LEX logo

Otázka:

Stanovisko k rozsahu povinnosti držitele zbrojního průkazu oznámit použití zbraně podle § 29 odst. 1 písm. m) zákona o zbraních

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR

odbor bezpečnostní politiky

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

Praha 17. července 2014

Stanovisko k rozsahu povinnosti držitele zbrojního průkazu oznámit použití zbraně podle § 29 odst. 1 písm. m) zákona o zbraních

Ustanovení § 29 odst. 1 písm. m) zákona o zbraních uvádí:

„Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.“

Nedodržení této povinnosti je považováno za přestupek podle § 76a odst. 4 písm. c) zákona o zbraních.

K této problematice uvádíme, že použitím zbraně se v zákoně o zbraních rozumí použití zbraně k jejímu funkčnímu účelu, tedy ke střelbě (k tomu srov. třeba § 28 odst. 5 zákona o zbraních). Povinnosti podle citovaného ustanovení tedy podléhá vedle použití zbraně ke střelbě na útočníka (nutná obrana), či např. na zvíře (krajní nouze), i použití zbraně k tzv. varovnému výstřelu. Naopak případy, kdy je zbraně užito k hrozbě nebo třeba k úderu, povinnosti ohlášení tyto způsoby jejího „použití“ policii nepodléhají.

Současně však upozorňujeme, že je-li zbraně užito zvláště v rámci nutné obrany, byť k jejímu použití ke střelbě nedojde, může obránci často vniknout povinnost oznámení daného protiprávního jednání, proti kterému např. hrozba zbraní směřovala, podle jiných právních předpisů, typicky podle trestního zákoníku (§ 368, který vymezuje skutkovou podstatu trestného činu Neoznámení trestného činu). Ohlášení pak samozřejmě není vyloučeno (naopak je jednoznačně vhodné) ani v jiných případech, kdy bylo držitelem zbrojního průkazu zbraně užito, aniž by však došlo ke střelbě, bylo-li jím takto odvraceno protiprávní jednání, jehož objasnění či prověření (popř. vyšetřování) policii přísluší.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Oznamovaci povinnost pri pouziti zbrane.pdf)Oznamovaci povinnost pri pouziti zbra  35 kB

Další články

  • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

  • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

  • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...

  • O držení zbraní v Maďarsku se mimo tuto zemi mnoho neví – hlavně proto, že neexistuje překlad tamního zákona o zbraních a strojovému překladu maďarština poměrně úspěšně vzdoruje. Naštěstí máme v Maďarsku...

  • Včera (tj. 9.1.2020) zařadil Organizační výbor Poslanecké sněmovny na pořad jednání 40. Schůze - začínající dne 21.1.2020 - do prvního čtení novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tzv....