LEX logo

Od Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR jsme obdrželi informaci, že zaznamenal v poslední době některé nejasnosti vznikající v praxi v souvislosti s žádostmi o povolení, resp. podáváním oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně ve vztahu ke zbraním, v jejichž výrobním čísle jsou obsaženy znaky azbuky.

V této souvislosti sděluje, že Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky při zápisu těchto znaků postupuje podle metodického materiálu, vycházejícího z evropských dokumentů upravujících policejní spolupráci mezi členskými státy.

V nejbližších dnech proto bude na stránkách OBP MV ČR uveřejněna tato informace (ke stažení níže) k tzv. transliterační tabulce.

Upozornění v souvislosti se zbraněmi podléhajícími registraci s výrobními čísly se znaky v azbuce

Odbor bezpečnostní politiky zaznamenal v poslední době některé nejasnosti vznikající v praxi v souvislosti s žádostmi o povolení, resp. podáváním oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně ve vztahu ke zbraním, v jejichž výrobním čísle jsou obsaženy znaky azbuky. V této souvislosti sdělujeme, že Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky při zápisu těchto znaků postupuje podle metodického materiálu, vycházejícího z evropských dokumentů upravujících policejní spolupráci mezi členskými státy.

Příslušná pasáž uvedeného metodického materiálu (transliterační tabulka) zní následovně:

Transliterační pravidla pro zápis výrobních čísel zbraní

(1) Číslovky 0 až 9, znaky latinky A až Z (bez diakritiky) a speciální znaky „.“ tečka, „-“ pomlčka, „/“ lomítko, „´“ apostrof, „(“ levá závorka, „)“ pravá závorka, „?“ otazník, „:“ dvojtečka, „,“ čárka a „+“ plus se nemění.

(2) Mezera ve výrobním čísle zbraně se vypouští.

(3) Znaky s diakritikou se mění na znaky bez diakritiky.

(4) Znaky azbuky, které se ve stejné podobě vyskytují i v latince (A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y, X) se nemění.

(5) Znaky azbuky, které se v latince nevyskytují, se mění takto:

a) Б → B,

b) Г → G,

c) Д → D,

d) Ж → ZH,

e) З → Z,

f) И → I,

g) Й → I,

h) Л → L,

i) П → P,

j) Ф → F,

k) Ц → TS,

l) Ч → CH,

m) Ш → SH,

n) Щ → SHCH,

o) Ы → Y,

p) Э → E,

q) Ю → IU,

r) Я → IA.

Držitelům zbrojních průkazů a zbrojních licencí doporučujeme vycházet při podávání žádostí o povolení, při oznamování nabytí vlastnictví či převodu vlastnictví zbraně a v rámci dalších podání podle zákona o zbraních (popř. též dalších právních předpisů, např. zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem), která obsahují výrobní číslo zbraně (nebo jiného materiálu), které obsahuje znaky azbuky, vycházet z transliteračních pravidel uvedených výše.

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Azbuka-ve-vyrobnich-cislech.pdf)Azbuka-ve-vyrobnich-cislech.pdf  79 kB

Další články