LEX logo

Otázka:

Lze za zbraň ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu považovat i torzo zbraně znehodnocené korozí?

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA
poštovní přihrádka 21/OBP
170 34 PRAHA 7
 
Praha dne 25. září 2012

Co lze považovat za zbraň ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních - sdělení

Odbor bezpečnostní politiky MV obdržel Váš dotaz, zda lze za zbraň ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních), považovat i torzo zbraně znehodnocené korozí.

Na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět, protože je nezbytné posuzovat každý nález zbraně, jakkoli poškozené, individuálně, jelikož u každého nálezu může být stupeň poškození jiný. Proto při každém nálezu doporučujeme maximální opatrnost a postup podle ustanovení § 68 odst. 2 zákona o zbraních. Lze připustit, že v případech zvlášť rozsáhlého poškození nalezené zbraně, resp. zbytku zbraně, již o zbraň ve smyslu zákona o zbraních nepůjde, avšak zákon o zbraních v ustanovení § 3 odst. 3 stanoví, že v pochybnostech o zařazení zbraně do příslušné kategorie rozhoduje, rovněž i v případě otázek technického charakteru, (§74 odst. 5 zákona o zbraních) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 – Žižkov, e-mail: www.cuzzs.cz, tel. 420271774587.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí
oddělení obecní policie, zbraní
a dopravního inženýrství
odboru bezpečnostní politiky

Další články

  • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

  • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...