LEX logo

Navržená novela zákona o střelných zbraních a střelivu byla na první únorové schůzi na návrh poslankyně Černochové vyřazena z pořadu projednávání, dokud nebude známo rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně žaloby ČR na Směrnici. Co to znamená a jaké jsou další možnosti?

První možnost je, že rozhodnutí Soudního dvora EU padne ještě před dubnovou schůzí Sněmovny a bude pro ČR pozitivní. Pak poslanci nemusí nic řešit a můžou implementační návrh novely ZoZ stáhnout. Evropská komise však poté bezpochyby zahájí urychlené přípravy nové směrnice.

Druhá možnost je, že rozhodnutí padne ještě před dubnovou schůzí Sněmovny a bude pro ČR negativní. Tím České republice vznikne povinnost směrnici implementovat (či lépe řečeno, tu povinnost má již teď, rozhodnutím soudu bude pouze potvrzena). Dále bude záležet na politické reprezentaci. Možnosti jsou tři: implementovat nebo platit sankce, které Evropská unie ČR uloží (po proceduře „Infringement“), nebo vystoupit z EU.

Nedojde-li k rozhodnutí Soudního dvora EU před dubnovou schůzí, bude Sněmovna ve stejné situaci jako v minulém úterý. Opět je několik možností:

1. Návrh opět vyřadit z pořadu schůze tj. opět odložit. To s sebou ovšem nese jisté riziko. Pokud by případné negativní rozhodnutí soudu přišlo krátce před nejzazším termínem implementace, tj. 13. zářím 2018, mohlo by se stát, že vláda bude chtít stihnout implementační lhůtu, aby se vyhnula sankcím, a navrhne schválení zákona tzv. „devadesátkou“ - zrychleným procesem přijetí v navrženém znění v prvním čtení podle § 90 jednacího řádu Sněmovny. Při tomto procesu není možné podávat pozměňovací návrhy.

2. Návrh pustit do prvního čtení, projednat a přidělit výborům. Návrh, který je přidělen výborům, již nelze projednat zrychleným procesem a musí projít řádným schvalovacím řízením.

3. Návrh v prvním čtení zamítnout. Tím zbude jako možnost buď čelit sankcím pro neplnění směrnice, nebo vystoupit z EU.

Nepřijde-li rozhodnutí soudu ani do 13. září 2018, pak Česká republika nesplní povinnost implementovat směrnici, protože žaloba nemá odkladný účinek. Politická reprezentace se bude muset rozhodnout, zda bude implementovat, protahovat implementaci do rozhodnutí soudu, platit pokuty nebo zda navrhne vystoupení z EU.

David Karásek - člen představenstva LEX z.s.

 

Aktualizace 07.03.2018: Soudní dvůr EU zamítl žádost České republiky na předběžné opatření - odložení implementace. Tím je datum 13. září 2018 potvrzeno jako nejzazší datum implementace.