LEX logo

LEX:  Zajímavý článek z prestižního časopisu, ve kterém se porovnávají země celého světa z pohledu zbraňové legislativy. ČR je na druhém místě, co do kvality této legislativy, jsme přesvědčení, že tam ale chybí minimálně Slovensko a možná i Rakousko. Nad to je bohužel škoda, že článek lépe nepracuje se zdroji a nerozkrývá způsob použitého hodnocení zjištěných faktů.

Na druhou stranu většina faktografických údajů odpovídá nám známým skutečnostem a zmíněné země Evropy a Severní Ameriky by patrně obsadily první desítku i při důslednějším zpracování. A to včetně ČR, kterou lze dle našich znalostí a poznatků opravdu co do kvality legislativy zbraní a sebeobrany zařadit do horní pětky.

GUNS & AMMO

O vládním zřízení země se lze mnohé dozvědět na základě míry důvěry, kterou chová ke svým zákona dbalým, ozbrojeným občanům.  

Státy s fungujícím státním zřízením byly posuzovány a porovnávány na základě míry vlastnictví zbraní, legislativy upravující otevřené nebo skryté nošení a jiných faktorů.

Zde je tedy deset zemí celého světa, jež jsou přívětivé k držitelům zbraní.

 

10. Honduras

Pozitiva: Občané Hondurasu si mohou zakoupit běžné typy brokovnic, krátkých palných zbraní nebo pušek pro účely sebeobrany a volnočasových aktivit.

Negativa: Momentální nálada v Hondurasu je výrazně protizbraňová. Desítky let násilností ovlivnily názor veřejnosti a v červnu 2007 vedly k úplnému zákazu otevřeného i skrytého nošení. Není překvapením, že tyto regulace zbraní nijak nezabránily dalším krveprolitím. Honduras si i nadále drží nejvyšší míru vražd na světě. Občanům Hondurasu je povoleno vlastnictví pěti kusů palných zbraní, přičemž všechny podléhají povolení a registraci úřadů. Všech 26 prodejen zbraní a střeliva je pod dozorem armády.

Míra vlastnictví: 2.05 procent obyvatel; nicméně údaj zahrnuje pouze zbraně registrované. Počet nelegálně držených zbraní může dosahovat až 850, 000. 

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano, většina samonabíjecích pušek ráže .308 a menší je povolena.

Skryté nebo otevřené nošení? Zakázáno.

 

9. Finsko

Pozitiva: Tak jako ostatní severské země, i Finsko se honosí vysokou mírou vlastnictví palných zbraní na počet obyvatel, z převážné části díky silné tradici, kterou tam má lov. V roce 2009 finští prozbraňově orientovaní aktivisté odrazili návrh na zpřísnění podmínek pro získání povolení.

Negativa: K nákupu zbraně je třeba povolení k nabytí zbraně a to pro každou jednotlivou zbraň zvlášť 1). Držitelé zbraní musí též uvést důvod pro vlastnictví zbraně, např. lov, sportovní střelba nebo sběratelství, naopak sebeobrana není legitimním důvodem. Všechny zbraně v domě musí být uzamčeny. Pokud sbírka zbraní sestává z více nežli pěti kusů, musí být uchovávány v trezoru, který byl zkontrolován a schválen policií.

Míra vlastnictví: 12.81 procent obyvatel, tento údaj vychází pouze z počtu registrovaných vlastníků. Předpokládá se, že v oběhu jsou navíc i tisíce kusů zbraní z období 2. světové války, odhady jejich počtu se však velmi různí.

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano, ale jen za výjimečných okolností; obvykle  u sběratelů na povolení, udělené na základě uvážení místní policie.

Skryté nebo otevřené nošení? Zakázáno.

[1] LEX: dle implementovaného rozsahu vychází ze směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní ve znění novely směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES

  

8. Srbsko

Pozitiva: K srbskému venkovu se váže silná historická tradice vlastnictví zbraní, a lze získat povolení opravňující k nákupu většiny kategorií zbraní. 

Nevýhody: Pokud je však potenciálnímu kupci zbraně udělení povolení zamítnuto, nelze se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Nemůžete si tedy zbraň koupit. Střelcům je povoleno nakoupit 60 ks puškových nábojů nebo nábojů do krátkých palných zbraní  ročně, náboje spotřebované na střelnici se nepočítají. Přebíjení střeliva je zakázáno. Povolení k vlastnictví krátkých palných zbraní lze získat jen velmi obtížné.

