LEX logo

 

Dne 11. a 25. května 2015 podepsali Ing. Tomáš Trávníček a Friedrich Gepperth na základě půlročního jednání a již probíhající kooperace memorandum o spolupráci mezi LEX a Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V (BDS). Současná a budoucí spolupráce spočívá především na vzájemné informovanosti o chystaných změnách legislativy a aktivitách, které na ně mají vliv, v rámci České republiky, Spolkové republiky Německo a především ze strany EU.
Představitelé BDS i LEX jsou si vědomi, že mezinárodní spolupráce a podpora mezi sdruženími hájícími práva na držení legálních zbraní výrazně pomáhá v boji proti jeho omezování v jednotlivých státech a potažmo v celé EU.V současné době narůstající politické nestability a nepolevující politické korektnosti v celé EU je partnerství v otázce udržení našich podmínek pro držení legálních zbraní velmi cenné.
BDS již podpořilo LEX doporučením, díky němuž se naše sdružení stalo členem World Forum on Shooting Activities (WFSA), jehož zasedání jsme se prvně zúčastnili letos v březnu na veletrhu IWA v Norimberku. 

Vladan Vrba - za představenstvo a skupinu mezinárodních vztahů,
foto: František Mikyna

http://www.bdsnet.de

Memorandum o spolupráci mezi LEX a Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V (BDS).

I.
1. LEX občanské sdružení (dále jen „sdružení LEX“) působí na území České republiky s cílem prosazovat a chránit práva legálních majitelů zbraní
2. Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. (dále jen „BDS“) je druhý největší sportovně střelecký svaz ve Spolkové republice Německo věnující se především oblasti krátkých i dlouhých velkorážních zbraní.

II.
1. Sdružení LEX a BDS se shodla na následujících principech spolupráce:
a) Chceme podporovat a posilovat právo řádných občanů České republiky a Spolkové republiky Německo na legální držení zbraní a stavíme se proti omezování tohoto práva.
b) Chceme zvýšit pozitivní hodnocení legálního držení zbraní ze strany veřejnosti.
c) Jako nevládní organizace, které se zabívají problematikou zbraní a střeliva, chceme své aktivity koordinovat a shledáváme toto klíčovou podmínkou pro vylepšení právních úprav a provádění právních předpisů zákona o zbraních.

2. Sdružení LEX a BDS hodlají k prosazení dohody:
a) Poskytovat si vzájemnou podporu výše zmíněných úkolů.
b) Vzájemně se informovat o stavu zbraňové legislativy České republiky a Spolkové republiky Německo včetně chystaných změn.
c) Cíleně koordinovat své oboustranné iniciativy směřované k orgánům Evropské unie.

d) Každoroční setkání představitelů LEXu a BDS u příležitosti IWA v Norimberku

LEX                                                                                                         BDS

Ing. Tomáš Trávníček                                                                          Friedrich Gepperth

President                                                                                               president

 

zleva/von links: Friedrich Gepperth, Vladan Vrba, Sigrid Schuh, David Karásek