě" nebo "téměř jistě" zachránilo život[11].

FAKT: V 92% případů, toto "použití zbraně" znamenalo pouhé ukázání zbraně nebo varovný výstřel11.

FAKT: Situace, kdy útočník vzal obránci střelnou zbraň a použil ji proti němu, nastala v méně než 0,1% případů[12].

FAKT: O použití zbraně rozhoduje její držitel. Máte-li pocit, že by vám v dané situaci vytažení zbraně spíše uškodilo, nemusíte to udělat.

 

MÝTUS: Případů nutné obrany se střelnou zbraní je jen pár za rok

FAKT: Pár za rok je těch případů, o kterých se veřejnost dozví. V naprosté většině případů totiž samotné ukázání zbraně stačí k tomu, aby se pachatel stáhnul. Tato naprostá většina případů se ale v médiích neobjeví, protože se při nich nestřílí a neteče krev.

FAKT: Většina případů použití střelné zbraně v obraně se neobjevuje ani v policejních statistikách. Použití zbraně je totiž nutno hlásit teprve tehdy, dojde-li ke střelbě[13].

FAKT: Počet použití zbraně k obraně se v USA odhaduje na 2.5 miliónu ročně. Na každý jeden zločin spáchaný střelnou zbraní tak připadá šedesát zločinů, jimž je s pomocí střelné zbraně zabráněno[14].

 

MÝTUS: Na ochranu před zločinem máme policii

FAKT: Policie není povinna poskytovat individuální ochranu. Nevěříte-li, zkuste požádat, aby vás policista doprovázel domů nebo aby vám hlídal chatu.

FAKT: Policie nemůže být všude. V České Republice je cca. 52 000 policistů. Z toho polovina je v administrativě, vyšetřování atd. Ze zbývající poloviny je v daném okamžiku ve službě jen třetina. Tedy jeden policista na ulici by teoreticky měl poskytovat ochranu asi 1200 obyvatelům.

FAKT: Násilné zločiny obvykle probíhají příliš rychle, než aby policie stihla dorazit na místo činu včas a činu zabránit. Jak praví úsloví: "V situaci, kdy jde o vteřiny, dorazí policie během pár minut."

Poznámka : Zamysleli jste se někdy nad tím, proč policie nikdy není po ruce, když ji potřebujete? Schopnost policie Vás chránit se ještě snižuje tím, že pachatelé trestných činů nejsou hloupí a vybírají si čas a místo tak, aby policie nemohla včas zasáhnout.

 

MÝTUS: Střelná zbraň není vhodným prostředkem pro sebeobranu

FAKT: Dle britského ministerstva vnitra, četnost zranění obránce při loupeži v závislosti na použitém způsobu obrany byla následující[15]:

obrana střelnou zbraní

6%

neodporování, plnění požadavků

25%

obrana ruční zbraní

40%

nenásilný odpor (útěk, volání o pomoc)

45%

FAKT: V méně než 8% případů nutné obrany byl útočník zraněn, a v méně než jednom případě z tisíce byl zabit[16].

FAKT: U zločinů vůči ženám, pravděpodobnost vážného zranění je 2.5krát větší u ženy, která pachateli neklade odpor, než když se brání střelnou zbraní. Pro muže je obrana střelnou zbraní také výhodnější, i když ne tolik: pravděpodobnost vážného zranění je 1.4krát vyšší při neodporování než při obraně střelnou zbraní[17].

 

MÝTUS: Nosit zbraň nemá cenu, protože pečlivě naplánovanému přepadení se člověk stejně neubrání

FAKT: Stejně tak „nemá cenu“ mít v autě hasicí přístroj, protože když vám vybuchne benzínová nádrž, tak stejně nic neuhasíte.

Naštěstí zdaleka ne při každé havárii vybuchne benzínová nádrž, a zdaleka ne každý násilný zločin je pečlivě naplánované přepadení.