Míra vlastnictví: 15.81 procent obyvatel

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ne, s výjimkou extrémně vzácných případů.

Skryté nebo otevřené nošení? Povolení pro skryté nebo otevřené nošení jsou dostupná pouze těm, kterým hrozí „vážné nebezpečí“, a jsou vydávána velmi vzácně.

 

7. Švédsko

Pozitiva: Celkem vysoký počet Švédů vlastní palné zbraně a účastní se sportovní střelby i lovu.

Negativa: Sebeobrana není považována za legitimní důvod pro vlastnictví zbraně a švédské zákony upravující sebeobranu v podstatě považují jakoukoliv střelbu za neobhajitelnou. Zákonů regulujících vlastnictví zbraní je mnoho a jsou tvrdé. Občané starší 18 let mohou povolení k vlastnictví zbraně získat od policie a musí uvést svůj důvod žádosti: sportovní střelba, lov nebo sběratelství. Sportovní střelci musí být členy sportovního klubu po 6 měsíců, než mohou získat povolení. Potenciální lovci zase musí složit loveckou zkoušku. Zbraně registrované pro sportovní aktivity nesmějí být použity pro lov. Švédům je dovoleno vlastnictví 6 loveckých pušek nebo 10 pistolí, anebo kombinace 8 zbraní – pušek a pistolí (všechny musí být uchovávány ve schváleném trezoru). Mohou si zakoupit střelivo pouze do zbraní, které sami vlastní.

Míra vlastnictví: 31.6 procent obyvatel

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano, je-li uděleno „zvláštní povolení“

Skryté nebo otevřené nošení? Zakázáno.

 

6. Kanada

Pozitiva: Kanadská tradice lovu i sportovní střelby se i nadále drží, navzdory mnoha úspěchům protizbraňové lobby. V roce 1995 bylo v zemi vyžadováno, aby byla každá zbraň zaregistrována ve federální databázi, tento projekt však skončil naprostým krachem a byl v roce 2012 ukončen.

Negativa: V Kanadě platí naprostý zákaz krátkých palných zbraní s délkou hlavně kratší 10.5 cm, zásobníků do samonabíjecích pušek jež pojmou více než 5 nábojů a také zásobníků do samonabíjecích pistolí jež pojmou více než 10 nábojů. Z pistolí s délkou hlavně delší než 10.5 cm, dlouhých zbraní s celkovou délkou do 66 cm a samonabíjecích pušek s délkou hlavně do 47 cm (např. varianty AR-15) je možné střílet pouze na střelnicích a je pro ně třeba zvláštního povolení. Zbraně lze vlastnit pouze na základě povolení k nabývání a držení.

Míra vlastnictví: 23.8 procent obyvatel

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Technicky vzato ano, nicméně toto právo je  silně omezeno.

Skryté nebo otevřené nošení? Zakázáno.

 

5. Norsko

Pozitiva: Míra vlastnictví zbraní v Norsku patří k jedněm z nejvyšších na světě. Proces udělování povolení umožňuje získat většinu typů zbraní.

Negativa: Právo na vlastnictví zbraní není garantováno zákonem, žadatelé o zbrojní průkaz (jež je vyžadován pro vlastnictví zbraní) musí uvést důvod své žádosti. Žadatelé musí projít lustrací a dokončit vzdělávací kurz na střelnici, aby mohli mít zbraň uloženou u sebe doma.

Míra vlastnictví: 31.3 procent obyvatel

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano, na základě povolení.

Skryté nebo otevřené nošení? Zakázáno.

 

4. Panama

Pozitiva: Chcete odejít do důchodu někam, kde je teplo a kde mají dobrý vztah ke zbraním? Navrhujeme držet se jihu Spojených států, v opačném případě se k nejméně protizbraňově orientovaným zemím ve Střední Americe řadí  Panama. Pokud legálně vlastníte zbraň, můžete ji skrytě nosit, povolení není vyžadováno. V zásadě jsou legální všechny zbraně, které nejsou samočinné, dokonce i zkrácené brokovnice a pušky s krátkou hlavní. Není zde ani omezována kapacita zásobníků.

