LEX logo

Z aktuálního čísla 3/2014 časopisu Střelecká revue jsme převzali tento článek:

Novela nutné obrany?

Nutná obrana rozhodně patří mezi politická a právní témata, která vždy vyvolávají kontroverzi a pochybnosti. Stále častěji se ozývají hlasy volající po jejím rozšíření ve prospěch obránce, které však málokdy dojdou sluchu zákonodárce. Tentokrát se zdá, že se snad ledy hnuly – na půdě Poslanecké sněmovny se 13. ledna uskutečnil seminář pod vedením poslanců Davida Kádnera a Olgy Havlové, na kterém byla veřejnost seznámena s návrhem novely, posilující právní postavení obránce v jeho obydlí.

Současné znění nutné obrany představuje velkou právní nejistotu; pojmy jako přímo hrozící útok a zcela zjevně nepřiměřená obrana si lze vykládat mnoha způsoby, a ačkoli ohledně výkladů těchto pojmů existuje poměrně konkrétní judikatura, judikáty v našem právním systému nejsou závazné a ne každý soudce je respektuje, i když jde o právní názor Nejvyššího či Ústavního soudu. Občané samozřejmě nemají jinou možnost, jak do celého procesu zasáhnout, než se snažit přimět zákonodárce, aby změnil zákon v jejich prospěch.

Návrh, který byl na semináři předložen, vznikl za spolupráce sdružení Lex – sdružení pro ochranu práv majitelů zbraní, spolku Šalamoun – spolku na podporu nezávislé justice v ČR a advokátní kanceláře Solil & Fiala. Návrh předpokládá rozšíření možností obrany proti vetřelci, který vnikl do obydlí násilím nebo pohrůžkou násilí, nebo překonáním překážek určených k zabránění vniknutí (tedy například vypáčení dveří či vyražení okenní tabule). V takové situaci má být eliminován požadavek trvajícího nebo přímo hrozícího útoku.

Obránce by tedy v obydlí nemusel vyčkávat s obranou, až jej vetřelec přímo ohrozí, a může proti vetřelci zakročit, má-li oprávněnou obavu z ohrožení zdraví či života. Oprávněnost takové obavy by víceméně měla vyplývat z výše zmíněných okolností (násilné vniknutí či překonání překážek) a vyloučena by měla být pouze za okolností, kdy je neškodnost vetřelce zřejmá, například když je vetřelcem dítě.

Ovšem jak se k této formulaci postaví soudy, to nemůžeme ani odhadnout. Oproti současnému stavu by však taková úprava byla jistě zlepšením. Česká republika by nebyla první evropskou zemí, ve které by takový zákon platil, obdobnou právní úpravu má například Itálie, Irsko a Maďarsko.

Navrhované znění novely trestního zákona:

§ 29 – Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

(3) O nutnou obranu se jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.

 

V prostorách Výboru pro obranu se sešlo kolem sta zástupců politických stran, občanských sdružení a veřejnosti.
Článek publikujeme s laskavým svolením šéfredaktora časopisu Střelecká revue.
Celé číslo časopisu si můžete též prolistovat v náhledu na Publero: Střelecká revue č. 3/2014.

Další články