LEX logo

 LEX o.s. – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní ostře protestuje proti zcela nepravdivým tvrzením státního zástupce JUDr. Romana Kafky, která prezentoval v pořadu „Otázky Václava Moravce" dne 1. března 2015. Mediální prezentaci soukromých názorů státního zástupce považuje LEX za poměrně zásadní překročení jeho kompetencí.

LEX upozorňuje na nepravdivé tvrzení státního zástupce JUDr. Romana Kafky dozorujícího vyšetřování uherskobrodské tragédie, který v pořadu „Otázky Václava Moravce" 1.3.2015 řekl doslova: „…ze své praxe mohu říci, že velká část, dokonce bych řekl valná část násilné trestné činnosti je páchána legálně drženými střelnými zbraněmi. To znamená, samozřejmě je na místě jako jistá opatrnost, jak, a velká opatrnost, a to jak při udělování, prodlužování zbrojního oprávnění, tak samozřejmě možná i ve faktické dispozici a možnosti těch, těch držitelů zbrojních oprávnění a držitelů zbraní. To znamená, je zde možná otázka na místě, zda neomezit zákonem počty držených střelných zbraní u konkrétních osob i reálnou fyzickou dispozici s těmi zbraněmi. To znamená, například, pokud se týče toho, kdyby ty zbraně měly být fyzicky uloženy a pod jakou kontrolou."

Ve skutečnosti se počet násilných trestných činů v ČR ročně pohybuje kolem 18.000, počet trestných činů spáchaných držiteli zbrojních průkazů legálně drženou střelnou zbraní dle dostupné statistiky Policie ČR nikdy nepřekročil stovku za jeden rok. Podíl legálně držených střelných zbraní na násilné trestné činnosti tedy nikdy ani zdaleka nedosáhl ani jednoho procenta, jak je vidět i z grafu uvedeného níže. Celkově se kriminalita spáchaná střelnou zbraní - bez rozlišení legální či nelegální - dlouhodobě pohybuje pod 2 % zjištěných násilných trestných činů.

Úkolem státního zástupce je vykonávat dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a nikoliv mediálně prezentovat své názory na legální držení zbraní, navíc podložené nepravdivými skutečnostmi.

Událost v Uherském Brodě je tragédie, která rozhodně musí být důkladně vyšetřena a také analyzována za účelem odhalení případných systémových chyb. Tuto analýzu však není možné provést bez kompletních informací, které budou k dispozici teprve po uzavření vyšetřování. Do té doby jsou konkrétní návrhy opatření pouze populistickou snahou o vlastní zviditelnění nebo ventilováním osobní předpojatosti autorů vůči legálnímu držení zbraní zákonadbalými občany tohoto státu.

LEX o.s. proto žádá, aby se státní zástupce JUDr. Kafka nadále zdržel sdělování nepravdivých informací a obecně svých osobních představ, jak novelizovat zákon o zbraních a střelivu.

 V Praze dne 5. března 2015

 LEX o.s. – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

 

Příloha: Porovnání násilné kriminality a trestných činů spáchaných střelnou zbraní v letech 2012 a 2013 (zdroj dat: PČR)

 

 

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (LEX_TZ_Strelba_UB_SZ.pdf)LEX_TZ_Strelba_UB_SZ  160 kB