 

MÝTUS: Kdyby zločinec předpokládal, že oběť je ozbrojena, rovnou by zaútočil

FAKT: Ve studii násilných zločinců, kterou prováděli profesoři sociologie James D. Wright and  Peter H. Rossi z University of Massachusetts, vyplynulo, že zločinci velmi neradi útočí na ozbrojené lidi. 56% zločinců uvedlo, že s obětí, která je ozbrojena, by si raději nic nezačínali; 57% uvedlo, že se střetu s ozbrojenou obětí obává více než dopadení policií; 40% uvedlo, že už někdy byli zastrašeni, postřeleni nebo zadrženi ozbrojenou obětí; 34% uvedlo, že se už někdy rozhodli nespáchat zločin, protože se obávali, že oběť může být ozbrojena.

FAKT: V 31státech USA, kde zavedli možnost skrytého nošení zbraně pro sebeobranu, v  průměru klesl počet vražd o 8,5%, znásilnění o 5% a těžkých ublížení na těle o 7% oproti stavu před zavedením těchto zákonů.

http://www.nraila.org/Issues/Articles/Read.aspx?id=117

http://www.ncpa.org/~ncpa/pi/crime/pdcrm/pdcrm20.htm

 

Psychotesty

MÝTUS: Psychotesty by zabránily zneužití legální střelné zbraně ke zločinu

FAKT: Zneužití legální střelné zbraně ke zločinu je samo o sobě extrémně zřídkavý jev. Z více než 300 000 držitelů jich zneužije střelnou zbraň ke zločinu ročně kolem 75. Uvalit povinné psychotesty na všech 300 000 držitelů kvůli činům 75 z nich by byla, s prominutím, čirá buzerace.

FAKT: Dosud žádný psycholog, který doporučuje zavedení psychotestů, nebyl ochoten mít za toto testování odpovědnost. Jeden z nich ji dokonce přímo odmítl (viz níže).

FAKT: V mnoha případech masových vražd, včetně tří největších školních masakrů v USA, měli psychologové příležitost rozpoznat nebezpečnost pachatele ještě před činem a zasáhnout. Nezjistili nic, ačkoli k tomu často měli výborné podmínky.

  • "Texaský odstřelovač“ Charles Whitman v roce 1966 vzal loveckou pušku, vylezl na věž Texaské univerzity a zastřelil 14 lidí. Pět měsíců předtím šel za psychiatrem a sám mu přímo řekl, že  "přemýšlí o tom, že půjde nahoru na věž s loveckou puškou a začne střílet lidi". Psychiatr to odepsal jako fantazijní představy[18].
  • Erik Harris a Dylan Klebold, pachatelé masakru na střední škole v Columbine, byli rok před spácháním masakru odsouzeni za vykradení auta. Rozsudek zahrnoval nařízenou psychologickou terapii. Celý rok, kdy připravovali masakr, tedy byli pod profesionálním psychologickým dohledem. Dokázali jej obalamutit tak dokonale, že byli z léčení propuštěni o měsíc dříve[19].
  • Cho Seung-Hui, pachatel masakru na VirginiaTech, byl 13. prosince 2005 zadržen policíí kvůli prokázanému obtěžování spolužačky a sebevražedným tendencím. Poté byl podroben nezávislému zkoumání psychologem i psychiatrem. V obou posudcích stálo, že "není nebezpečný sobě ani druhým". Soudce nakonec, navzdory oběma posudkům, na základě faktů, rozhodl, že nebezpečný je - a měl pravdu[20].

FAKT: Psycholog MUDr. Jelen v televizi Prima prohlásil:

"...asi tak podle mého názoru dvacet procent těch žadatelů by nemělo tím psychologickým vyšetřením projít."

Držitelů zbraní je přes 300 000, z toho 20% je 60 000. Podle pana doktora tedy po této zemi pobíhá tolik nebezpečných a ozbrojených lidí, že by zaplnili větší okresní město. Kdyby to byla pravda, neměli bychom tu kriminalitu, ale občanskou válku.

"...že by se (při zavedení psychotestů) ten počet těchto trestných činů snížil minimálně na padesát procent."

Trestných činů s legální střelnou zbraní je ročně asi osmdesát, z toho 50% je čtyřicet. Tento "expert" tedy navrhuje zabránit čtyřiceti trestným činům tím, že odmítne šedesát tisíc žadatelů; neboli na snížení statistiky o jeden trestný čin potřebuje vyházet 1500 bezúhonných a spořádaných lidí, kteří mu připadají "podezřelí".