Negativa: Turisté nemají právo vlastnit zbraně. Je třeba mít trvalý pobyt, abyste mohli do Panamy zbraně dovážet nebo si je zde zakoupit 2). Proces dovozu je však drahý a údajně docela nespolehlivý. Je lepší vsadit na registrovanou zbraň u obchodníka, na kterou bude třeba zbrojního průkazu. Před jeho udělením je prověřena žadatelova minulost, což může trvat měsíce, a je třeba odevzdat vzorek krve a moči. Další věcí, nad kterou je třeba se v Panamě povznést, je velmi nízká zbraňová kultura, a to i navzdory velmi přijatelné legislativě v porovnání se zbytkem světa. A tak je v Panamě jen málo obchodů se zbraněmi a ještě méně těch se slušným výběrem zbraní a střeliva. Neočekávejte, že narazíte na zbraně, které hledáte (mimo objednávky na míru) a počítejte s tím, že zaplatíte více, než je skutečná hodnota zbraně.

Míra vlastnictví: 3.06 procent obyvatel

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano

Skryté nebo otevřené nošení? Otevřené nošení je zakázáno; skryté nošení je dovoleno pro jakoukoliv legálně vlastněnou zbraň a není k němu třeba žádného povolení.

[2] LEX: nelze brát jako negativum vhodné k porovnávání, neb toto funguje v drtivé většině světa. S výjimkou snad pár měst v pár státech USA, kde si i cizinec (turista) může legálně pořídit zbraň.

 

3. Švýcarsko

Pozitiva: Až do roku 2010 měli všichni tělesně zdatní muži povinnost uchovávat automatické pušky doma nebo v místní zbrojnici, a tím zajišťovali obranu státu. Tato služba je nyní ponechána na dobrovolnosti, ale v roce 2011 voliči v referendu zamítli návrh, aby se zbraně příslušníků milicí uchovávaly na vojenských základnách. Tato tradice je v souladu se silnou kulturou soukromého vlastnictví palných zbraní. Švýcaři mají s 29 procenty nejvyšší míru soukromého vlastnictví zbraní na světě 3) a zároveň nejnižší míru kriminality. Tzv. „volné zbraně“, jakými jsou zbraně jednoranné nebo opakovací pušky, mohou být zakoupeny občanem starším 18 let a bez povolení. V roce 1997 spolkový zákon o zbraních garantoval právo na soukromé vlastnictví zbraní.

Negativa: Bohužel ten samý zákon z roku 1997, který přiznával právo na vlastnictví zbraní, také zavedl mnohá omezení, tak jako i zákony, které následovaly po něm.

Povolení a registrace jsou vyžadovány při většině nákupů zbraní, i u těch odehrávajících se mezi soukromými osobami. Pokud Vám zbraň někdo odcizí a spáchá s ní zločin, ponesete odpovědnost za tyto důsledky Vy.

Míra vlastnictví: 29 procent obyvatel

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano, na základě povolení.

Skryté nebo otevřené nošení? Zbraně mohou být nošeny viditelně, avšak s patřičným povolením. Povolení pro skryté nošení je vydáváno jen omezeně. Žadatel musí doložit „důkaz o skutečné potřebě a reálného nebezpečí“, projít lustrací a absolvovat zkoušku odborné způsobilosti.

[3] LEX: patrně zde autorům uniklo, že ve svém vlastním článku uvádějí, že Norsko má 31,3%

 

2. Česká republika

Pozitiva: Po rozpadu Sovětského svazu Češi usilovali o obnovení svého práva na vlastnictví zbraní a skutečně  mají jedno z nejlepších v Evropě. Rekreační střelba je třetím nejoblíbenějším sportem v České republice, za fotbalem a hokejem. Na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí mohou čeští občané získat povolení pro skryté nošení bez udání důvodu. České zákony také uznávají právo na sebeobranu mnohem více, než je tomu ve většině jiných zemí.

Negativa: Dle verdiktu českého soudu vlastnictví zbraní není ústavou uznáváno.  Všichni držitelé zbraní musí projít procesem získání zbrojního průkazu, který je nárokový 4) a sestává z prověření osoby a různých odborných zkoušek, aby si mohli poté zbraň zakoupit nebo ji vlastnit. Dokonce i jednoranné zbraně musejí být registrovány.

