LEX logo

V letech 1990 - 1996 našem území stále ještě platil zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, byť částečně novelizovaný v tom smyslu, aby byl přístup ke zbraním umožněn širšímu okruhu osob za splnění určitých zákonných podmínek. Na vydání zbrojního průkazu však stále nebyl právní nárok.

Od 1.3.1996 byl tento zákon nahrazen novým zákonem č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který byl nejpropracovanějším právním předpisem v dějinách právní úpravy na úseku zbraní a střeliva v českých zemích, a který byl i zároveň velmi liberální vůči držitelům zbraní. Zavedl mimo jiné právní nárok na vydání zbrojního průkazu pro osoby bezúhonné, spolehlivé a zdravotně a odborně způsobilé.

Snaha o vstup ČR do Evropské unie si vynutila sjednocení legislativy a zapracování unijních směrnic upravujících oblast zbraní a střeliva do právního řádu ČR. V roce 2002 tak byl přijat nový zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (mimo jiné zapracoval směrnici EU 477/91/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, zavedl 4 kategorie zbraní A,B,C,D, atd.) Tento zákon byl pak následně několikrát novelizován a platí dosud.

Graf

 

Tabulka

Zdroj dat:
MVČR, Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR
MVČR, Informace o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů

Rok Počet
držitelů ZP
meziroční změna
počtu držitelů ZP
Počet
registrovaných zbraní
meziroční změna
počtu zbraní
1990 74 604      
1991 80 464 7,85%    
1992 98 612 22,55%    
1993 130 074 31,90%    
1994 143 251 10,13%    
1995 161 164 12,50%    
1996 201 527 25,04%    
1997 247 580 22,85%    
1998 265 030 7,05% 500 339  
1999 279 156 5,33% 508 702 1,67%
2000 303 904 8,87% 534 144 5,00%
2001 321 215 5,70% 562 320 5,27%
2002 310 201 -3,43% 574 245 2,12%
2003 310 085 -0,04% 592 111 3,11%
2004 308 308 -0,57% 606 169 2,37%
2005 310 884 0,84% 621 829 2,58%
2006 311 640 0,24% 635 336 2,17%
2007 308 305 -1,07% 649 167 2,18%
2008 309 500 0,39% 665 895 2,58%
2009 310 148 0,21% 682 811 2,54%
2010 311 876 0,56% 700 551 2,60%

 

Z grafu a tabulky je zřejmé, že od roku 2002 je (po mírném poklesu) počet držitelů zbrojních průkazů (ZP) víceméně stabilní. Meziroční změna počtu držitelů je cca +- 0,5 % celkového počtu, noví žadatelé o ZP tedy jen vyrovnávají přirozený úbytek. Není tedy pravda, že by se zvyšoval počet (legálně) ozbrojených obyvatel v ČR, jak se nyní opakovaně objevuje v některých médiích.

Od stejného roku je taktéž zřejmý stabilní nárůst počtu registrovaných zbraní u držitelů ZP, a to o cca 2,5 % z celkového počtu zbraní ročně, což je ovšem přirozený vývoj. Získání ZP a pořízení zbraní je totiž administrativně, časově a finančně náročná záležitost. Držitel ZP nejprve zpravidla začíná pořízením jen jedné zbraně, mnozí z nich si ale v dalších měsících a letech postupně pořizují další a další zbraně pro různé účely použití. Proto trvale roste počet registrovaných zbraní, přestože se celkový počet držitelů ZP prakticky nemění. Tento trend je stabilní a za posledních 10 let v něm nedošlo k žádnému skokovému výkyvu.

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Statistika-ZP-a-zbrane-1990-2010.pdf)Statistika-ZP-a-zbrane-1990-2010.pdf  87 kB