LEX logo

Dne 9. srpna jsme obdrželi jako nepovinné připomínkové místo návrhu Nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní. Ve stručnosti zde přinášíme souhrn toho, co obsahuje. Jde v zásadě o tři body a přechodná ustanovení.

Nový způsob značení znehodnocených zbraní

Jelikož znehodnocování zbraní by se mělo nově řídit přímo účinným předpisem EU, přizpůsobuje se tomu označování znehodnocených zbraní. Nový postup je takový, že osoba provádějící znehodnocení vyrazí na každou hlavní část (dosavadní) znehodnocovací značku ihned po jejím znehodnocení; pak celou zbraň (tj. všechny hlavní části) předloží policii ke kontrole a po schválení všechny hlavní části označí evropskou znehodnocovací značkou, čímž se proces znehodnocení dokončí.

Nová pravidla pro konstrukci flobertek

Navrhované znění vychází z negativní zkušenosti, kdy některé zahraniční firmy provádí konverze ostrých zbraní na flobertky (zbraně na náboj Flobert, s energií a ranivostí srovnatelnou s diabolkou ze vzduchovky) způsobem umožňujícím snadnou konverzi zpět na ostrou zbraň (umožňující střelbu běžným střelivem).

Nařízení stanovuje určitá pravidla pro konstrukci flobertek legálně vyráběných (a zejména legálně dovážených):

  • hlaveň flobertky nesmí jít oddělit od těla zbraně
  • nábojová komora musí být neoddělitelnou součástí hlavně
  • konstrukce hlavně musí zajišťovat snížení energie na 7,5 J (např. pomocí vnitřní expanzní dutiny nebo odfukových kanálků)
  • výtok plynu nesmí ohrožovat střelce ani okolí.

Konverze ostrých zbraní na expanzní

Vzhledem k tomu, že nová evropská směrnice o nabývání a držení zbraní uvádí, že při konverzi ostré zbraně na expanzní (akustickou, na slepé náboje) má zbraň zůstat v původní kategorii, návrh nařízení zakazuje při výrobě expanzních zbraní kat. D používat hlavní části zbraní kat. A, B a C, a to včetně upravených hlavních částí zbraní kat. A, B, C. Dále návrh zavádí povinnost při výrobě expanzních zbraní kat. D dodržovat evropské prováděcí předpisy (které ale zatím stále nejsou).

Toto je nejproblematičtější část celého nařízení, protože zbraně upravené pro střelbu slepými náboji používá mnoho klubů vojenské historie k imitaci střelby při rekonstrukcích historických událostí. Takové zbraně nejsou snadno nahraditelné, protože nově vyrobená zbraň takového typu může stát násobně více než upravený originál. Povinnost dodržovat prováděcí předpisy, které ale stále nejsou, vyplývá z loni schváleného textu evropské směrnice, která Komisi dává na napsání těchto předpisů čas do 14. září, a stejné datum přitom uvádí pro jejich účinnost. Jinými slovu, nedává členským státům žádný čas na přizpůsobení vlastní legislativy.

Přechodná ustanovení

Výše uvedené body mají platit pouze pro zbraně vyrobené či dovezené až po nabytí účinnosti nařízení, nemají se tedy aplikovat na zbraně již existující a legálně držené. Tím se ovšem problém neřeší, pouze odsouvá do budoucna – např. současné kluby vojenské historie o svoje konvertované zbraně nepřijdou, nově vznikající KVH si je už ale nebudou moci pořídit.

 

Další články

  • V noci ze 17.6. na 18.6. proběhlo v pražském OC Nový Smíchov jedno z největších cvičení IZS  nazvané Anděl 2019. V rámci scénáře otřásl obchodním centrem, naplněným tisícovkou figurantů včetně VIP...

  • Vážení členové a příznivci, jako tradičně Vám přinášíme odpovědi kandidátů či politických subjektů do blížících se voleb do Evropského parlamentu.

  • Dne 11. dubna současného roku se mi z hloubi duše a mysli vrátila stará anekdota. A sice, s kým sousedí Sovětský svaz? S kým chce, zněla správná a oblíbená odpověď. Éru Sovětského svazu díkybohu...

  • Pět let uteklo jako voda a my Vám opět přinášíme výčet, co který z politiků, který kandiduje do Evropského parlamentu či v něm obhajuje mandát, udělal pro právo bezúhonných občanů držet zbraně a...

  • Když Zdeňka K. jela jednoho prosincového večera tramvají domů z nákupu, hádky probíhající před ní si moc nevšímala. Když ale konflikt přerostl v napadení a brutalita útočníka se stupňovala, řekla...