Míra vlastnictví: Navzdory rozumným zbraňovým zákonům, v porovnání s jinými evropskými zeměmi, je míra vlastnictví palných zbraní poměrně nízká. V roce 2013 bylo v ČR jen 306.815 držitelů zbrojního průkazů a 728.476 registrovaných zbraní, z celkové populace 10.5 milionů Čechů. Celková míra vlastnictví zbraní činí kolem 16.3 procent . 5)

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano, na základě povolení.

Skryté nebo otevřené nošení? Ačkoliv Česká republika je i se svým druhým místem výrazně za USA, má jeden z nejlepších zákonů o skrytém nošení na světě. Po získání zbrojního průkazu (vyžaduje se prověření osoby a různé odborné zkoušky 6)), již není vyžadováno žádné další povolení ke skrytému nošení. Až dvě zbraně najednou mohou být nošeny skrytě. Otevřené nošení je výrazně omezeno.7)

[4] LEX: Podmínky získání jsou přiměřené, a proto toto považujeme rozhodně za výhodu.

[5] LEX: zde nám matematická operace skrytá za tímto konstatování bohužel uniká. Vstupní hodnoty jsou však správné.

[6] LEX: konkrétně přesněji právě jedna zkouška

[7] LEX: Vyplývá z historického kontextu evropských zemí.

 

1. Spojené státy americké

Pozitiva: Spojené státy se honosí tradicí soukromého vlastnictví zbraní, která nemá ve světě obdoby. Druhý dodatek Ústavy Spojených států amerických uznává právo vlastnit a nosit zbraně, potvrzené v roce 2008 rozhodnutím Nejvyššího soudu Spojených států amerických v případu D.C. versus Heller. Jsou-li americká práva na zbraň zpochybněna, jsou tyto kroky většinou odraženy velkou a organizovanou částí prozbraňových voličů. Spojené státy si drží první pozici na tomto žebříčku s velkým náskokem.

Negativa: Určité státy a správní oblasti usilovaly o oslabení práva na zbraně prostřednictvím nařízení. Některé z těchto pokusů však ztroskotaly na Druhém dodatku, jako v případě Chicaga, Illinois, Washingtonu D.C. V nedávné době schválil stát New York nový zákon, tzv. SAFE Act, který vedl k zákazu mnoha zbraní a zbraňového příslušenství.8)

Míra vlastnictví: Spojené státy nevyžadují registraci pro zbraně, které nejsou regulovány zákonem NFA (pozn. překladatele - všechny kromě samočinných zbraní, zkrácených brokovnic, pušek s délkou hlavně do 40.6 cm nebo celkovou délkou do 66.0 cm a tlumičů), proto lze míru vlastnictví vyčíslit jen stěží. Odhaduje se, že palná zbraň je přítomna ve 43 procent amerických domácností a že zbraň vlastní na 90 milionů osob. Což jsou bez pochyby jedny z nejvyšších hodnot na světě.

Jsou povoleny samonabíjecí pušky? Ano, s výjimkou několika států.

Skryté nebo otevřené nošení? Ano. 30 států umožňuje otevřené nošení bez povolení, 14 povolení požaduje, 6 otevvřené nošení zakazuje. Všech 50 států umožňuje získat povolení pro skryté nošení, v 39 je udělení povolení nárokové, v 8 záleží na uvážení orgánů a ve 3 není vyžadováno.9)

[8] LEX: Zde je třeba doplnit, že v případě USA je situace skutečně stát od státu odlišná. A co se týče nošení (ať již otevřeného či skrytého), tak dokonce město od města. Proto to prvenství v žebříčku zdaleka neplatí pro všechny státy USA stejně.

[9] LEX: Jak již bylo uvedeno výše: neplatí, že obecné státní povolení k nošení například umožňuje otevřené nošení v některých městech daného státu. Dále pak dlužno podotknout že neplatí nic jako „federální povolení k nošení“ či jinak řečeno oprávnění uznávané napříč všem státy USA. Princip funguje na základě bilaterálních uznávacích dohod.

 

Překlad: Marta Kyršová, LEX

Komentáře: Jakub Smetánka, LEX