LEX logo

Na konci března nám přišlo milé pozvání od partnerské organizace PROTELL – švýcarského sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, abychom se zúčastnili zasedání valné hromady jejich spolku a představili jejich členům LEX a českou zbraňovou legislativu. Takže jsme vyrazili na návštěvu do země čokolády, sýra a útočných pušek.

PROTELL má cca 12 000 členů, i když třetina vstoupila do sdružení až v posledních dvou letech (asi tušíte proč). Prvním překvapením bylo už místo konání – kasárna vojenské akademie v Bernu. I když u země, ve které je držení zbraní tradičně spjato s národní obranou, se asi není moc co divit. Samotné jednání valné hromady bylo zajímavé svým multilingvním pojetím, neb se vedlo v němčině a francouzštině, i překlad z jednoho jazyka do druhého včetně dvojjazyčných prezentací zjevně fungoval výborně. Názor Švýcarů je analogický k našemu: naše zbraňová legislativa funguje, kriminalita se zbraní je mizivá, tak proč naše zákony měnit? Diskuse se dotkla také otázky referenda ohledně směrnice, případně ohledně vystoupení Švýcarska ze schengenského prostoru. V současné době jsou členské příspěvky členů PROTELL 50 CHF, nicméně v souvislosti s náklady agendu spojenou s případným referendem vedení uvažuje o zvýšení na 100 CHF.

Čestným hostem valné hromady byl (kromě nás) Guy Parmelin, člen švýcarské Federální rady odpovídající za resort obrany, civilní ochrany a sportu. Dále pak Willy Pfund - exprezident PROTELL (od roku 2002 do roku 2016).

Náš příspěvek a prezentace se setkal s velmi kladným ohlasem (zejména část o nárokovém nošení), a jelikož jednání valné hromady uzavíral, byli jsme vzápětí obklopeni zájemci s otázkami. Ukázalo se, že zejména mladší členové PROTELL jsou s českou legislativou a situací dobře obeznámeni, a někteří dokonce projevili zájem se stát členy sdružení LEX.

Ukončením valné hromady ovšem neskončila naše práce – další záležitostí, kvůli které jsme tam jeli, byl vývoz lidové obranné střelby na „západ“. Švýcaři o naši disciplínu projevili velký zájem a součástí naší cesty bylo dohodnutí detailů ohledně školení rozhodčích LOS, kteří by ve Švýcarsku pořádali soutěže. Doufejme, že se tam ujmou, neboť vzhledem k „trojjazyčnosti“ Švýcarska a reputaci tamních střelců je pravděpodobné, že v případě úspěchu by LOS začal „přetékat“ také do Německa, Francie, Itálie a dalších zemí.

Na závěr dne jsme s vedením PROTELL, na valné hromadě znovu zvoleným v nezměněném složení, seděli v tradičním občanském shromaždišti (tj. hospodě) a probírali koordinaci postupu obou sdružení v evropských záležitostech.

Za výjezdní skupinu
David Karásek a Jakub Smetánka

 

  

Kasárna vojenské akademie v Bernu

 

Valné hromady se účastnilo přes 300 členů

 

Prezident sdružení ProTell, poslanec švýcarského parlamentu Jean-Luc Addor

 

Guy Parmelin, člen švýcarské federální rady odpovědný za resort obrany, civilní ochrany a sportu

 

Předchozí prezident ProTell Willy Pfund...

 

...dostává za svou činnost pamětní dar

 

První a původní typ švýcarského armádního nože

 

Jednání představitelů LEX s vedením ProTell

 

Bern