LEX logo

Ve středu 20.03.2013 byla v Poslanecké sněmovně ČR projednána ve druhém čtení novela zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a změně některých dalších zákonů.

Rychlostí blesku prošly obecnou i podrobnou rozpravou pozměňovací návrhy Zemědělského výboru a Výboru pro bezpečnost (blíže viz článek Novela zákona o zbraních ve druhém čtení) a taktéž i pozměňovací návrh poslance Víta Bárty (viz příloha), který definuje neletální zbraň jako střelnou zbraň určená k vystřelování neletálního střeliva tj. „střeliva s omezenou energií a nesmrtícím účinkem“, přičemž „dovolené výrobní provedení neletální střelné zbraně“ a „dovolené výrobní provedení neletálního střeliva“ do této zbraně bude dle tohoto návrhu stanoveno vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tento návrh současně zařazuje takovou zbraň do zbraní kategorie D jako  „neletální střelné zbraně dovoleného výrobního provedení určené pro střelbu neletálními náboji s energií střely na ústí hlavně do 60 J“.

Text důvodové zprávy:

„Při současném technologickém vývoji a zároveň rozšíření tzv. neletálních zbraní vzniká rozsáhlá právní nejistota ohledně možnosti obchodování s nimi a jejich držení. U tzv. vzduchových či větrových zbraní je tato situace řešena i s ohledem na zavedenou munici hranicí 16 J, která je stropem zbraní kategorie D, tedy bez nutnosti držení zbrojního průkazu.

Zákon prozatím nedostatečně řeší otázku zbraní na bázi kuše či luku, jejichž účinnost je mnohdy velmi vysoká, včetně ranivého účinku. Při řešení problematiky tzv. neletálních zbraní zůstává potom otázkou nejen jejich sportovní účel, ale i možný obranný účel a právní nejistota, zda se jedná o legálně drženou zbraň, je velmi vysoká. Zákonná praxe předpokládá, že si licencovaný obchodník nechá vystavit příslušné potvrzení od státem uznané zkušebny. V případě, že nebude dodržen takový postup, je dáno nebezpečí, že držitel takové zbraně se bude pokládat za legálního držitele i v případě, že by tomu tak nebylo a to díky pochybení řadového obchodníka, mnohdy nejen se střelnými zbraněmi anebo při dovezení takové zbraně ze zahraničí, kde legální je. Charakter takové zbraně totiž nemusí mít zřetelný obranný či útočný účinek, jako například u zbraní vystřelujících tenisové míče.

Zároveň je třeba připustit diskuzi o problematice zbraní vystřelujících tzv. gumové projektily, jejichž obranný účinek již může být markantní. Pořízení takové zbraně lze totiž u obránce předpokládat s vysokou pravděpodobností pouze v případě jeho neochoty pořizovat si zbrojní průkaz. V opačném případě by pak zřejmě při obraně dal přednost účinnější zbrani. Je nezbytné pouze nastavit zákonnou platformu pro zaplnění současného právního vakua, avšak bez ambice učinit konečné právní řešení, které je s ohledem na charakter zbraně a náboje, ačkoliv neletální, vždy nutné posuzovat v konkrétních souvislostech, nejlépe prostřednictvím prováděcího nařízení.

Smyslem změny této zákonné úpravy je legální umožnění vlastnictví a držení tzv. neletálních zbraní, nejen pro obranu, s nastolením jednoznačné právní jistoty pro dotčené osoby i státní instituce.“

Stenoprotokol o rozpravě k těmto návrhům naleznete zde

Sdružení LEX o.s. podporuje projednávanou novelu o zbraních ve znění těchto pozměňovacích návrhů, protože:

  • její přijetí je nezbytné pro zavedení Centrálního registru zbraní (odkaz1, odkaz2),
  • přináší též výhody pro držitele zbrojního průkazů jako např. prodloužení platnosti ZP na 10 let,
  • rozšiřuje možnost občanů si pořídit neletální zbraň na sebeobranu ve volném prodeji a
  • jinak neomezuje práva majitelů střelných zbraní.

 Snad tato novela projde stejně hladce i třetím čtením, které proběhne pravděpodobně ve středu 27.03.2013.

 

Ing. Miloslav Brunn – člen představenstva LEX o.s.


Autor i redakce portálu souhlasí s převzetím tohoto článku za předpokladu uvedení odkazu.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Pozměnovací návrh VB.pdf)Pozměnovací návrh VB  64 kB

Další články