LEX logo

Otázka:

Jak zákon řeší půjčování zbraně kategorie C?

Odpověď:

odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
Praha 7
170 34
 
Č. j. MV- 93217-2/OBP-2012
Praha 27. srpna 2012
Počet listů: 1

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra obdržel dne 22. srpna 2012 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o informace o podmínkách půjčování zbraně kategorie C.

K Vašemu dotazu uvádíme následující:

Zbraň kategorie C je možné půjčit jinému oprávněnému držiteli, tj. držiteli zbrojního průkazu příslušné skupiny.

Společně s půjčenou zbraní musí mít potom u sebe taková osoba svůj zbrojní průkaz a průkaz zbraně (půjčené zbraně) vystavený na jméno osoby, na kterou je zbraň kategorie C registrována. Oprávněnost držení zbraně prokáže osoba předložením výše uvedených dokladů a prohlášením, že zbraň jí byla půjčena. Smlouvu o výpůjčce, zejména jedná-li se o půjčení zbraně v rodině, není nutné uzavírat a předkládat. Půjčení zbraně není nutné oznamovat.

Podle § 5 odst. 3 zákona bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Mgr. Martin Linhart
ředitel

podepsáno elektronicky
Vyřizuje: Mgr. Andrea Nižníková
tel. č.: 974 832 334
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další články