Na otázku "Kdo by měl nést odpovědnost za vyhodnocení těchto testů?" pan doktor odpověděl (po jistém zaváhání) :

"Já bych nechal tu kompetenci praktickým lékařům. Ale pokud by to psychologické vyšetření bylo povinné, nechť rozhoduje v konečné fázi praktický lékař, který má veškerou zdravotní dokumentaci, ale k tomu bude mít také psychologickou zprávu."

 

FAKT: Zavedení psychotestů by bylo extrémně nákladné. Cena komerčního psychologického vyšetření se pohybuje kolem 3000,- Kč. Při vynásobení počtem držitelů zbraní by to byla téměř miliarda.

Poznámka : Až budete poslouchat argumenty psychologů pro zavedení psychotestů, zamyslete se také nad tím, kdo by si tyto peníze vydělal.

 

MÝTUS: Žadatel nemusí před nabytím zbraně prokázat psychickou způsobilost

FAKT: Žadatel před povolením zbraně prokazuje svoji způsobilost - svým životem.

Povolení k držení zbraně ke sportovním účelům může být vydáno bezúhonné a spolehlivé osobě starší osmnácti let. Pro nošení zbraně na veřejnosti je hranice 21 let. Jelikož trestní odpovědnost začíná v patnácti, je zde tříletá, v případě nošení zbraně šestiletá "čekací doba", během které žadatel nesmí nic provést. Tento test samozřejmě nevyřadí úplně všechny problematické žadatele, ale pokud je někdo schopen spořádaně prožít šest let, aniž by páchal trestnou činnost nebo přestupky, lze jeho psychickou způsobilost považovat za dostatečně prokázanou[21].

FAKT: Účinnost tohoto systému naznačují také statistiky kriminality s legální střelnou zbraní - 75 trestných činů na 300 000 držitelů.

 

Citáty na závěr

Slova moudrých

„Není-li jiné možnosti, než zbabělost nebo násilí, doporučuji sáhnout k násilí.“ - Mahátmá Gándhí

"Mírná povaha slušného člověka láká rváče; na druhé straně zbraně ho stejně jako zákony zastrašují a drží v patřičném respektu, a jsou zárukou pořádku stejně jako majetku.“ - Thomas Paine

"Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů...Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený." - Cesare Beccaria, O zločinech a trestech

"Má-li někdo zbraň a snaží se vás zabít, je přiměřené bránit se střelbou z vlastní zbraně."  -Tibetský dalajláma

"I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností, mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým." - sv. Augustin

"Když své poddané odzbrojíš, pak je svou nedůvěrou urazíš; budou si myslet, že jsi zbabělý nebo že jim nevěříš; a v každém případě Tě za to budou nenávidět." - Nicollo Machiavelli

"Lidé, kteří mají výhrady vůči zbraním, tím nestaví násilí mimo zákon, naopak si koledují o vládu hrubé síly, kde největší, nejsilnější dravci mezi lidmi mají vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončily až střelné zbraně." – L. Neil Smith

"Jeden pacifista typu "krvácející srdce" se mne nedávno zeptal, jestli si nemyslím, že "násilí plodí násilí". Řekl jsem mu, že se ze všech sil snažím, aby to tak bylo. Byl bych rád, kdyby každý, kdo sáhne po násilí vůči bližnímu, dostal nazpátek mnohem víc, než by mu bylo milé.“ - Jeff Cooper

"Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si ho."  - Ježíš Nazaretský, Lukášovo evangelium 22:36.

"25 států umožňuje člověku koupit zbraň, připnout si ji, a vyjít na ulici bez jakéhokoli povolení; někteří tvrdí, že je to šílené. Ovšem 4 z 5 vražd v USA se stanou v té druhé polovičce států; tak kdo je tu šílený?“  - Andrew Ford

"Strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti."  - Sigmund Freud

"Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.“  - George Orwell

Slova tyranů

„Nejhloupější chyba, kterou bychom mohli udělat, je dovolit podrobeným rasám držet zbraně. Historie ukazuje, že všichni dobyvatelé, kteří dovolili podrobeným rasám držení zbraní, si tím připravovali vlastní pád.“ - Adolf Hitler

