LEX logo

 

VH 2016

Termín: sobota 2.4.2016 od 9:00

Místo:
Konferenční centrum City
Sál Empiria
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, Česká republika
www.kc-city.cz

Souřadnice: 50.0502881N, 14.4394144E
Poloha na mapy.cz a poloha na Google maps.

VH 2016 se uskuteční v sále Empiria. Komplex KCC je přímo na metru Pankrác (linka C) a sjezdu magistrály směr Pankrác. V okruhu 100 m je dostatek parkovišť placených i neplacených.

Program

 • 8:30 – 9:00: prezence
 • 9:00 – 12:00: A/ veřejná část - vystoupení hostů a diskuse
 • 12:00 – 13:00: přestávka - občerstvení
 • 13:00 – 17:00: B/ neveřejná část - pouze pro řádné členy

1. volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů
2. schválení programu VH
3. projednání Zprávy představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2015
4. projednání Zprávy kontrolní komise o činnosti za rok 2015
5. schválení návrhu rozpočtu pro rok 2016/2017
6. volba členů představenstva
7. volba členů kontrolní komise
8. diskuse k budoucímu rozvoji LEX
9. schválení usnesení VH


Pozn.: hlasování o bodu 6 a 7 bude probíhat pomoci hlasovacích lístků, ostatní body aklamací

Veškeré podklady pro rozhodování a schvalování na VH budou členské základně předloženy nejpozději 14 dní před konáním valné hromady.

Podmínky pro účast na VH LEX 2016

Zúčastnit VH se může každý člen, který má k danému datu zaplaceny členské příspěvky. Dle stanov se může každý člen zúčastnit valné hromady i bez předchozí přihlášky, avšak pouze osobně (nelze být zastupován).

Členové, kteří se dostaví na valnou hromadu, jsou povinni prokázat se průkazem totožnosti, členským číslem a zapsat se do listiny přítomných, jež obsahuje jméno, příjmení a číslo členského průkazu. Členské číslo se prokazuje především předložením členského průkazu.

Vezměte si prosím s sebou svůj ČLENSKÝ PRŮKAZ, výrazně to usnadní a urychlí prezenci.

V případě, že VH nebude v řádném termínu 2. 4. 2016 v 9.00 usnášeníschopná, proběhne dle původního programu dopolední diskuze s hosty a od 13.00 se koná náhradní VH v nezměněném programu dle části B/ řádné valné hromady.

Poznámka:

Velice rádi bychom však znali počet účastníků předem, abychom mohli zajistit důstojné a kapacitně vyvážené podmínky pro konání VH, včetně občerstvení. Hlaste se proto na valnou hromadu co nejdříve - emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Letos končí mandát

 • Tomáš Trávníček
 • Miloslav Brunn
 • František Mikyna

Podané kandidatury

Tomáš Trávníček (1979) - kandidát do představenstva

V současnosti prezident spolku.

V LEXu jsem od jeho začátku v roce 1998 (členské číslo 00025). Stimulem ke vstupu pro mě byl článek Přemka Lišky „Kdo se za nás postaví?“ uveřejněný ve Střelecké revui. Bylo mi jasné, že tím ochráncem budeme pouze my sami.

Prošel jsem vším děním, které LEX provázeno, ať dobrém či ve zlém.

Od činností nezbytných pro LEX a majitele zbraní obecně, tj. faktickému zajištění chodu LEXu (administrativa, evidence členů), připomínkování zákonů, navazování kontaktů s úředníky odpovědných ministerstev, politiky, spřátelenými organizacemi doma i v zahraničí a v neposlední řadě rozvoji sportovní střelby, konkrétně disciplíny LOS.

Od roku 2004 do roku 2010 jsem byl ředitelem střelecké sportovní disciplíny (a výukové metody) LOS, neboli lidové obranné střelby, kterou se mi s přáteli a kolegy podařilo doslova vydupat ze země.

Od roku 2013 jsem prezidentem našeho spolku. Od té doby se nám podařilo LEX „překlopit“ z regionálního sdružení na evropského hráče velkého formátu (jsme členové WFSA, účastníme se důležitým mezinárodních konferencí, navázali jsme spolupráci s mnoha významnými zahraničními organizacemi, připomínkujeme současnou novelu směrnice č.477/91/EC v Bruselu, apod.).

Impulsem k další kandidatuře (mimo další rozvoj LEXu) je pro mě činnost eurobyrokratů v Bruselu, zejména Evropské komise, týkající se drastického omezení práva na vlastnictví a používání zbraní řádnými občany, které se nehodlám podřídit už z principu.

Pokud máte na nadiktované úřední blaho stejný názor jako já, pak, budu velice rád pokračovat po vašem boku.


Miloslav Brunn (1960) - kandidát do představenstva

V současnosti člen představenstva spolku.

V roce 2010 jsem se stal členem LEXu (členské číslo 00861), protože jsem jej považoval a stále považuji za jedinou organizaci v ČR, která hájí zájmy všech držitelů střelných zbraní zejména právo na držení a nošení zbraní a protože mi vadil stav, v jakém se nacházel (malá členská základna – kolem 350 členů, prakticky nulová komunikace mezi jeho vedením a řadovými členy, nečitelnost navenek a malá prestiž mezi střeleckou komunitou v ČR).

Usiluji o znovuzvolení členem představenstva LEXu, abych mohl nadále ovlivňovat další rozvoj našeho spolku jako celku. Zároveň považuji za čest a výzvu být v představenstvu LEXu v době, kdy Evropská komise opětovně usiluje o svévolné a drastické zpřísnění unijní směrnice o nabývání a držení zbraní.

Rád sdělím své představy o dalším směřování LEXu a odpovím na všechny otázky položené na členském informačním a diskuzním fóru: www.gunlex.cz/forum

Dosavadní aktivity v LEXu:

 • moderátor členského fóra od února 2011
 • organizátor odborných seminářů a seminářů k nutné obraně a krajní nouzi od září 2011
 • formálně koordinátor Oblastního sdružení Brno od prosince 2011
 • člen představenstva od října 2012 (viceprezident do března 2015)
 • moderátor FB stránky LEX od dubna 2013
František Mikyna – kandidát do kontrolní komise

V současnosti člen kontrolní komise.

Členem Kontrolní komise jsem již tři roky. Kromě té hlavní části, tedy kontroly hospodaření, vidím svojí činnost především v poskytování podpory představenstvu při činnostech které mohu zajistit díky své publikační činnosti, styky s menšími českými výrobci a obchodníky a podobně. Z těch, bych jmenoval třeba zajištění sponzoringu a tisku oné brožury „Jak obelhali Europarlament o samonabíjecích zbraních“ z těch co vidět nejsou, třeba zajištění některých vstupenek na IWA pro členy představenstva a podobně. V podstatě minimálně dvě třetiny mé práce pro LEX bylo o podpoře představenstva, nebo přednáškách, ta poslední bylo pro poslance na semináři pořádaném poslanci viditelných Váňou a poslankyní Černochovou.

Další činností bylo vysvětlování technických záležitostí europoslancům a podobně. V podstatě, díky této funkci mohu dělat poměrně mnoho věcí, aniž by pro mne museli zavádět nějakou speciální funkci další, abychom nebyli, jak říkal jeden ze zakladatelů LEX: „Samej náčelník a žádnej indián“.

Děkuji.