LEX logo

Na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem podepsala dne 19.5.2016 Českomoravská myslivecká jednota a LEX – Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní dohodu o vzájemné spolupráci. Oba spolky sdílejí zájem na ochraně práva na držení zbraní pro všechny legální účely, samozřejmě včetně myslivosti. Jde o významný krok na cestě ke sjednocení střelecké veřejnosti, které je zapotřebí zejména vzhledem k politicky motivovaným omezením navrhovaným Evropskou komisí.

„Návrh Evropské komise by v případě přijetí měl dopad nejen na myslivce, ale i na mnohé další držitele legálních zbraní, proto chceme koordinovat náš postup s ostatními organizacemi a spolupracovat na ochraně tohoto důležitého práva“, řekl místopředseda Jiří Červenka při podpisu memoranda za ČMMJ.

 „Myslivost je jeden z důležitých legitimních účelů, ke kterému se zbraně používají, a právo našich občanů vlastnit zbraně pro tento účel musí být zachováno a chráněno“, řekl při podpisu memoranda prezident sdružení LEX Tomáš Trávníček.

V rámci této akce oba spolky sbírají podpisy na peticích na podporu norování a na zachování zbraní. Mezi signatáře v rámci probíhající výstavy přibyli například sportovní střelci Kateřina a Matt Emmonsovi nebo hrabě Tomáš Czernin.