"Židům jest zakázáno nabývati, držeti a nositi střelné zbraně a střelivo, jakož i obušky a bodné zbraně. Současní držitelé zbraní mají je okamžitě odevzdati místním policejním úřadům." - z říšského zákona, 1938

"Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou." - Heinrich Himmler

"Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených...provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte." - V.I.Lenin

"Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky. Veškerými zbraněmi musí vládnout komunistická strana, aby takto žádné zbraně nemohly nikdy být použity proti straně." - Mao C´Tung

"Lidem různých provincií se přísně zakazuje vlastnit jakékoli meče, luky, kopí, střelné zbraně či jakékoli jiné typy zbraní. Držení těchto elementů ztěžuje vybírání daní a poplatků, a podporuje vznik povstání. Proto se přikazuje všem správcům provincií, veřejným činitelům a jejich zástupcům veškeré zbraně zmíněné výše shromáždit a odevzdat vládě." - Tojotomi Hidejoši, japonský šógun, 29. října 1558

"Nemůžeme napadnout americkou pevninu. Tam je puška za každým stéblem trávy."  - Isoroku Jamamoto

 


 

KONTAKT: Případné připomínky, námitky a doplňující informace posílejte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Budeme velmi vděčni.

 

 

[1] http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2007/04/zbranevcr.pdf

Ministerstvo vnitra ČR, Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005, str.117, http://www.mvcr.cz/dokument/2006/verpor05.pdf

[2] Don Kates, Gary Mauser: Would banning firearms reduce murder and suicide?
http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol30_No2_KatesMauseronline.pdf

[3] Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, http://www.nationmaster.com/country/sz-switzerland/cri-crimehttp://www.nationmaster.com/country/uk-united-kingdom/cri-crime

[4] FBI, “Crime in the United States”, 1998, http://www.fbi.gov/ucr/98cius.htm

[5] WorldNetDaily, http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=55288

[6] C. Cramer, and D. Kopel "Shall Issue: The New Wave of Concealed Handgun Permit Laws”. Independence Institute Issue Paper. October 17, 1994 , http://www.rkba.org/research/cramer/shall-issue.html

[7] GunLaws.com, http://www.gunlaws.com/links/

[8] http://www.keepandbeararms.com/information/XcIBViewItem.asp?ID=1350

[9] Ministerstvo vnitra ČR, Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005, http://www.mvcr.cz/dokument/2006/verpor05.pdf

[10] Ministerstvo vnitra ČR, http://www.mvcr.cz/rady/zakladni/zbrane.html

[11] Fall 1995, Journal of Criminal Law and Criminology, http://www.guncite.com/gcdgklec.html

[12] FBI, “Critical Incidents in Policing”, 1991

[13] Ministerstvo vnitra ČR, http://www.mvcr.cz/bezpecnost/zbrane/lex/odp022.html

[14] Fall 1995, Journal of Criminal Law and Criminology, http://www.guncite.com/gcdgklec.html

[15] Smith, Guy: GunFacts 4.2, http://www.gunfacts.info/pdfs/gun-facts/4.2/GunFacts4-2-Screen.pdf

[16] FBI, “Critical Incidents in Policing”, 1991

[17] US Department of Justice's National Crime Victimization Survey,
 http://www.icpsr.umich.edu/NACJD/NCVS/

[18] lékařská zpráva dr. Heatleye,
http://www.popsubculture.com/pop/bio_project/sub/whitman_shrink_heatley.pdf

[19] zpráva vyšetřovacího týmu FBI, http://www.slate.com/id/2099203

[20] Zpráva komise pro vyšetřování masakru na Virginia Tech,
http://www.governor.virginia.gov/TempContent/techPanelReport-docs/8%20CHAPTER%20IV%20LIFE%20AND%20MENTAL%20HEALTH%20HISTORY%20OF%20CHOpdf.pdf

[21] Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

[23] Český statistický úřad - http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/AE00323F45/$File/403507k05.pdf

[24] National Statistics Code of Practice, GB, http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/hsq0806.pdf

[25] WHO - http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/country_reports/en/index.html

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Gunfacts-cz_def.pdf)Gunfacts-cz_def.pdf  1079 kB

Další články